| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Kadry i płace > Wynagrodzenia > Wynagrodzenia w służbie cywilnej 2014/2015 - poradnik

Wynagrodzenia w służbie cywilnej 2014/2015 - poradnik

Wynagrodzenie pracownika służby cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy oraz dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej. Jak wygląda sytuacja urzędników służby cywilnej?

Zasadniczo więc członek korpusu służby cywilnej nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego go do tej nagrody. Jednakże w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę członkowi korpusu służby cywilnej, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia ustania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy. Jeżeli zatem członek korpusu służby cywilnej odchodzi na rentę z tytułu niezdolności do pracy albo emeryturę, to nie musi dopracować do dnia, w którym mija okres uprawniający go do nagrody jubileuszowej. Wystarczające jest, aby do tego dnia pozostało mniej niż 12 miesięcy.

Przykład:

W dniu 31.12.2015 r. urzędnikowi służby cywilnej mija 35 lat pracy. Jednakże z racji osiągnięcia wieku emerytalnego, osoba ta w dniu 31.01.2015 r. rozwiązuje stosunek pracy i przechodzi na emeryturę. Mimo, że nie osiągnął 35 lat pracy, to urzędnikowi należy się nagroda jubileuszowa w dniu rozwiązania stosunku pracy, tj. 31.01.2015 r.

Na podstawie § 6 rozporządzenia płacowego, podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące członkowi korpusu służby cywilnej w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla członka korpusu służby cywilnej jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące w dniu jej wypłaty. Jeżeli członek korpusu służby cywilnej nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia tej nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące członkowi korpusu służby cywilnej w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

Przykład:

Pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy w dniu 31.08.2010 r. Od 1.10.2014 r. został mu obniżony wymiar czasu pracy do ½ etatu. W dniu 20.10.2014 r. dostarczył dokumenty (świadectwa pracy), z których wynika, że posiada zakończony okres zatrudnienia wynoszący 1 rok, który nie był dotychczas uwzględniony przy naliczaniu prawa do nagrody jubileuszowej. Uwzględnienie tego okresu spowodowało, że prawo do nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy pracownik nabył w dniu 31.08.2014 r. W związku z tym, że w dniu nabycia prawa do nagrody był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, to podstawą obliczenia nagrody będzie wynagrodzenie z pełnego wymiaru, mimo że jej wypłata następuje w momencie, gdy pracownik jest zatrudniony na ½ etatu.

W praktyce zdarzają się często sytuacje, w których przed upływem 5 lat od wypłaty poprzedniej nagrody jubileuszowej, pracownik dokumentuje prawo do nagrody wyższego stopnia. Kwestię tą reguluje rozporządzenie płacowe w § 6 ust. 5- 7. Zgodnie z tymi przepisami, jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu członkowi korpusu służby cywilnej upływa okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca się tylko jedną nagrodę - najwyższą. Członkowi korpusu służby cywilnej, który w dniu wejścia w życie takich przepisów ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej. Zasady te mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

Wyjaśniając to uregulowanie należy wskazać, że możliwe są następujące sytuacje:

1. dostarczone dokumenty wskazują, że pracownik ma prawo do kilku nagród,
2. pracownik dostarcza dokumenty wskazujące na prawo do kolejnej nagrody przed upływem roku od wypłaty poprzednie,
3. pracownik dostarcza dokumenty, z których wynika prawo do kolejnej nagrody po upływie roku od wypłaty poprzedniej nagrody.

W pierwszym przypadku pracownik otrzymuje tylko jedną nagrodę – najwyższą. W drugiej sytuacji pracownik otrzymuje tylko różnicę między nagrodą niższego stopnia a nagrodą wyższego stopnia. W trzecim natomiast wypadku pracownik otrzymuje kolejną nagrodę w pełnej wysokości.

Przykład 1:

Pracownik posiadający udokumentowany 15-letni staż pracy, dostarcza dokumenty potwierdzające 10-letni okres zakończonego zatrudnienia. W takim wypadku pracownik otrzymuje tylko nagrodę za 25 lat pracy.

Przykład 2:

Pracownik otrzymał nagrodę za 25 lat pracy w dniu 20.11.2013 r. W dniu 1.09.2014 r. dostarczył dokumenty potwierdzające dodatkowo 5-letni okres zatrudnienia. W takim wypadku pracownik otrzymuje jedynie różnicę między nagrodą za 25 lat pracy, a nagrodą za 30-letni okres zatrudnienia.

Przykład 3:

Pracownik otrzymał nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy w dniu 15.03.2013 r. W dniu 22.09.2014 r. dostarczył dokumenty potwierdzające 3 lata i 6 miesięcy zakończonych okresów zatrudnienia. Na tej podstawie pracownik otrzyma nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy w pełnej wysokości w momencie udokumentowania prawa do nagrody jubileuszowej za ten okres zatrudnienia, gdyż od wypłaty poprzedniej nagrody upłynął okres przekraczający 12 miesięcy.

Polecamy serwis: Kadry i płace

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

Kadry i płace 2019

reklama

Ostatnio na forum

ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Taraszewska

PR-imo public relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »