| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Sprawozdawczość > Operacje finansowe > Rodzaje sprawozdań w zakresie operacji finansowych

Rodzaje sprawozdań w zakresie operacji finansowych

Rodzaje sprawozdań w zakresie operacji finansowych określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Adresatem obowiązków sprawozdawczych odnośnie operacji finansowych są jednostki sektora finansów publicznych.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. ( Dz.U. 10.43.247.) określono rodzaje sprawozdań w zakresie operacji finansowych jako:

 • Rb-Z- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
 • Rb-N - kwartalnie sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • Rb-UZ- roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań  według tytułów dłużnych
 • Rb-UN - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej
 • Rb-ZN- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań  oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań zleconych.

Wzór sprawozdania Rb-Z stanowi załącznik  Nr 1 do rozporządzenia.
Wzór sprawozdania Rb-N stanowi załącznik  Nr 3 do rozporządzenia.
Wzór sprawozdania Rb-UZ stanowi załącznik  Nr 2 do rozporządzenia.
Wzór sprawozdania Rb-UN stanowi załącznik  Nr 4 do rozporządzenia.
Wzór sprawozdania Rb-ZN stanowi załącznik  Nr 5 do rozporządzenia.

Ponadto w zakresie sprawozdań Rb-N, Rb-Z, Rb-UN, Rb-UZ wprowadzono:

 • sprawozdania jednostkowe
 • sprawozdania łączne
 • sprawozdania zbiorcze

Sprawozdanie jednostkowe -sporządzane jest przez kierowników jednostek na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji księgowej danej jednostki oraz innych dokumentów dotyczących jednostki.

Sprawozdanie łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych - sporządzane jest przez jednostki, w szczególności dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponentów głównych, jak również jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawą do sporządzenia sprawozdania łącznego są sprawozdania jednostkowe jednostek podległych oraz własne sprawozdanie jednostkowe.

W sytuacji, gdy minister jest dysponentem więcej niż jednej części budżetowej, to sprawozdanie łączne należy sporządzić odrębnie dla każdej cześć budżetowej.

Sprawozdanie zbiorcze, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych - według rodzajów jednostki - sporządzane jest przez jednostki, które są organami założycielskimi lub nadzorującymi dla jednostek posiadających osobowość prawną. Podstawą do sporządzenia sprawozdania zbiorczego są  sprawozdania jednostkowe jednostek danego rodzaju.

Sprawozdania zbiorcze sporządza się również na podstawie otrzymanych sprawozdań łącznych lub zbiorczych.

Dla jednostek samorządu terytorialnego własne sprawozdanie jednostkowe obejmuje zarówno urząd będący jednostką budżetową, jak i jej organ.

Adresatem obowiązków sprawozdawczych odnośnie operacji finansowych są jednostki sektora finansów publicznych.

Jednostki są zobowiązane do sporządzania tylko tych rodzajów sprawozdań i tylko w takim zakresie, w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą zaciągać określone zobowiązania oraz posiadać należności.

Zobacz również: Terminy przekazywania sprawozdań budżetowych

Sprawozdania sporządzają i przekazują:


1) w zakresie operacji finansowych Skarbu Państwa

Rb-N,Rb-Z

 • dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni (wyjątek stanowią kierownicy jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej)

Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N, Rb-UN

 • dysponenci państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej

2) w zakresie budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN, RB-ZN

 • przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego.

RB-Z, Rb-N, RB-ZN

 • kierownicy jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego.

3) w zakresie operacji finansowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zarządzanych przez ZUS funduszy

Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, RB-UN

 • Prezes ZUS

4)  w zakresie operacji finansowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS

Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, RB-UN

 • Prezes KRUS

5) w zakresie operacji finansowych pozostałych jednostek posiadających osobowość prawna

Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, RB-UN

 • kierownicy tych jednostek

Szczególne obowiązki sprawozdawcze przypadają Regionalnym Izbom Obrachunkowym (RIO):

 • RIO sporządza sprawozdania zbiorcze na podstawie sprawozdań łącznych jednostek sektora samorządu terytorialnego
 • RIO przekazuje sprawozdania  zbiorcze Prezesowi GUS oraz Ministrowi Finansów w formie elektronicznej dane ze sprawozdań łącznych
 • RIO sporządza sprawozdania zbiorcze na podstawie sprawozdań  zbiorczych od jednostek samorządu terytorialnego-organu założycielskiego/nadzorującego
 • RIO przekazuje sprawozdania zbiorcze Prezesowi GUS.

Szczególne obowiązki sprawozdawcze przypadają  również Prezesowi GUS:

 • Prezes GUS sporządza sprawozdanie zbiorcze według rodzajów jednostek-na podstawie otrzymanych sprawozdań.
 • Prezes GUS przekazuje sprawozdanie zbiorcze Ministrowi Finansów
 • Prezes GUS sporządza sprawozdanie zbiorcze na podstawie otrzymanych sprawozdań od jednostek w zakresie operacji finansowych Skarbu Państwa
 • Prezes GUS przekazuje sprawozdania zbiorcze według rodzajów danych jednostek do Ministra Finansów.

Polecamy serwis: Sprawozdania w zakresie operacji finansowych

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

Pracownicy służby zdrowia

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Chybicki

Partner Zarządzający Grow One, Dyrektor Merytoryczny Sopockiego Instytutu Rozwoju Biznesu. Z wykształcenia psycholog. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, paryskiej Sorbony oraz wielu kursów prowadzonych w USA, Niemczech oraz Rosji. Certyfikowany instruktor Mindfulness. Autoryzowany użytkownik Leadership Developmental Framework we współpracy z Harthill z Anglii. Certyfikowany coach Focus Energy Balance Indicator (FEBI). Współpracuje z Meta Integral, Dana Carman Integral, Focus Leadership z USA. Członek - założyciel International Partnership for Assessment and Development. Prowadził zajęcia m. in. na: Akademii Leona Koźmińskiego, Politechnice Gdańskiej, SWPS, Uniwersytecie Gdańskim. Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania i przywództwa, w tym dotyczących zarządzania integralnego, zarządzania przez wartości, psychologii pozytywnej w biznesie, uważności w pracy. Aktywista społeczny, członek dwóch stowarzyszeń koncentrujących się na rozwoju osobistym i zawodowym. Prywatnie pasjonat fotografii. Autor książek: "Skup się! Trening mindfulness dla zestresowanych pracą" i "Jak przeganiać chmury, które zasłaniają niebo. Uważna fotografia."

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc-budzetowa.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK