| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Kadry i płace > Wynagrodzenia > Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników sfery budżetowej

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników sfery budżetowej

Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest obowiązkowo wypłacane przez jednostki budżetowe. Wysokość tzw. trzynastki określona jest ustawowo, zaś jej przyznanie uzależnione jest od stażu pracy.

Kiedy dodatkowe wynagrodzenie roczne nie przysługuje?

Nieotrzymanie przez pracownika uprawnionego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wiąże się niejako z jego postawą do wykonywanej pracy w roku, za który ustalane jest do niego prawo. Prawa do tzw. trzynastki nie nabywa bowiem pracownik, którego nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy trwała dłużej niż dwa dni oraz który stawił się w pracy lub przebywał w niej w stanie nietrzeźwym. Pracownik nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia rocznego również w przypadku wymierzenia mu kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby oraz w przypadku rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy.

Wysokość trzynastki

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 8,5 % sumy wynagrodzenia za prace otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który trzynastka przysługuje. Uwzględnia się przy tym:

  • wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
  • wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który to podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Należy mieć na względzie, iż w przypadku wspomnianych już pracowników jednostek sfery budżetowej, którym dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje pomimo nie przepracowania co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego, wysokość trzynastki ustala się proporcjonalnie do okresu przepracowanego u danego pracodawcy.

Konsekwencje niewypłacenia przez jednostki sfery budżetowej  tzw. trzynastek

W pewnych okolicznościach, zaniedbanie przez jednostki sfery publicznej obowiązku wypłacenia uprawnionym pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego może rodzić odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Naruszenie bowiem przepisów związanych z ustalaniem prawa i wypłatą tzw. trzynastek może przyczynić się do zwiększenia wydatków z budżetu, choćby ze względu na konieczność uiszczenia odsetek za zwłokę w wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Karą za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może zostać obciążona osoba, która odpowiedzialna za wypłatę trzynastek w imieniu pracodawcy będącego jednostką sfery budżetowej. Do kar tych zalicza się upomnienie, naganę, kare pieniężną w wysokości do 3-krotności wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi od 1 roku do 5 lat.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

Kadry i płace 2019

reklama

Ostatnio na forum

ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »