Kategorie

Legalne oprogramowanie

Niewskazanie w polityce rachunkowości aktualnej wersji oprogramowania jest bardzo często stwierdzanym uchybieniem przez organy kontrolujące.