REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zakres odpowiedzialności głównego księgowego w Państwowej Straży Pożarnej

Jarosław Jurga
ekonomista, certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę merytoryczną w obszarze finansów publicznych, wspartą studiami podyplomowymi z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jsfp
Zakres odpowiedzialności głównego księgowego w Państwowej Straży Pożarnej/Fot. Shutterstock
Zakres odpowiedzialności głównego księgowego w Państwowej Straży Pożarnej/Fot. Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zakres odpowiedzialności pracownika, któremu powierzono obowiązki głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych, został określony zapisami ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp) oraz ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp). W artykule autor przedstawia najważniejsze obowiązki głównego księgowego, których niewypełnienie może prowadzić do poniesienia odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ale także odpowiedzialności karnej.

Zakres odpowiedzialności głównego księgowego w Państwowej Straży Pożarnej

Określenie zakresu odpowiedzialności głównego księgowego Państwowej Straży Pożarnej – w pierwszej kolejności – wymaga zwrócenia uwagi na zapisy art. 53 uofp określającego zakres odpowiedzialności kierownika jednostki sektora finansów publicznych.

REKLAMA

Kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki, może on jednak powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki.

REKLAMA

Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym tej jednostki. Pracownik, któremu w prawidłowy sposób powierzono obowiązki głównego księgowego, będzie odpowiedzialny za ich realizację.

Obowiązki, które kierownik jednostki sektora finansów publicznych powierza pracownikowi w zakresie rachunkowości, zostały określone zapisami art. 54 uofp. Stosownie do zapisów art. 54 ust. 1 uofp, głównemu księgowemu jednostki sektora finansów publicznych powierza się obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

  • prowadzenia rachunkowości jednostki,
  • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Odpowiedzialność podmiotowa w zakresie finansów publicznych została określona zapisami art. 4 uondfp, gdzie wskazano m.in., że odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zakres odpowiedzialności głównego księgowego Państwowej Straży Pożarnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przedmiotowym może polegać na nieustaleniu należności albo ustaleniu takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia, niepobraniu lub niedochodzeniu należności albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest również nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego lub niedokonanie w terminie wpłaty do budżetu w należnej wysokości dochodów przez jednostkę budżetową.

W zakresie wykorzystania dotacji naruszeniem dyscypliny finansów publicznych może być wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację, nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji lub niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.

W kontekście planu finansowego jednostki główny księgowy może odpowiadać za dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków.

Odpowiedzialność głównego księgowego zgodnie z zapisami art. 14 uondfp może rodzić również nieopłacenie w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych albo ich opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia.

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest również niewykonanie w terminie zobowiązania przez jednostkę, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych należności.

W zależności od zakresu powierzonych obowiązków główny księgowy może być również odpowiedzialny za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z ustawą o rachunkowości.

W zakresie sprawozdawczości budżetowej główny księgowy może odpowiadać zgodnie z zapisami art. 18 uondfp za niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo wykazanie w tym sprawo zdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

Obowiązkami osoby, której prawidłowo powierzono funkcję głównego księgowego, jest należyte dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów księgowych. Zgodnie z zapisami art. 18b uondfp, niedokonanie lub nienależyte dokonanie kontroli zgodności operacji gospodarczej z planem finansowym, jeżeli będzie miało ono wpływ na dokonanie wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w planie finansowym lub zaciągnięcie zobowiązania niemieszczącego się w planie finansowym jednostki, stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Na gruncie zapisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor), odpowiedzialność głównego księgowego Państwowej Straży Pożarnej może polegać – zgodnie z zapisami art. 77 uor – na prowadzeniu ksiąg rachunkowych wbrew przepisom tej ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych. Dowody księgowe uznaje się za rzetelne wtedy, gdy są zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, kompletne, zawierające co najmniej dane określone w art. 21 uor oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek.

Ponadto główny księgowy, zgodnie z zapisami art. 77 ust. 2 uor, może odpowiadać za niesporządzenie sprawozdania finansowego, sporządzenie sprawozdania finansowego niezgodnie z przepisami lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych.

Zakres odpowiedzialności głównego księgowego Państwowej Straży Pożarnej poza odpowiedzialnością wynikającą wprost z przepisów prawa będzie zależny również od uregulowań wewnętrznych, takich jak regulamin organizacyjny jednostki i zakres obowiązków pracownika, któremu powierzono funkcje głównego księgowego.

Podstawa prawna

  • art. 21, art. 77 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 217)
  • art. 53, art. 54 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 305)
  • art. 1, art. 4, art. 18, art. 18b ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 289)

JAROSŁAW JURGA ekonomista, certyfikowany księgowy, posiada doświadczenie w obszarze finansów publicznych wsparte studiami podyplomowymi z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jsf

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Księgowość budżetowa
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dni wolne od pracy w drugiej połowie 2024 roku i w 2025 r. [KALENDARZ — DŁUGIE WEEKENDY]

W 2024 r. uwzględniając wszystkie dni wolne i weekendy wypada 115 dni wolnych od pracy. Sprawdź, kiedy przypadają długie weekendy w drugiej połowie 2024 r. Możesz już także wstępnie zaplanować wolne w 2025 r.

Trwają wypłaty dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. Kwota jest niemała, bo ponad 2000 zł, ale trzeba od niej zapłacić podatek.

Trwają wypłaty dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. Kwota jest niemała, bo ponad 2000 zł, jednak świadczenie urlopowe nie jest świadczeniem socjalnym, a więc trzeba je opodatkować. Na konta trafi więc o 12 proc. mniej.

Zbliża się termin złożenia sprawozdania SP-1. Kto musi je złożyć i co w nim wykazać? To ważne m.in. dla podatku od nieruchomości.

Jest coraz mniej czasu na złożenie części B sprawozdania SP-1. Czy wiesz, kto musi je złożyć, do kiedy i co w nim wykazać? Przepisy jasno to regulują, ale w praktyce pojawiają się problemy.

Kogo można zgłosić do swojego ubezpieczenia? Katalog jest dość szeroki

Ubezpieczony, który ma niepracujących bliskich może ich zgłosić ich do własnego ubezpieczenia zdrowotnego, aby mogli bezpłatnie korzystać z opieki zdrowotnej jako członkowie rodziny. Za bliskich nie płaci się składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętajmy też, że nie tylko dziecko można głosić do swojego ubezpieczenia zdrowotnego

REKLAMA

Kiedy ZUS wypłaci zasiłek chorobowy?

Kiedy zasiłki chorobowe wypłaca ZUS, a kiedy pracodawca? W jakim terminie? Gdzie można znaleźć wystawione przez lekarza elektroniczne zwolnienie lekarskie? Czy trzeba składać wniosek o zasiłek?

Ważne dla samorządów terminy w sprawozdawczości na III kwartał 2024 r.

Jakie są najważniejsze nadchodzące terminy w sprawozdawczości i kogo dotyczą? Prezentujemy przydatne zestawienie.

Dla kogo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Aby nauczyciel mógł otrzymać emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, musi spełnić określone warunki. Jakie? Co warto wiedzieć o nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym?

Podwyżki w ochronie zdrowia od 1 lipca 2024 roku. Komu się należą i jak je obliczyć?

Jak co roku 1 lipca, podmioty lecznicze mają obwiązek podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników ochrony zdrowia. Większe wynagrodzenie otrzymają m.in. pielęgniarki, lekarze, opiekunowie medyczni, ale także „nowe” zawody medyczne jak asystentki stomatologiczne oraz higienistki stomatologiczne.

REKLAMA

Wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej na zastępstwo

Czy wymiar etatu w umowie na zastępstwo może być mniejszy niż ten, w którym pracował pracownik zastępowany? Co warto wiedzieć o umowie na zastępstwo?

Podwójna składka zdrowotna pracującego emeryta. Czy będą zmiany?

Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie podwójnej składki zdrowotnej pracujących emerytów. Co z niej wynika? Jakie są aktualne przepisy?

REKLAMA