| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Podatki > Pozostałe podatki i opłaty > Przeznaczenie budynku na działalność gospodarczą a podatek od nieruchomości

Przeznaczenie budynku na działalność gospodarczą a podatek od nieruchomości

Jeśli przedsiębiorca przeznaczy grunt, budynek lub jego część, czy też budowlę lub jej część na swoją działalność, musi wiedzieć, że wśród licznych zobowiązań podatkowych pojawia się wówczas obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości.

Jak wyglądają stawki? Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, ze uwzględnieniem faktu, że stawki nie mogą przekroczyć rocznie:

  • dla budynku: 23,13 zł od 1 m2 powierzchni,
  • dla gruntu: 0,90 zł od 1 m2 powierzchni,
  • dla budowli: 2 % ich wartości określonej w sposób opisany przeze mnie powyżej.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Co do zasady od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Należy jednak pamiętać, że ustawodawca określił również szczególne przypadku ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego:

  • jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem;
  • jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Jakie obowiązki ma do wykonania przedsiębiorca? Po pierwsze, musi poinformować właściwy organ podatkowy o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Informacja powinna być sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku. Zatem jeśli przedsiębiorca jest osobą fizyczną winien złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych również w przypadku zaistnienia zdarzeń powodujących np. zmianę przeznaczenia nieruchomości (w takim samym przypadku przedsiębiorca będący osobą fizyczną będzie zobowiązany do złożenia korekty).

Po drugie, przedsiębiorca musi zapłacić podatek, który jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Warto zwrócić uwagę, że jeśli przedsiębiorca jest  osobą prawną, jednostką organizacyjną lub spółką niemającą osobowości prawnej, jest zobowiązany złożyć w terminie do dnia 31 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Natomiast jeśli mowa o obowiązku zapłaty podatku, w tej sytuacji również  winien go wpłacić na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, jednakże w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

Kadry i płace 2019

reklama

Ostatnio na forum

ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH

Eksperci portalu infor.pl

taxonline.pl

Serwis podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »