Kategorie

Emerytury 2015

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2015 r. wynosi 100,68 %. Waloryzacja świadczeń została przeprowadzona z urzędu.
Prezentujemy ważniejsze kwoty emerytur mundurowych, rent oraz dodatków do świadczeń w 2015 i na początku 2016 roku.
Zgodnie z nowelą, która ma wejść w życie 1 marca 2015 r., świadczenia z FUS zostaną podwyższone o 1,08 proc., jednak podwyżka nie może być mniejsza niż o 36 zł.