| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > ZUS > Ubezpieczenia społeczne > Świadczenie pielęgnacyjne 2017 r.

Świadczenie pielęgnacyjne 2017 r.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad wymagającą tego osobą. Na skutek nowelizacji zwiększyła się wysokość tego świadczenia.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi obecnie 1406 zł. Jest to kwota o 106 zł wyższa niż w zeszłym roku. Stało się tak na skutek niedawnych nowelizacji przepisów według, których świadczenie podlega corocznej waloryzacji od 1 stycznia. Wysokość waloryzacji uzależniona jest od procentowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Komu nie przysługuje

Zgodnie z art.17 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nie przysługuje:

  1. osobie sprawującej opiekę:
   1. mającej ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
   2. mającej ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
  2. osobie wymagającej opieki, która:
   1. pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
   2. została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

Prawo do tego świadczenia nie przysługuje także jeżeli na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego lub gdy

na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej).

Zbieg świadczeń

W przypadku zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, rodzicielskiego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego oraz zasiłku dla opiekuna - przysługuje jedno z tych świadczeń, które wybiera uprawniona osoba.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255 z późn. zm.)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

Kadry i płace 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH

Eksperci portalu infor.pl

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno-Patentowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »