Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany dla nauczycieli od 1 września 2022 r.

Zmiany dla nauczycieli od 1 września 2022 r.
Zmiany dla nauczycieli od 1 września 2022 r.
Shutterstock
Zmiany dla nauczycieli 2022. Jakie zmiany czekają nauczycieli od nowego roku szkolnego? Czy będą podwyżki zarobków? Czy zostanie zwiększony czas pracy nauczycieli?

Zmiany dla nauczycieli 2022

Podwyżka średnich płac dla nauczycieli oraz wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia zamiast średniego, ustalanego na podstawie kwoty bazowej. Wzrost wynagrodzeń ma jednak wiązać się ze zwiększonym pensum. Ponadto zmniejszeniu ma ulec liczba stopni awansu zawodowego. Inna będzie także formuła oceny pracy nauczycieli. Nauczyciele mają otrzymać 50 dni urlopu wypoczynkowego. Wprowadzony ma być również czas dostępności nauczyciela w szkole. Te i inne zmiany zapowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Kolejne spotkania kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) realizowane w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych i przedstawicielami samorządów terytorialnych przynoszą nowe propozycje zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli. Zmiany obejmować mają takie obszary, jak: system wynagradzania, podwyższenie płac, a także czas pracy nauczycieli, awans zawodowy oraz ocena pracy i urlop wypoczynkowy. Związkowi przedstawiciele środowiska nauczycieli dosyć krytycznie podchodzą do propozycji strony rządowej. Wypracowane zmiany, zgodnie z zapowiedzią ministra Czarnka, miałyby obowiązywać od nowego roku szkolnego, tj. od 1 września 2022 r.

WAŻNE

Jednostki samorządu terytorialnego miałyby zostać zobowiązane do uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli nie rzadziej niż raz na trzy lata.

Podwyższony czas pracy nauczycieli

Wszyscy nauczyciele - z wyjątkiem tych pracujących w przedszkolach - mają mieć podniesione pensum o 100%. Dodatkowo sposób rozliczania czasu pracy ma być doprecyzowany poprzez wprowadzenie limitów czasu dostępności nauczycieli w szkole - poza pensum - zróżnicowane ze względu na wielkość tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. W praktyce będzie to oznaczać podniesienie tzw. pensum tablicowego o cztery godziny i wprowadzenie dodatkowo ośmiu godzin w tygodniu w ramach tzw. dostępności.

W ramach godzin dostępności nauczyciela w szkole miałyby być uwzględniane spotkania z rodzicami (wywiadówki) oraz czas na indywidualne rozmowy z rodzicami, konsultacje z uczniami, wycieczki szkolne, doraźne zajęcia i aktywności związane np. z przygotowaniem akademii, wolontariatem, organizacją i opieką nad uczniami podczas imprez czy wydarzeń organizowanych na terenie szkoły, a także rady pedagogiczne.

Zajęcia i czynności realizowane w ramach dostępności w szkole nauczyciela mają być rejestrowane na bieżąco (np. wraz z rozliczaniem godzin ponadwymiarowych) i rozliczane np. w okresach rocznych w indywidualnej karcie ewidencji czasu pracy.

Zmiany pensum będą wiązały się z ruchami kadrowymi. Tym samym zakłada się trzyletni okres przejściowy umożliwiający elastyczne przechodzenie na nowy system. Rozwiązania kadrowe będą uwzględniały decyzję nauczyciela o zwiększeniu pensum z jednoczesnym wzrostem wynagrodzenia lub zachowanie dotychczasowego wymiaru pensum i ustalenie proporcjonalnego wynagrodzenia zasadniczego - wyjaśniają przedstawiciele resortu edukacji.

Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli

Resort edukacji proponuje wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli, w miejsce aktualnie obowiązującego średniego wynagrodzenia, ustalanego na podstawie kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej. Zapowiadane od 1 września 2022 r. przeciętne wynagrodzenia miałyby kształtować się na poziomie odpowiednio dla:

 • nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego - 140% kwoty bazowej, co daje stawkę w wysokości 4950 zł (wzrost o 1412 zł),
 • nauczyciela mianowanego - 181% kwoty bazowej, co daje stawkę w wysokości 6400 zł (wzrost o 1306 zł),
 • nauczyciela dyplomowanego - 219% kwoty bazowej, co daje stawkę 7750 zł (wzrost o 1240 zł).

W kompetencji RIO mają pozostać uprawnienia kontrolne w zakresie osiągania wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela.

Zestawienie porównawcze obecnych średnich wynagrodzeń z proponowanymi wynagrodzeniami przeciętnymi nauczycieli (od września 2022 r.)

Stopień zawodowy

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

Obecne stawki

średniego wynagrodzenia

(w zł)

3538

3927

5094

6510

Proponowane stawki

wynagrodzenia przeciętnego

(w zł)

4950

4950

6400

7750

Różnica w kwocie wynagrodzenia (w zł)

1412

1023

1306

1240

Kolejną propozycję stanowi przejście od roku 2023 do powszechnego sposobu naliczania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przesunięcie uwolnionych środków do puli środków na wynagrodzenia nauczycieli.

WAŻNE

Resort edukacji proponuje rezygnację z rozliczania kwot wydatkowanych na średnie (przeciętne) wynagrodzenia nauczycieli, a także ze składania sprawozdań oraz likwidację dodatku uzupełniającego. W zamian wprowadzone mają być nowe mechanizmy ułatwiające osiąganie przez nauczycieli wysokości przeciętnego wynagrodzenia, tj. poprzez zwiększenie udziału wynagrodzenia zasadniczego w wynagrodzeniu przeciętnym nauczycieli.

Stawki minimalne wynagrodzeń dla nauczycieli

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego mają być ustalone jako określony procent przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli. Stawki minimalne nie będą już regulowane w drodze rozporządzenia, lecz będą wynikały wyłącznie z ustawy. Każdorazowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli będzie powodował automatycznie wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o taki sam procent.

W przypadku nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego będą stanowiły odpowiednio dla:

 • nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego - 81% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co da kwotę 4010 zł,
 • nauczyciela mianowanego - 71% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co da kwotę 4540 zł,
 • nauczyciela dyplomowanego - 65% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co da kwotę 5040 zł.

Wynagrodzenie zasadnicze jest uzależnione po pierwsze od poziomu wykształcenia, tu wprowadza się ograniczenie grup zaszeregowania według poziomu wykształcenia z trzech do dwóch: I grupa to nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne, II grupa - pozostali nauczyciele. Po drugie, od etapu rozwoju zawodowego nauczyciela - wzrost wynagrodzenia zasadniczego następuje w związku z uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego oraz stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Zmiany w dodatkach dla nauczycieli

Minimalne stawki dodatków do wynagrodzenia zostały określone kwotowo w drodze rozporządzenia. Stawki dodatków obowiązujące u danego organu prowadzącego ma określać sam organ prowadzący z uwzględnieniem, że stawki te nie mogą być niższe od minimalnych stawek dodatków określanych kwotowo w drodze rozporządzenia.

Zapowiadane jest wprowadzenie dodatku z tytułu posiadania stopnia specjalizacji zawodowej. Tu obowiązywać mają dwie stawki tego dodatku w zależności od tego, czy nauczyciel posiada jeden czy też więcej stopni specjalizacji zawodowej.

Dodatek wiejski ma być ustalony w stałej kwocie 300 zł niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego. Obecnie kwota tego dodatku wyliczana jest jako procent od wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stopniach awansu.

Środki z wypłacanych dotychczas świadczeń "na start" mają zostać przesunięte przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzenia nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie.

Awans zawodowy nauczycieli

MEiN zapowiada zmiany w awansie zawodowym nauczycieli. Zlikwidowany ma zostać stopień stażysty i stopień nauczyciela kontraktowego.

Nauczyciel wchodzący do zawodu ma przejść następującą ścieżkę rozwoju: okres wprowadzenia do zawodu nauczyciela - co najmniej cztery lata pracy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany.

Egzamin na mianowanie ma być wystandaryzowanym zewnętrznym egzaminem praktycznym i teoretycznym. Miałby być realizowany po okresie wprowadzenia do zawodu, tj. nie wcześniej niż po czterech latach pracy w zawodzie nauczyciela. Zdanie egzaminu będzie warunkiem otrzymania przez nauczyciela mianowania.

Ścieżka awansu zawodowego w nowym wydaniu ma być odbiurokratyzowana. Tu proponuje się rezygnację ze staży, planów rozwoju i sprawozdań. W zamian za to większy nacisk ma być położony na umiejętności praktyczne nauczycieli.

Nauczyciele dyplomowani będą mieli możliwość zdobycia dwóch specjalizacji zawodowych (tu w grę wchodzi dodatek do wynagrodzenia po uzyskaniu stopnia specjalizacji). Natomiast nauczyciel kontraktowy w okresie przejściowym będzie miał możliwość szybszego uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Ocena pracy nauczycieli

MEiN proponuje, aby zostały ustalane przypadki, w których wymagana będzie określona ocena pracy, tj. przed uzyskaniem każdego stopnia awansu zawodowego oraz stopnia specjalizacji zawodowej, przy ubieganiu się o pełnienie określonych funkcji.

W rozporządzeniu określone zostaną szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela odnoszące się do kryteriów głównych wskazanych w ustawie.

50 dni urlopu wypoczynkowego nauczycieli

Resort edukacji wystosował propozycję ustanowienia 50 dni urlopu wypoczynkowego nauczycieli szkół feryjnych w dniach roboczych. Ten udzielany byłby zgodnie z planem urlopów, we wszystkie dni wolne od zająć dydaktyczno-wychowawczych.

Nauczyciel będzie mógł korzystać z urlopu wypoczynkowego w trakcie: ferii zimowych, ferii letnich, zimowej przerwy świątecznej, wiosennej przerwy świątecznej, a także dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w zależności od typu szkoły.

Autor: Witold Trzebnicki, doświadczony pracownik administracji publicznej, specjalista z zakresu prawa samorządowego, ekspert w sprawach społeczno-gospodarczych, działacz na rzecz rozwoju lokalnego

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Komplet: Arkusze ósmoklasisty 2021/2022
Komplet: Arkusze ósmoklasisty 2021/2022
Tylko teraz
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  2 gru 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kierownik zamawiającego musi określić wymogi weryfikacyjne dla zatrudnionych pracowników wykonawcy
  Czy według nowego Prawa zamówień publicznych istnieje konieczność określenia w opisie przedmiotu zamówienia zapisów dotyczących sposobu dokumentowania zatrudnienia pracowników wykonawcy w zakresie m.in. rodzaju czynności, które oni wykonują, czy sposobu weryfikacji zatrudnienia tych osób (chodzi np. o kierownika budowy, robót, ochronę budowy, pracowników administracyjnych)? Zamówienie, które gmina chce udzielić, dotyczy budowy nowej hali sportowej, a w okresie COVID-19 takie wymogi mogą zniechęcić oferentów.
  Uhonorowanie pomocy społecznej - wypłata nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
  Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Z tej okazji 21 listopada każdego roku, poza uroczystymi obchodami, przyznawane są nagrody.
  Egzekucja świadczeń z ZFŚS - jakie zapisy w zajęciu pozwalają na dokonywanie potrąceń
  Świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji do pełnej wysokości, jeśli zajęcie dotyczy innych wierzytelności.
  Wyższe zarobki ekspertów cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym
  Wyższe zarobki ekspertów cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym już niedługo.
  Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
  Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym przyjęte przez Radę Ministrów.
  Gotowe posiłki w bufecie basenowym a stawka VAT
  Jednostka samorządowa (ośrodek sportowy) prowadzi basen. W ramach infrastruktury obiektu utworzono także sklepik/bufet, w którym sprzedawane są posiłki typu fast-food: hot-dogi, kanapki, zapiekanki. Jest to tzw. sprzedaż na wynos - nie posiadamy zaplecza umożliwiającego spożywanie posiłków na miejscu, a sprzedawane posiłki kupujemy w formie gotowej (kanapki) lub w formie półproduktów (hot-dogi, zapiekanki). Jaką stawką VAT należy opodatkować taką sprzedaż - 5% czy 8%?
  Jak inwentaryzować odnawialne źródła energii?
  Urząd gminy korzysta z programu Unii Europejskiej „Czyste powietrze” i ma na stanie urządzenia (panele, słoneczne, pompy ciepła) zamontowane na domach jednorodzinnych mieszkańców, którzy korzystali z dofinansowania. Zgodnie z założeniami programu, gmina jest właścicielem tych urządzeń jeszcze przez 5 lat. Mieszkańców, którzy korzystają z programu, jest ok. 1000. Jak należy inwentaryzować te urządzenia - spis z natury czy weryfikacja (oświadczenie mieszkańca, że ma to nadal na stanie)?
  Wspólna działalność socjalna w sektorze finansów publicznych
  Przepisy dają możliwość prowadzenia wspólnej działalności socjalnej przez kilku pracodawców zobowiązanych do tworzenia ZFŚS. Jest to na pewno korzystne zwłaszcza dla mniejszych jednostek, dysponujących niewielkimi środkami finansowymi. Wspólna działalność musi się opierać na zawarciu umowy pomiędzy pracodawcami. Skorzystanie z tego rozwiązania jest w pełni dopuszczalne także dla jednostek sfery budżetowej. W praktyce myśleć o tym mogą pracodawcy ze sobą powiązani, np. urząd gminy i gminne jednostki organizacyjne.
  Zmiany w rachunkowości od 1 stycznia 2022 r.
  Sprawdź co się zmieni w ustawie o rachunkowości w 2022 r.
  Zmiany dla nauczycieli od 1 września 2022 r.
  Zmiany dla nauczycieli 2022. Jakie zmiany czekają nauczycieli od nowego roku szkolnego? Czy będą podwyżki zarobków? Czy zostanie zwiększony czas pracy nauczycieli?
  Nagroda jubileuszowa nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach
  Nagroda jubileuszowa nauczyciela. Jak prawidłowo naliczać staż uprawniający do nagrody jubileuszowej nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach?
  Specjalne dodatki motywacyjne dla pracowników budżetówki
  Specjalne dodatki motywacyjne dla pracowników budżetówki - kto może otrzymać?
  Możliwość finansowania upominków z ZFŚS - analiza
  Możliwość finansowania upominków z ZFŚS. Czy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych można dofinansować prezenty na święta, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, z okazji jubileuszu itp.?
  Stypendia dla uczniów - jaki paragraf?
  Stypendia dla uczniów - klasyfikacja. W jakim paragrafie wydatków powinno się ujmować wypłacane uczniom stypendia socjalne oraz stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe?
  Zatrudnienie głównego księgowego bez konkursu - czy jest możliwe?
  Zatrudnienie głównego księgowego. Czy można zatrudnić głównego księgowego w jednostce budżetowej bez przeprowadzenia konkursu?
  Czy odsetki ewidencjonowane na koncie 909 z tytułu kredytów i pożyczek należy ująć za cały okres kredytowania?
  Czy odsetki ewidencjonowane na koncie 909 z tytułu kredytów i pożyczek należy ująć za cały okres kredytowania czy tylko na następny rok budżetowy?
  Jak uregulować dyżury domowe w przypadku telepracy?
  Telepraca - dyżury domowe. Jaki zapis należy umieścić w porozumieniu o telepracy, żeby nadal dyżur pełniony w miejscu zamieszkania był traktowany jako dyżur domowy, a nie dyżur w miejscu pracy?
  Czy można zatrudnić cudzoziemca w zakładzie budżetowym?
  Czy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej można zatrudnić osobę nieposiadającą obywatelstwa polskiego (obywatel Ukrainy) na stanowisku pomocniczym i obsługi? Jakie warunki musi spełniać?
  Podwyżki dla lekarzy i pielęgniarek 2022
  Podwyżki dla lekarzy i pielęgniarek 2022 - minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował po posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, że osiągnięto porozumienie. Od kiedy i o ile wzrosną wynagrodzenia medyków?
  Wizja lokalna w terenie
  Wizja lokalna, uregulowana w ustawie ‒ Prawo zamówień publicznych, jest szczególnym narzędziem, z którego zamawiający może skorzystać, określając warunki udziału w postępowaniu. Próżno szukać definicji legalnej tego pojęcia albo wyraźnych wymogów określonych przez ustawodawcę w tym zakresie. Jednak niezastosowanie się przez wykonawcę do wytycznych określonych w specyfikacji warunków zamówienia w tym względzie może skutkować odrzuceniem oferty, co rodzi konkretne konsekwencje w sferze proceduralnej.
  Klasyfikacja budżetowa wykonania instalacji fotowoltaiki

  Jaki paragraf klasyfikacji budżetowej będzie właściwy dla wydatków związanych ze sporządzeniem kosztorysu szacunkowego na wykonanie instalacji CO i fotowoltaiki (kwota 5500 zł)?

  Jak rozliczyć VAT od usług pośrednictwa sprzedaży zestawów fotowoltaicznych
  Jaką stawką ryczałtu opodatkować usługi wywozu odpadów przez firmę budowlaną – interpretacja MF

  Przychody z tytułu obciążania klientów opłatami za wywóz odpadów budowlanych stanowiącymi element kompleksowej usługi budowlanej należy opodatkować ryczałtem w wysokości 5,5%. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

  Służba cywilna - uelastycznienie naboru i czasu pracy
  Projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej zakłada m.in. uelastycznienie procesu naboru do służby cywilnej i zmiany w czasie pracy.
  Wynagrodzenie rachmistrzów - problemy z liczbą spisanych osób
  Wynagrodzenie rachmistrzów nie jest proste do rozliczenia. Urzędy statystyczne mają problemy z liczbą osób spisanych przez poszczególnych rachmistrzów. Rachmistrzowie stają się również ofiarami oszustw.