Kategorie

Pogotowie kasowe

Jak ustalić wysokość pogotowia kasowego? Jak w księgach rachunkowych ująć pobranie środków na pokrycie pogotowia kasowego?