Kategorie

Płynność finansowa

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie informuje o sytuacji finansowej gmin. Okazuje się, że kondycja finansowa gmin jest coraz lepsza.