| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Strony umowy

Zaliczka w zamówieniach publicznych

Aktualizacja: 05.12.2013

Nowym rozwiązaniem w systemie zamówień publicznych jest możliwość wypłacania wykonawcom zaliczek na wykonanie zamówienia publicznego. Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych możliwości zaliczkowania ponoszonych przez wykonawców wydatków ma się przyczynić do sprawniejszej realizacji zadań i samej umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. »

Umowy ramowe w systemie zamówień publicznych

Aktualizacja: 16.04.2010

Umowa ramowa to umowa zawarta między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców. Jej celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie – w szczególności cen i (jeżeli zachodzi taka potrzeba) przewidywanych ilości. Wartością umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania takiej umowy. »

Opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja: 13.01.2010

Zamawiający wskazuje swoje rzeczywiste potrzeby w opisie przedmiotu zamówienia. Powinien przy tym stosować takie zasady opisu, które umożliwią każdemu wykonawcy złożenie oferty i będą zgodne z prawem. »

Uczciwa konkurencja w przetargach

Aktualizacja: 13.01.2010

Przepisy o zamówieniach publicznych zawierają regulacje, które mają zapewniać uczciwą konkurencję w tym obszarze. Pozwalają one co prawda na współpracę wykonawców, ale jedynie w określonych granicach. »

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach

Aktualizacja: 13.01.2010

 Odpowiadamy na pytania czytelników, dotyczące problematycznych zagadnień sfery finansów publicznych. »

Omyłki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Aktualizacja: 13.01.2010

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający oczekuje złożenia prawidłowo przygotowanych ofert. Wykonawcy składający ofertę powinni więc w tym zakresie zachować należytą staranność obowiązującą w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Niestety, nie zawsze udaje się uniknąć błędów podczas sporządzania oferty. »

Modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia

Aktualizacja: 13.01.2010

Jednostki samorządowe niejednokrotnie mają wątpliwości, czy możliwe jest dokonanie modyfikacji treści s.i.w.z. w zakresie publikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych. Chodzi tu generalnie o zmianę terminu wykonania zamówienia lub o przesunięcie terminu składania ofert. »

Z przetargu dyskwalifikowani są wykonawcy, którzy oferują ceny dumpingowe

Aktualizacja: 13.01.2010

Zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę, jeżeli wykonawca nie złoży wyjaśnień co do ceny w wyznaczonym terminie albo jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę. »

Nieprawdziwe informacje wykluczają wykonawcę z przetargu

Aktualizacja: 13.01.2010

Zamawiający nie ma obowiązku wzywania wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń, jeśli stwierdzi, że złożone przez wykonawcę oświadczenia zawierają informacje nieprawdziwe. »

Oświadczenie musi być w oryginale

Aktualizacja: 13.01.2010

Jeśli przedsiębiorca złożył oświadczenie w niewłaściwej formie, zamawiający ma obowiązek wezwać go do uzupełniania braku. »

Nie będzie potrzebny podpis elektroniczny

Aktualizacja: 13.01.2010

Wprowadzenie ofert bez podpisu elektronicznego ma spowodować większe zainteresowanie wykonawców licytacją elektroniczną. »

Zamawiający może żądać tylko niezbędnych dokumentów

Aktualizacja: 13.01.2010

Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót muszą odnosić się do zrealizowanej przez wykonawcę inwestycji. »

Zamówienia publiczne

Aktualizacja: 13.01.2010

Kiedy spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek stosować procedury udzielania zamówień publicznych, bo podobno musi, skoro kilku spółdzielców chce kupić na własność swoje mieszkania? »

Warunki udziału w przetargu powinny być określone precyzyjnie

Aktualizacja: 13.01.2010

Przy ocenie doświadczenia wykonawców można uwzględnić roboty, które są porównywalne pod względem skali i ich wartości do przedmiotu umowy. »

Czego nie musi ujawniać wykonawca w postępowaniu o zamówienie publiczne

Aktualizacja: 13.01.2010

Wszelkie informacje stanowiące, w ocenie przedsiębiorcy, tajemnicę winny być bez żadnych wątpliwości zastrzegane. »

POLECANE

Kadry i płace 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Wąsikowska

Aplikantka III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »