| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Sprawozdawczość > Operacje finansowe > Sprawozdanie Rb-UZ - roczne uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Sprawozdanie Rb-UZ - roczne uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Sprawozdanie Rb-UZ to roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych. Formularz sprawozdania Rb-UZ, którego wzór stanowi załącznik Nr 2do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz. U.10.43.2447).

Sprawozdanie RB-UZ

Sprawozdanie RB-UZ składa się  z trzech części:

  • część A-zobowiązania  z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej
  • część B - struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych  papierów wartościowych według wartości nominalnej
  • część C – struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz  wyemitowanych papierów wartościowych

Sprawozdania sporządzają i przekazują:

(1) w zakresie operacji finansowych Skarbu Państwa - dysponenci państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej;
(2) w zakresie budżetu jednostek samorządu terytorialnego - przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego.
(3) w zakresie operacji finansowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zarządzanych przez ZUS funduszy - Prezes ZUS
(4)  w zakresie operacji finansowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS - Prezes KRUS
(5) w zakresie operacji finansowych pozostałych jednostek posiadających osobowość prawna - kierownicy tych jednostek.

W części A sprawozdania Rb-UZ należy wykazać wartość księgową zobowiązań, czyli wartość wynikającą z ksiąg rachunkowych,na koniec okresu sprawozdawczego z tytuły wyemitowanych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego z wyłączeniem praw pochodnych i papierów udziałowych.

Zobowiązania przedstawia się w układzie podmiotowym, który pokrywa się z tym prezentowanym  w sprawozdaniu Rb-Z.

W części B należy wykazać wartość nominalną zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek. Układ kolumnowy tej części sprawozdania odpowiada  rodzajom walut zobowiązań jednostki.

W zestawieniu wykazuje się:
- Wartość nominalną zobowiązania w PLN
- Wartość nominalną zobowiązania w  EURO, przeliczaną na  PLN
- Wartość nominalną zobowiązania w  USD, przeliczaną na  PLN
- Wartość nominalną zobowiązania w  CHF, przeliczaną na  PLN
- Wartość nominalną zobowiązania w  pozostałych walutach, przeliczaną na  PLN

Część C sprawozdania Rb-UZ składa się z 4 zestawień;

  •  C1- papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności ze stanem na koniec okresu sprawozdawczego
  •  C2 - papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności ze stanem na koniec okresu sprawozdawczego
  •  C3 –kredyty, pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności ze stanem na koniec okresu sprawozdawczego
  •  C4 - kredyty, pożyczki według pozostałego terminu zapadalności ze stanem na koniec okresu sprawozdawczego

Zobacz również: Odsetki od obligacji komunalnych – ewidencja i sprawozdawczość

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

główna księgowa w jednostce sektora finansów publicznych

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Sprawozdawczość finansowa./ Fot. Fotolia
Sprawozdawczość finansowa./ Fot. Fotolia

KPA. Komentarz do zmian99.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYNAGRODZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »