REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany dla nauczycieli od 1 września 2022 r.

Zmiany dla nauczycieli od 1 września 2022 r.
Zmiany dla nauczycieli od 1 września 2022 r.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zmiany dla nauczycieli 2022. Jakie zmiany czekają nauczycieli od nowego roku szkolnego? Czy będą podwyżki zarobków? Czy zostanie zwiększony czas pracy nauczycieli?

Zmiany dla nauczycieli 2022

REKLAMA

Podwyżka średnich płac dla nauczycieli oraz wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia zamiast średniego, ustalanego na podstawie kwoty bazowej. Wzrost wynagrodzeń ma jednak wiązać się ze zwiększonym pensum. Ponadto zmniejszeniu ma ulec liczba stopni awansu zawodowego. Inna będzie także formuła oceny pracy nauczycieli. Nauczyciele mają otrzymać 50 dni urlopu wypoczynkowego. Wprowadzony ma być również czas dostępności nauczyciela w szkole. Te i inne zmiany zapowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki.

REKLAMA

Kolejne spotkania kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) realizowane w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych i przedstawicielami samorządów terytorialnych przynoszą nowe propozycje zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli. Zmiany obejmować mają takie obszary, jak: system wynagradzania, podwyższenie płac, a także czas pracy nauczycieli, awans zawodowy oraz ocena pracy i urlop wypoczynkowy. Związkowi przedstawiciele środowiska nauczycieli dosyć krytycznie podchodzą do propozycji strony rządowej. Wypracowane zmiany, zgodnie z zapowiedzią ministra Czarnka, miałyby obowiązywać od nowego roku szkolnego, tj. od 1 września 2022 r.

WAŻNE

Jednostki samorządu terytorialnego miałyby zostać zobowiązane do uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli nie rzadziej niż raz na trzy lata.

Podwyższony czas pracy nauczycieli

Wszyscy nauczyciele - z wyjątkiem tych pracujących w przedszkolach - mają mieć podniesione pensum o 100%. Dodatkowo sposób rozliczania czasu pracy ma być doprecyzowany poprzez wprowadzenie limitów czasu dostępności nauczycieli w szkole - poza pensum - zróżnicowane ze względu na wielkość tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. W praktyce będzie to oznaczać podniesienie tzw. pensum tablicowego o cztery godziny i wprowadzenie dodatkowo ośmiu godzin w tygodniu w ramach tzw. dostępności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W ramach godzin dostępności nauczyciela w szkole miałyby być uwzględniane spotkania z rodzicami (wywiadówki) oraz czas na indywidualne rozmowy z rodzicami, konsultacje z uczniami, wycieczki szkolne, doraźne zajęcia i aktywności związane np. z przygotowaniem akademii, wolontariatem, organizacją i opieką nad uczniami podczas imprez czy wydarzeń organizowanych na terenie szkoły, a także rady pedagogiczne.

Zajęcia i czynności realizowane w ramach dostępności w szkole nauczyciela mają być rejestrowane na bieżąco (np. wraz z rozliczaniem godzin ponadwymiarowych) i rozliczane np. w okresach rocznych w indywidualnej karcie ewidencji czasu pracy.

Zmiany pensum będą wiązały się z ruchami kadrowymi. Tym samym zakłada się trzyletni okres przejściowy umożliwiający elastyczne przechodzenie na nowy system. Rozwiązania kadrowe będą uwzględniały decyzję nauczyciela o zwiększeniu pensum z jednoczesnym wzrostem wynagrodzenia lub zachowanie dotychczasowego wymiaru pensum i ustalenie proporcjonalnego wynagrodzenia zasadniczego - wyjaśniają przedstawiciele resortu edukacji.

Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli

Resort edukacji proponuje wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli, w miejsce aktualnie obowiązującego średniego wynagrodzenia, ustalanego na podstawie kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej. Zapowiadane od 1 września 2022 r. przeciętne wynagrodzenia miałyby kształtować się na poziomie odpowiednio dla:

 • nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego - 140% kwoty bazowej, co daje stawkę w wysokości 4950 zł (wzrost o 1412 zł),
 • nauczyciela mianowanego - 181% kwoty bazowej, co daje stawkę w wysokości 6400 zł (wzrost o 1306 zł),
 • nauczyciela dyplomowanego - 219% kwoty bazowej, co daje stawkę 7750 zł (wzrost o 1240 zł).

W kompetencji RIO mają pozostać uprawnienia kontrolne w zakresie osiągania wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela.

Zestawienie porównawcze obecnych średnich wynagrodzeń z proponowanymi wynagrodzeniami przeciętnymi nauczycieli (od września 2022 r.)

Stopień zawodowy

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

Obecne stawki

średniego wynagrodzenia

(w zł)

3538

3927

5094

6510

Proponowane stawki

wynagrodzenia przeciętnego

(w zł)

4950

4950

6400

7750

Różnica w kwocie wynagrodzenia (w zł)

1412

1023

1306

1240

Kolejną propozycję stanowi przejście od roku 2023 do powszechnego sposobu naliczania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przesunięcie uwolnionych środków do puli środków na wynagrodzenia nauczycieli.

WAŻNE

Resort edukacji proponuje rezygnację z rozliczania kwot wydatkowanych na średnie (przeciętne) wynagrodzenia nauczycieli, a także ze składania sprawozdań oraz likwidację dodatku uzupełniającego. W zamian wprowadzone mają być nowe mechanizmy ułatwiające osiąganie przez nauczycieli wysokości przeciętnego wynagrodzenia, tj. poprzez zwiększenie udziału wynagrodzenia zasadniczego w wynagrodzeniu przeciętnym nauczycieli.

Stawki minimalne wynagrodzeń dla nauczycieli

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego mają być ustalone jako określony procent przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli. Stawki minimalne nie będą już regulowane w drodze rozporządzenia, lecz będą wynikały wyłącznie z ustawy. Każdorazowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli będzie powodował automatycznie wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o taki sam procent.

W przypadku nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego będą stanowiły odpowiednio dla:

 • nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego - 81% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co da kwotę 4010 zł,
 • nauczyciela mianowanego - 71% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co da kwotę 4540 zł,
 • nauczyciela dyplomowanego - 65% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co da kwotę 5040 zł.

Wynagrodzenie zasadnicze jest uzależnione po pierwsze od poziomu wykształcenia, tu wprowadza się ograniczenie grup zaszeregowania według poziomu wykształcenia z trzech do dwóch: I grupa to nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne, II grupa - pozostali nauczyciele. Po drugie, od etapu rozwoju zawodowego nauczyciela - wzrost wynagrodzenia zasadniczego następuje w związku z uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego oraz stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Zmiany w dodatkach dla nauczycieli

Minimalne stawki dodatków do wynagrodzenia zostały określone kwotowo w drodze rozporządzenia. Stawki dodatków obowiązujące u danego organu prowadzącego ma określać sam organ prowadzący z uwzględnieniem, że stawki te nie mogą być niższe od minimalnych stawek dodatków określanych kwotowo w drodze rozporządzenia.

Zapowiadane jest wprowadzenie dodatku z tytułu posiadania stopnia specjalizacji zawodowej. Tu obowiązywać mają dwie stawki tego dodatku w zależności od tego, czy nauczyciel posiada jeden czy też więcej stopni specjalizacji zawodowej.

Dodatek wiejski ma być ustalony w stałej kwocie 300 zł niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego. Obecnie kwota tego dodatku wyliczana jest jako procent od wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stopniach awansu.

Środki z wypłacanych dotychczas świadczeń "na start" mają zostać przesunięte przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzenia nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie.

Awans zawodowy nauczycieli

MEiN zapowiada zmiany w awansie zawodowym nauczycieli. Zlikwidowany ma zostać stopień stażysty i stopień nauczyciela kontraktowego.

Nauczyciel wchodzący do zawodu ma przejść następującą ścieżkę rozwoju: okres wprowadzenia do zawodu nauczyciela - co najmniej cztery lata pracy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany.

Egzamin na mianowanie ma być wystandaryzowanym zewnętrznym egzaminem praktycznym i teoretycznym. Miałby być realizowany po okresie wprowadzenia do zawodu, tj. nie wcześniej niż po czterech latach pracy w zawodzie nauczyciela. Zdanie egzaminu będzie warunkiem otrzymania przez nauczyciela mianowania.

Ścieżka awansu zawodowego w nowym wydaniu ma być odbiurokratyzowana. Tu proponuje się rezygnację ze staży, planów rozwoju i sprawozdań. W zamian za to większy nacisk ma być położony na umiejętności praktyczne nauczycieli.

Nauczyciele dyplomowani będą mieli możliwość zdobycia dwóch specjalizacji zawodowych (tu w grę wchodzi dodatek do wynagrodzenia po uzyskaniu stopnia specjalizacji). Natomiast nauczyciel kontraktowy w okresie przejściowym będzie miał możliwość szybszego uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Ocena pracy nauczycieli

MEiN proponuje, aby zostały ustalane przypadki, w których wymagana będzie określona ocena pracy, tj. przed uzyskaniem każdego stopnia awansu zawodowego oraz stopnia specjalizacji zawodowej, przy ubieganiu się o pełnienie określonych funkcji.

W rozporządzeniu określone zostaną szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela odnoszące się do kryteriów głównych wskazanych w ustawie.

50 dni urlopu wypoczynkowego nauczycieli

Resort edukacji wystosował propozycję ustanowienia 50 dni urlopu wypoczynkowego nauczycieli szkół feryjnych w dniach roboczych. Ten udzielany byłby zgodnie z planem urlopów, we wszystkie dni wolne od zająć dydaktyczno-wychowawczych.

Nauczyciel będzie mógł korzystać z urlopu wypoczynkowego w trakcie: ferii zimowych, ferii letnich, zimowej przerwy świątecznej, wiosennej przerwy świątecznej, a także dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w zależności od typu szkoły.

Autor: Witold Trzebnicki, doświadczony pracownik administracji publicznej, specjalista z zakresu prawa samorządowego, ekspert w sprawach społeczno-gospodarczych, działacz na rzecz rozwoju lokalnego

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(11)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • maja
  2022-05-02 13:33:01
  A co z godzinami ponadwymiarowymi? Np Jest dzień otwarty ustalony przez dyrektora a nauczyciel pracuje w tym dniu 8 godzin czyli od 8 do 15(przy tablicy)- to kto będzie płacił za nadgodziny? Bo dzień otwarty jest po lekcjach? Przecież urzędnik idzie do domu albo ma nadgodziny. Jaka jest propozycja dla nauczycieli? Wszystkie zebrania są po 17...... więc? Dlaczego nauczyciel nie ma urlopu na żądanie- tak jak inni tylko wtedy jak jest przerwa.? Wakacje to egzaminy poprawkowe, rady, rekrutacje- połowę wakacji nauczyciel przychodzi do pracy. Zamiast siedzieć i sprawdzać w domu prace i przygotowywać lekcje- niech minister zapewni w szkole sprzęt i warunki. Nauczyciele chętnie posiedzą i posprawdzają . Okienka to też gotowość do pracy- więc wtedy nauczyciel też jest dostępny bo musi siedzieć w szkole. Pan Czarnek chyba nie potrafi liczyć.Co nauczycieli obchodzi że tak plan wyszedł- są wtedy dostępni. Nikt od dawna nie pracuje na gołym etacie bo to pensja głodowa- więc o jakim zwiększeniu pensum tu mowa?
  4
 • Ola
  2022-07-23 15:29:28
  A ja to mam w głębokim poszanowaniu...W maju pożegnałam szkołę i ten nędznie opłacany zawód. Jestem zadowolona .30 lat pracy w zawodzie i czekania ,że coś w końcu się zmieni na lepsze to bardzo długi okres czasu. Szkoda mi życia!
  0
 • adam
  2022-07-08 10:49:52
  witam.. a jak wycieczki kilkudniowe i pilnowanie uczniów w nocy a potem czas wolny z nockę
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • Nauczyciel
  2022-01-08 06:31:50
  A co z obecnymi nauczycielami kontraktowymi?
  1
  pokażodpowiedzi (1)
 • Dora
  2022-01-28 20:54:08
  Obecni kontraktowi, będą potraktowani jak nauczyciele bez stopnia awansu... a stawki ''średnie'' można wsadzić miedzy bajki
  3
 • Rybka
  2022-06-10 08:56:18
  Który nauczyciel będzie brał urlop w dni wolne od pracy tj w przerwy przedświąteczne? Chyba byłby głu...pi. POtem bedzie pracowała w wakacje a w dni i tak wolne zawnioskuje o urlop? CZy ktos kto ustala przepisy wie jak to wszystko wygląda rzeczywiście? 6500 zadadnicza dla specjalisty jakim jest dyplomowany a glowny ksiegowy ma 3800 a inni specjalisci ale nie nauczyciele 3200? czy to nie jest chore?
  1
 • Zmęczeni
  2022-08-23 23:47:32
  Wygląda na to że pan Minister nie rozmawiał z p. Minister Zalewską, która nie tak dawno zrobiła zmiany rewolucyjne w oświacie, które dotyczyły min. awansu, oceny nauczyciela. Obecnie nauczyciel, który załapał się na ten okres pomysłodawców po raz trzeci objęty jest zmianami ustawowymi. Za 5 dni początek roku, a tu nowa ustawa. Nic dziwnego, ze nauczyciele odchodzą od zawodu, oby się nie okazało, ze za chwilę zostaną sami Ministrowie, bo nauczyciele zajmą się inną profesją. Brakuje słów na to wszystko tym bardziej, że nie służy to ani jakości pracy, ani dobru ucznia.
  0
 • Sandra
  2022-09-22 23:33:54
  Urlop w czasie wolnym ? W święta? NIE! Żądamy 10 dni na żądanie w roku szkolnym. W ferie nie wyjeżdżam, w wakacje to mnie nie stać na wyjazd, nie za 3700 dyplomowany.
  0
 • Midus
  2022-09-01 14:16:36
  Nie za dużo tych przywilejów? Skandal!
  2
QR Code
Księgowość budżetowa
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe Standardy - Global Internal Audit Standards™

Nowe Standardy mówią jasno – jako audytorzy jesteśmy częścią organizacji, i – oczywiście zachowując pełen obiektywizm – pomagamy jej osiągnąć właściwe cele.

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach a likwidacja gminnej jednostki budżetowej

Na jakim podmiocie ciąży obowiązek złożenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w przypadku likwidacji gminnej jednostki budżetowej?

Ustawa budżetowa na 2024 rok bez poprawek Senatu. Trafi teraz do podpisu Prezydenta

Prezydent RP może podpisać ustawę budżetową, ewentualnie - zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o ocenę zgodności jej zapisów z ustawą zasadniczą.;

Samorządy mogą odetchnąć – w 2024 roku nie będzie obowiązkowego KSeF

Wdrożenie KSeF budzi wiele emocji, a szczególnie dużo jest ich w jednostkach budżetowych objętych centralizacją. Z uwagi na ich szczególną strukturę, wdrożenie KSeF wiązałoby się w ich przypadku z jeszcze większymi komplikacjami, niż u pozostałych podatników.

REKLAMA

To już ostatni dzień na złożenie części A sprawozdania SP-1. Sprawdź czy wiesz jakie dane w nim wykazać.

Sprawozdanie SP-1, czyli sprawozdanie w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na stałe weszło do katalogu sprawozdawczości budżetowej. Trzeba poświęcić mu uwagę dwa razy w roku. Po raz pierwszy już w styczniu, bo wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jako organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego mają obowiązek złożyć część A sprawozdania w terminie do 10 stycznia.

Średnio 600 zł „pod choinkę” w urzędach. Maks to 950 zł. Jest i 0 zł. Zamiast podwyżek. Są i premie [Budżetówka, prezenty]

Zamiast podwyżek w 2023 r. średnio 600 zł urzędnicy samorządowi otrzymają przed świętami z ZFŚS.

Rozwój zawodowy i urlop szkoleniowy ratownika medycznego

Każdy ratownik medyczny ma nie tylko prawo, lecz przede wszystkim obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych. Na rozwój zawodowy ratownikowi medycznemu przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni roboczych rocznie – kiedy przysługuje ten urlop, kiedy nie przysługuje i czy należy się za niego wynagrodzenie? O tym w poniższym opracowaniu. 

Brak podwyżki w samorządach w 2024 r. Poszkodowani nie zgadzają się na zamrożenie swoich pensji. I żądają wyjaśnień

Przedstawiciele zarządu ZMP chcą wyjaśnień od rządu w sprawie zamrożenia wynagrodzeń w samorządach i spółkach komunalnych przewidzianego w ustawie okołobudżetowej na 2024 r.

REKLAMA

Kaucja to 50 groszy. Bo łatwo zapamiętać. Butelki ze szkła i plastiku oraz metalowe puszki [projekt rozporządzenia]

Kaucja za butelki plastikowe do 3 litrów i szklane do 1,5 litra oraz za puszki do 1 litra wyniesie 50 gr. Tak zapisano w projekcie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. 

PIP: Obowiązki i prawa pracownika w zakresie bhp [zestawienie]
Podstawowym obowiązkiem pracownika określonym w art. 211 Kodeksu pracy jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

REKLAMA