| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Podatki > Pozostałe podatki i opłaty > Przeznaczenie budynku na działalność gospodarczą a podatek od nieruchomości

Przeznaczenie budynku na działalność gospodarczą a podatek od nieruchomości

Jeśli przedsiębiorca przeznaczy grunt, budynek lub jego część, czy też budowlę lub jej część na swoją działalność, musi wiedzieć, że wśród licznych zobowiązań podatkowych pojawia się wówczas obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości.

Podstawą opodatkowania w przypadku budynków lub ich części przeznaczonych na działalność gospodarczą jest wartość ustalona na potrzeby podatku dochodowego, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, która stanowi podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, jednakże nie jest pomniejszona o odpisy amortyzacyjne. W sytuacji, gdy budynek już został zamortyzowany, wartość należy ustalić na dzień 1 stycznia roku podatkowego, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. W przypadku gruntu podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia (nie ma znaczenia rodzaj gruntu, bowiem nawet jeśli mamy do czynienia np. z użytkami rolnymi, to ich przeznaczenie na działalność gospodarczą powoduje, że podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości). Warto jeszcze dodać, że jeśli obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości powstał w ciągu roku podatkowego, wówczas podstawą opodatkowania jest wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji na dzień powstania obowiązku podatkowego. Natomiast gdyby przedsiębiorca postanowił skorzystać z leasingu i objąć taką umową swoją budowlę przeznaczoną na działalność, a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający – w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszona o spłatę wartości początkowej.

Jeszcze inny sposób obliczenia podstawy wystąpi w przypadku, gdy od budowli lub ich części nie dokonujemy odpisów amortyzacyjnych. Wówczas podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez przedsiębiorcę na dzień powstania obowiązku podatkowego. Na koniec warto dodać, że również ulepszenie (lub gdy zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych nastąpiła aktualizacja wyceny środka trwałego) budowli przeznaczonej na działalność gospodarczą nie jest bez znaczenia dla ustalenia, co stanowi podstawę opodatkowania. W takiej sytuacji podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano ulepszenia lub aktualizacji wyceny środków trwałych.

Jeśli przedsiębiorca podejmie decyzję, aby nie określić wartości budowli lub poda wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy powoła biegłego, który ustali tę wartość. Jeśli wartość ustalona przez biegłego jest wyższa co najmniej o 33% od wartości określonej przez przedsiębiorcę, koszty ustalenia wartości przez biegłego ponosi właśnie przedsiębiorca.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

Kadry i płace 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »