| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Kadry i płace > Pracownicy oświaty > Urlop wychowawczy nauczyciela szkoły feryjnej po 1 stycznia 2018 r.

Urlop wychowawczy nauczyciela szkoły feryjnej po 1 stycznia 2018 r.

1 stycznia 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące m.in. urlopu wychowawczego nauczyciela. Co się zmieniło? Czy nauczyciel uprawniony do urlopu może wnosić o obniżenie jego wymiaru czasu pracy?

W wyniku wprowadzonych od 1 stycznia 2018 r. nowych przepisów uprawniony do urlopu wychowawczego nauczyciel szkoły feryjnej może rozpocząć pracę w obniżonym wymiarze w trakcie roku szkolnego tylko bezpośrednio po zakończeniu korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem. W innych przypadkach rozpoczęcie pracy w niższym wymiarze czasu pracy możliwe jest wyłącznie z początkiem roku szkolnego.

Nauczyciel uprawniony do urlopu wychowawczego może wnosić o obniżenie jego wymiaru czasu pracy oraz odpowiednio o obniżenie wymiaru zatrudnienia. Jednak obniżenie może nastąpić wyłącznie w okresie, w którym pracownik mógłby korzystać z urlopu wychowawczego - i do wymiaru nie niższego niż 1/2 etatu. Tak stanowi nowo dodany art. 67d ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (dalej: Karta Nauczyciela).

Polecamy: Finansowanie zadań oświatowych (PDF)

​​​​​​​

Podstawą do obniżenia wymiaru zatrudnienia jest pisemny wniosek nauczyciela, złożony dyrektorowi szkoły na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze zatrudnienia

Dyrektor jest zobligowany do uwzględnienia wniosku o obniżenie wymiaru zatrudnienia.

Wymagania dla wniosku zawiera przepis § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.

Zobacz: Urlopy

We wniosku pracownik wskazuje:

  • swoje imię i nazwisko,
  • imię i nazwisko dziecka, na które mógłby być udzielony urlop wychowawczy,
  • okres, przez który zamierza wykonywać pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy,
  • wymiar czasu pracy, w którym zamierza wykonywać pracę.

Ponadto do wniosku nauczyciel powinien dołączyć:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów,
  • oświadczenie o okresie, w którym dotychczas korzystał z wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

W przypadku gdy wniosek został złożony bez zachowania wymaganego terminu, wówczas dyrektor szkoły obniża wymiar zatrudnienia nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku (nowo dodany art. 67d ust. 2 Karty Nauczyciela).

Do końca 2017 r. obniżenie wymiaru czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której organizacji przewidziano ferie szkolne, mogło nastąpić w różnych okresach roku szkolnego. Często dezorganizowało to pracę dydaktyczną w placówce. Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe uregulowania w tym zakresie. Zgodnie z nimi obniżenie wymiaru zatrudnienia nauczycieli szkół, w których organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, może nastąpić:

  1. bezpośrednio po zaprzestaniu korzystania przez nauczyciela lub drugiego rodzica (lub opiekuna dziecka) z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego,
  2. w innych przypadkach - z początkiem roku szkolnego.

Obecnie zatem pracę w niższym wymiarze czasu pracy w trakcie roku szkolnego mogą rozpocząć tylko nauczyciele, którzy postanowią o obniżeniu wymiaru zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem. Natomiast w pozostałych przypadkach korzystanie z obniżonego czasu pracy nauczyciele rozpoczną z początkiem roku szkolnego.

W przypadku gdy oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, wówczas z uprawnienia do obniżenia wymiaru czasu pracy może korzystać jedno z nich (art. 67d ust. 4 Karty Nauczyciela).

Należy podkreślić, że skorzystanie z obniżenia wymiaru czasu pracy nie powoduje zmiany podstawy nawiązania stosunku pracy z nauczycielem (art. 67d ust. 5 Karty Nauczyciela).

dr Anna Ryl

ekspert w dziedzinie prawa, w szczególności prawa pracy i podatków, biegły sądowy

Podstawy prawne

  • art. 67d ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)

  • § 24 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. z 2015 r. poz. 2243)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

Kadry i płace 2019

reklama

Ostatnio na forum

ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »