| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Sprawozdawczość > Operacje finansowe > Należności jednostek niewykazywane w Rb-N

Należności jednostek niewykazywane w Rb-N

Sprawozdanie Rb-N- kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych zawiera informacje o stanie należności jednostki na koniec okresu sprawozdawczego według poszczególnych tytułów, jak również wobec kategorii dłużników. Jakich zatem kategorii należności i aktywów finansowych nie wykazujemy w Rb-N?

Sprawozdanie Rb-N składa się z dwóch części:

 • części A - należności oraz wybranych aktywów finansowych, wykazywanych według wartości nominalnych;
 • części B- należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji.

Dane wykazane w sprawozdaniu muszą wiernie odzwierciedlać dane z ksiąg rachunkowych, ewentualnie uwzględniać inne wiarygodne dokumenty, co nie wyklucza sytuacji, w której  nie wszystkie należności oraz inne aktywa finansowe, które podlegają wykazaniu w sprawozdaniu, ujęte w ewidencji księgowej będą wykazane w sprawozdaniu.

Polecamy serwis: Sprawozdawczość

Jakie zatem kategorie należności i aktywów finansowych nie są wykazywane ww Rb-N?

Katalog powyższych w układzie przedmiotowym wygląda następująco:

 • papiery wartościowe nie obejmują papierów udziałowych i praw pokrewnych;
 • pożyczki nie obejmują papierów udziałowych; w tej kategorii nie wykazuje się udzielonych pożyczek handlowych;
 • gotówka nie obejmuje środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Niektóre jednostki dokonują wypłaty świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych gotówkowo i może zdarzyć się, że pracownik-beneficjent spłaca zobowiązanie gotówką albo wpłata do kasy przez pracownika jest skutkiem dokonanej korekty. Jeśli taka sytuacja ma miejsce na dzień sprawozdawczy, to obejmuje ona sobą wskazany przypadek:

 • depozyty nie obejmują depozytów wpłacanych na rachunek jednostki przez podmioty zewnętrzne, biorące udział w postępowaniu przetargowym (lub podobnym);
 • depozyty nie obejmują środków zgromadzonych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • depozyty nie obejmują środków zgromadzonych na rachunku sum depozytowych;
 • wymagalne należności nie obejmują należności umorzonych i należności przedawnionych;
 • wymagalne należności nie obejmują należności wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, kredytów, pożyczek , depozytów;
 • wymagalne należności nie obejmują należności zrestrukturyzowanych, objętych układem z dłużnikiem;
 • wymagalne należności: nie wykazuje się odsetek od wymagalnych należności, w tym odsetek za zwłokę od należności podatkowych czy od ZUS;
 • wymagalne należności: nie wykazuje się należności, w sytuacji wykreślenia dłużnika z rejestru przedsiębiorców na skutek jego upadłości;
 • wymagalne należności: nie wykazuje się należności w kwocie, która obejmuje odpis aktualizacyjny;
 • pozostałe należności: nie wykazuje się odsetek;
 • pozostałe należności: nie wykazuje się należności z tytułu zaliczek na wynagrodzenie, rozumianych jako płatności z góry wynagrodzenia:
 • pozostałe należności: nie wykazuje się "należności" z tytułu przekazanych, ale jeszcze nierozliczonych dotacji; z chwilą rozliczenia dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana w nadmiernej wysokości, albo nienależnie stanie się należnością.
 • nie wykazuje się niewłaściwych, błędnych uznań rachunku bankowego.

Zobacz również: Środki zgromadzone na wydzielonym rachunku oraz udzielona zaliczka w sprawozdaniu Rb-N

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYNAGRODZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »