| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Kadry i płace > Pracownicy oświaty > Urlop wychowawczy nauczyciela szkoły feryjnej po 1 stycznia 2018 r.

Urlop wychowawczy nauczyciela szkoły feryjnej po 1 stycznia 2018 r.

1 stycznia 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące m.in. urlopu wychowawczego nauczyciela. Co się zmieniło? Czy nauczyciel uprawniony do urlopu może wnosić o obniżenie jego wymiaru czasu pracy?

W wyniku wprowadzonych od 1 stycznia 2018 r. nowych przepisów uprawniony do urlopu wychowawczego nauczyciel szkoły feryjnej może rozpocząć pracę w obniżonym wymiarze w trakcie roku szkolnego tylko bezpośrednio po zakończeniu korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem. W innych przypadkach rozpoczęcie pracy w niższym wymiarze czasu pracy możliwe jest wyłącznie z początkiem roku szkolnego.

Nauczyciel uprawniony do urlopu wychowawczego może wnosić o obniżenie jego wymiaru czasu pracy oraz odpowiednio o obniżenie wymiaru zatrudnienia. Jednak obniżenie może nastąpić wyłącznie w okresie, w którym pracownik mógłby korzystać z urlopu wychowawczego - i do wymiaru nie niższego niż 1/2 etatu. Tak stanowi nowo dodany art. 67d ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (dalej: Karta Nauczyciela).

Podstawą do obniżenia wymiaru zatrudnienia jest pisemny wniosek nauczyciela, złożony dyrektorowi szkoły na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze zatrudnienia

Dyrektor jest zobligowany do uwzględnienia wniosku o obniżenie wymiaru zatrudnienia.

Wymagania dla wniosku zawiera przepis § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.

Zobacz: Urlopy

We wniosku pracownik wskazuje:

  • swoje imię i nazwisko,
  • imię i nazwisko dziecka, na które mógłby być udzielony urlop wychowawczy,
  • okres, przez który zamierza wykonywać pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy,
  • wymiar czasu pracy, w którym zamierza wykonywać pracę.

Ponadto do wniosku nauczyciel powinien dołączyć:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów,
  • oświadczenie o okresie, w którym dotychczas korzystał z wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.

W przypadku gdy wniosek został złożony bez zachowania wymaganego terminu, wówczas dyrektor szkoły obniża wymiar zatrudnienia nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku (nowo dodany art. 67d ust. 2 Karty Nauczyciela).

Do końca 2017 r. obniżenie wymiaru czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której organizacji przewidziano ferie szkolne, mogło nastąpić w różnych okresach roku szkolnego. Często dezorganizowało to pracę dydaktyczną w placówce. Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono nowe uregulowania w tym zakresie. Zgodnie z nimi obniżenie wymiaru zatrudnienia nauczycieli szkół, w których organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, może nastąpić:

  1. bezpośrednio po zaprzestaniu korzystania przez nauczyciela lub drugiego rodzica (lub opiekuna dziecka) z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego,
  2. w innych przypadkach - z początkiem roku szkolnego.

Obecnie zatem pracę w niższym wymiarze czasu pracy w trakcie roku szkolnego mogą rozpocząć tylko nauczyciele, którzy postanowią o obniżeniu wymiaru zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem. Natomiast w pozostałych przypadkach korzystanie z obniżonego czasu pracy nauczyciele rozpoczną z początkiem roku szkolnego.

W przypadku gdy oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, wówczas z uprawnienia do obniżenia wymiaru czasu pracy może korzystać jedno z nich (art. 67d ust. 4 Karty Nauczyciela).

Należy podkreślić, że skorzystanie z obniżenia wymiaru czasu pracy nie powoduje zmiany podstawy nawiązania stosunku pracy z nauczycielem (art. 67d ust. 5 Karty Nauczyciela).

dr Anna Ryl

ekspert w dziedzinie prawa, w szczególności prawa pracy i podatków, biegły sądowy

Podstawy prawne

  • art. 67d ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)

  • § 24 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U. z 2015 r. poz. 2243)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

Pracownicy służby zdrowia

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH

Eksperci portalu infor.pl

Xandia

Doradztwo finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »