| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Kadry i płace > Urlopy > Jak ustalić wysokosc ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Jak ustalić wysokosc ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Pracownica zwalnia się z pracy za porozumieniem stron z dniem 20 października 2014 r. Od połowy ubiegłego roku do końca lutego 2014 r. przebywała na urlopie wychowawczym. Osoba ta jest uprawniona do 26 dni urlopu rocznie, z czego wykorzystała 40 godzin. Zarabia obecnie 2700 zł stałej pensji, otrzymuje 270 zł dodatku za wysługę lat, 2-3 razy w roku nagrody (w przedziale pomiędzy 400 a 1000 zł) oraz ma prawo do trzynastki. W jakiej wysokości przysługiwać jej będzie ekwiwalent za urlop? Czy zamiast wypłacać ekwiwalent, możemy zobowiązać pracownicę, aby wykorzystała urlop do dnia zakończenia zatrudnienia?

Obniżenie proporcjonalne urlopu wypoczynkowego nastąpi jedynie w roku, w którym pracownik powraca do pracy po trwającym co najmniej miesiąc urlopie wychowawczym, który rozpoczął się 1 stycznia danego roku albo wcześniej.

W opisanej w pytaniu sytuacji dwa miesiące urlo­pu wychowawczego wykorzystanego w 2014 r. wpłyną na należny pracownicy urlop wypoczynkowy.

Przy ustalaniu urlopu w wymiarze proporcjonalnym należy pamiętać o kilku zasadach.

Polecamy serwis: Urlopy

Zasady ustalania urlopu proporcjonalnego:

  • kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 rocznego wymiaru urlopu (art. 1552a § 1 k.p.),
  • niepełny miesiąc zatrudnienia zaokrąglamy do pełnego miesiąca; jeżeli w tym samym miesią­cu następuje zakończenie zatrudnienia i podjęcie pracy u kolejnego pracodawcy, zaokrąglenia do­konuje dotychczasowy pracodawca (art. 1552a § 2 i 3 k.p.),
  • niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (1553 § 1 k.p.).

Biorąc pod uwagę zasady ustalania urlopu propor­cjonalnego zawarte w ramce, urlop pracownicy, o któ­rej mowa w pytaniu, powinien być naliczony za 8 mie­sięcy, tj. marzec-październik, w następujący sposób:

  • przysługujący urlop w dniach:

26 dni x 8/12 = 17,33 dnia, po zaokrągleniu 18 dni urlopu,

  • wymiar urlopu w przeliczeniu na godziny:

18 x 8 = 144 godzin urlopu, przyjmując za jeden dzień urlopu 8 godzin (art. 1542 k.p.),

  • należny urlop za 2014 r. wyrażony w godzinach: 144 godzin - 40 wykorzystanych godzin urlopu przez pracownika = 104 godziny.

Przy ustalaniu ekwiwalentu nie uwzględnia się trzy­nastki oraz otrzymywanych przez pracownika nagród (§ 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal­nej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypła­cania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop). Podstawę obliczeń ekwiwalentu dla tej pracownicy stanowić będzie stała miesięczna pensja oraz dodatek stażowy. Składniki wynagrodze­nia określone w stawce miesięcznej w stałej wysoko­ści uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wy­sokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu (§ 15 tego rozporządzenia).

Sposób wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzy­stany urlop wypoczynkowy tej pracownicy:

  • sumę miesięcznych wynagrodzeń należy podzielić przez współczynnik urlopowy:

2970 zł (stała pensja i dodatek za wysługę lat) : : 20,83 (współczynnik ekwiwalentowy w 2014 r.) = = 142,58 zł,

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

Kadry i płace 2019

reklama

Ostatnio na forum

ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »