Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany dla nauczycieli od 1 września 2022 r.

Zmiany dla nauczycieli od 1 września 2022 r.
Zmiany dla nauczycieli od 1 września 2022 r.
Shutterstock
Zmiany dla nauczycieli 2022. Jakie zmiany czekają nauczycieli od nowego roku szkolnego? Czy będą podwyżki zarobków? Czy zostanie zwiększony czas pracy nauczycieli?

Zmiany dla nauczycieli 2022

Podwyżka średnich płac dla nauczycieli oraz wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia zamiast średniego, ustalanego na podstawie kwoty bazowej. Wzrost wynagrodzeń ma jednak wiązać się ze zwiększonym pensum. Ponadto zmniejszeniu ma ulec liczba stopni awansu zawodowego. Inna będzie także formuła oceny pracy nauczycieli. Nauczyciele mają otrzymać 50 dni urlopu wypoczynkowego. Wprowadzony ma być również czas dostępności nauczyciela w szkole. Te i inne zmiany zapowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Kolejne spotkania kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) realizowane w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych i przedstawicielami samorządów terytorialnych przynoszą nowe propozycje zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli. Zmiany obejmować mają takie obszary, jak: system wynagradzania, podwyższenie płac, a także czas pracy nauczycieli, awans zawodowy oraz ocena pracy i urlop wypoczynkowy. Związkowi przedstawiciele środowiska nauczycieli dosyć krytycznie podchodzą do propozycji strony rządowej. Wypracowane zmiany, zgodnie z zapowiedzią ministra Czarnka, miałyby obowiązywać od nowego roku szkolnego, tj. od 1 września 2022 r.

WAŻNE

Jednostki samorządu terytorialnego miałyby zostać zobowiązane do uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli nie rzadziej niż raz na trzy lata.

Podwyższony czas pracy nauczycieli

Wszyscy nauczyciele - z wyjątkiem tych pracujących w przedszkolach - mają mieć podniesione pensum o 100%. Dodatkowo sposób rozliczania czasu pracy ma być doprecyzowany poprzez wprowadzenie limitów czasu dostępności nauczycieli w szkole - poza pensum - zróżnicowane ze względu na wielkość tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. W praktyce będzie to oznaczać podniesienie tzw. pensum tablicowego o cztery godziny i wprowadzenie dodatkowo ośmiu godzin w tygodniu w ramach tzw. dostępności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W ramach godzin dostępności nauczyciela w szkole miałyby być uwzględniane spotkania z rodzicami (wywiadówki) oraz czas na indywidualne rozmowy z rodzicami, konsultacje z uczniami, wycieczki szkolne, doraźne zajęcia i aktywności związane np. z przygotowaniem akademii, wolontariatem, organizacją i opieką nad uczniami podczas imprez czy wydarzeń organizowanych na terenie szkoły, a także rady pedagogiczne.

Zajęcia i czynności realizowane w ramach dostępności w szkole nauczyciela mają być rejestrowane na bieżąco (np. wraz z rozliczaniem godzin ponadwymiarowych) i rozliczane np. w okresach rocznych w indywidualnej karcie ewidencji czasu pracy.

Zmiany pensum będą wiązały się z ruchami kadrowymi. Tym samym zakłada się trzyletni okres przejściowy umożliwiający elastyczne przechodzenie na nowy system. Rozwiązania kadrowe będą uwzględniały decyzję nauczyciela o zwiększeniu pensum z jednoczesnym wzrostem wynagrodzenia lub zachowanie dotychczasowego wymiaru pensum i ustalenie proporcjonalnego wynagrodzenia zasadniczego - wyjaśniają przedstawiciele resortu edukacji.

Przeciętne wynagrodzenie nauczycieli

Resort edukacji proponuje wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli, w miejsce aktualnie obowiązującego średniego wynagrodzenia, ustalanego na podstawie kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej. Zapowiadane od 1 września 2022 r. przeciętne wynagrodzenia miałyby kształtować się na poziomie odpowiednio dla:

 • nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego - 140% kwoty bazowej, co daje stawkę w wysokości 4950 zł (wzrost o 1412 zł),
 • nauczyciela mianowanego - 181% kwoty bazowej, co daje stawkę w wysokości 6400 zł (wzrost o 1306 zł),
 • nauczyciela dyplomowanego - 219% kwoty bazowej, co daje stawkę 7750 zł (wzrost o 1240 zł).

W kompetencji RIO mają pozostać uprawnienia kontrolne w zakresie osiągania wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela.

Zestawienie porównawcze obecnych średnich wynagrodzeń z proponowanymi wynagrodzeniami przeciętnymi nauczycieli (od września 2022 r.)

Stopień zawodowy

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

Obecne stawki

średniego wynagrodzenia

(w zł)

3538

3927

5094

6510

Proponowane stawki

wynagrodzenia przeciętnego

(w zł)

4950

4950

6400

7750

Różnica w kwocie wynagrodzenia (w zł)

1412

1023

1306

1240

Kolejną propozycję stanowi przejście od roku 2023 do powszechnego sposobu naliczania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przesunięcie uwolnionych środków do puli środków na wynagrodzenia nauczycieli.

WAŻNE

Resort edukacji proponuje rezygnację z rozliczania kwot wydatkowanych na średnie (przeciętne) wynagrodzenia nauczycieli, a także ze składania sprawozdań oraz likwidację dodatku uzupełniającego. W zamian wprowadzone mają być nowe mechanizmy ułatwiające osiąganie przez nauczycieli wysokości przeciętnego wynagrodzenia, tj. poprzez zwiększenie udziału wynagrodzenia zasadniczego w wynagrodzeniu przeciętnym nauczycieli.

Stawki minimalne wynagrodzeń dla nauczycieli

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego mają być ustalone jako określony procent przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli. Stawki minimalne nie będą już regulowane w drodze rozporządzenia, lecz będą wynikały wyłącznie z ustawy. Każdorazowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli będzie powodował automatycznie wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o taki sam procent.

W przypadku nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego będą stanowiły odpowiednio dla:

 • nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego - 81% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co da kwotę 4010 zł,
 • nauczyciela mianowanego - 71% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co da kwotę 4540 zł,
 • nauczyciela dyplomowanego - 65% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co da kwotę 5040 zł.

Wynagrodzenie zasadnicze jest uzależnione po pierwsze od poziomu wykształcenia, tu wprowadza się ograniczenie grup zaszeregowania według poziomu wykształcenia z trzech do dwóch: I grupa to nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne, II grupa - pozostali nauczyciele. Po drugie, od etapu rozwoju zawodowego nauczyciela - wzrost wynagrodzenia zasadniczego następuje w związku z uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego oraz stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Zmiany w dodatkach dla nauczycieli

Minimalne stawki dodatków do wynagrodzenia zostały określone kwotowo w drodze rozporządzenia. Stawki dodatków obowiązujące u danego organu prowadzącego ma określać sam organ prowadzący z uwzględnieniem, że stawki te nie mogą być niższe od minimalnych stawek dodatków określanych kwotowo w drodze rozporządzenia.

Zapowiadane jest wprowadzenie dodatku z tytułu posiadania stopnia specjalizacji zawodowej. Tu obowiązywać mają dwie stawki tego dodatku w zależności od tego, czy nauczyciel posiada jeden czy też więcej stopni specjalizacji zawodowej.

Dodatek wiejski ma być ustalony w stałej kwocie 300 zł niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego. Obecnie kwota tego dodatku wyliczana jest jako procent od wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stopniach awansu.

Środki z wypłacanych dotychczas świadczeń "na start" mają zostać przesunięte przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzenia nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie.

Awans zawodowy nauczycieli

MEiN zapowiada zmiany w awansie zawodowym nauczycieli. Zlikwidowany ma zostać stopień stażysty i stopień nauczyciela kontraktowego.

Nauczyciel wchodzący do zawodu ma przejść następującą ścieżkę rozwoju: okres wprowadzenia do zawodu nauczyciela - co najmniej cztery lata pracy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany.

Egzamin na mianowanie ma być wystandaryzowanym zewnętrznym egzaminem praktycznym i teoretycznym. Miałby być realizowany po okresie wprowadzenia do zawodu, tj. nie wcześniej niż po czterech latach pracy w zawodzie nauczyciela. Zdanie egzaminu będzie warunkiem otrzymania przez nauczyciela mianowania.

Ścieżka awansu zawodowego w nowym wydaniu ma być odbiurokratyzowana. Tu proponuje się rezygnację ze staży, planów rozwoju i sprawozdań. W zamian za to większy nacisk ma być położony na umiejętności praktyczne nauczycieli.

Nauczyciele dyplomowani będą mieli możliwość zdobycia dwóch specjalizacji zawodowych (tu w grę wchodzi dodatek do wynagrodzenia po uzyskaniu stopnia specjalizacji). Natomiast nauczyciel kontraktowy w okresie przejściowym będzie miał możliwość szybszego uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Ocena pracy nauczycieli

MEiN proponuje, aby zostały ustalane przypadki, w których wymagana będzie określona ocena pracy, tj. przed uzyskaniem każdego stopnia awansu zawodowego oraz stopnia specjalizacji zawodowej, przy ubieganiu się o pełnienie określonych funkcji.

W rozporządzeniu określone zostaną szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela odnoszące się do kryteriów głównych wskazanych w ustawie.

50 dni urlopu wypoczynkowego nauczycieli

Resort edukacji wystosował propozycję ustanowienia 50 dni urlopu wypoczynkowego nauczycieli szkół feryjnych w dniach roboczych. Ten udzielany byłby zgodnie z planem urlopów, we wszystkie dni wolne od zająć dydaktyczno-wychowawczych.

Nauczyciel będzie mógł korzystać z urlopu wypoczynkowego w trakcie: ferii zimowych, ferii letnich, zimowej przerwy świątecznej, wiosennej przerwy świątecznej, a także dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w zależności od typu szkoły.

Autor: Witold Trzebnicki, doświadczony pracownik administracji publicznej, specjalista z zakresu prawa samorządowego, ekspert w sprawach społeczno-gospodarczych, działacz na rzecz rozwoju lokalnego

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(11)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • maja
  2022-05-02 13:33:01
  A co z godzinami ponadwymiarowymi? Np Jest dzień otwarty ustalony przez dyrektora a nauczyciel pracuje w tym dniu 8 godzin czyli od 8 do 15(przy tablicy)- to kto będzie płacił za nadgodziny? Bo dzień otwarty jest po lekcjach? Przecież urzędnik idzie do domu albo ma nadgodziny. Jaka jest propozycja dla nauczycieli? Wszystkie zebrania są po 17...... więc? Dlaczego nauczyciel nie ma urlopu na żądanie- tak jak inni tylko wtedy jak jest przerwa.? Wakacje to egzaminy poprawkowe, rady, rekrutacje- połowę wakacji nauczyciel przychodzi do pracy. Zamiast siedzieć i sprawdzać w domu prace i przygotowywać lekcje- niech minister zapewni w szkole sprzęt i warunki. Nauczyciele chętnie posiedzą i posprawdzają . Okienka to też gotowość do pracy- więc wtedy nauczyciel też jest dostępny bo musi siedzieć w szkole. Pan Czarnek chyba nie potrafi liczyć.Co nauczycieli obchodzi że tak plan wyszedł- są wtedy dostępni. Nikt od dawna nie pracuje na gołym etacie bo to pensja głodowa- więc o jakim zwiększeniu pensum tu mowa?
  3
 • Ola
  2022-07-23 15:29:28
  A ja to mam w głębokim poszanowaniu...W maju pożegnałam szkołę i ten nędznie opłacany zawód. Jestem zadowolona .30 lat pracy w zawodzie i czekania ,że coś w końcu się zmieni na lepsze to bardzo długi okres czasu. Szkoda mi życia!
  0
 • adam
  2022-07-08 10:49:52
  witam.. a jak wycieczki kilkudniowe i pilnowanie uczniów w nocy a potem czas wolny z nockę
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • Nauczyciel
  2022-01-08 06:31:50
  A co z obecnymi nauczycielami kontraktowymi?
  1
  pokażodpowiedzi (1)
 • Dora
  2022-01-28 20:54:08
  Obecni kontraktowi, będą potraktowani jak nauczyciele bez stopnia awansu... a stawki ''średnie'' można wsadzić miedzy bajki
  3
 • Rybka
  2022-06-10 08:56:18
  Który nauczyciel będzie brał urlop w dni wolne od pracy tj w przerwy przedświąteczne? Chyba byłby głu...pi. POtem bedzie pracowała w wakacje a w dni i tak wolne zawnioskuje o urlop? CZy ktos kto ustala przepisy wie jak to wszystko wygląda rzeczywiście? 6500 zadadnicza dla specjalisty jakim jest dyplomowany a glowny ksiegowy ma 3800 a inni specjalisci ale nie nauczyciele 3200? czy to nie jest chore?
  1
 • Zmęczeni
  2022-08-23 23:47:32
  Wygląda na to że pan Minister nie rozmawiał z p. Minister Zalewską, która nie tak dawno zrobiła zmiany rewolucyjne w oświacie, które dotyczyły min. awansu, oceny nauczyciela. Obecnie nauczyciel, który załapał się na ten okres pomysłodawców po raz trzeci objęty jest zmianami ustawowymi. Za 5 dni początek roku, a tu nowa ustawa. Nic dziwnego, ze nauczyciele odchodzą od zawodu, oby się nie okazało, ze za chwilę zostaną sami Ministrowie, bo nauczyciele zajmą się inną profesją. Brakuje słów na to wszystko tym bardziej, że nie służy to ani jakości pracy, ani dobru ucznia.
  0
 • Sandra
  2022-09-22 23:33:54
  Urlop w czasie wolnym ? W święta? NIE! Żądamy 10 dni na żądanie w roku szkolnym. W ferie nie wyjeżdżam, w wakacje to mnie nie stać na wyjazd, nie za 3700 dyplomowany.
  0
 • Midus
  2022-09-01 14:16:36
  Nie za dużo tych przywilejów? Skandal!
  2
QR Code
Księgowość budżetowa
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pracownicy samorządowi: Nowe tabele zaszeregowania, likwidacja stanowisk, pensja minimalna [rozporządzenie od 1 lipca 2023 r.]

Zmiany dla pracowników samorządowych: nowe tabele zaszeregowania, likwidacja stanowisk, pensja minimalna. Wprowadzi je zmienione rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zmiany wejdą w życie od 1 lipca 2023 r.

Rząd daje 3300 zł brutto wynagrodzenia dla pracowników samorządowych. Jest to mniej od minimalnego wynagrodzenia. Dopłacić mają samorządy

Od 1 lipca 2023 r. rząd proponuje kwotę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w wysokości 3300 zł, aby wysokość tej kwoty była zbliżona do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W pozostałych kategoriach zaszeregowania, kwoty zostały ustalone tak, aby wzrastały proporcjonalnie między kategoriami.

Będzie nowy wzór świadectwa pracy [nowelizacja kodeksu pracy]

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. W dokumencie trzeba będzie uwzględniać informacje o wykorzystaniu nowych rodzajów urlopów i zwolnień wprowadzonych nowelizacją Kodeksu pracy.

Uzgodnienia i opinie do projektu planu miejscowego

Ważnym elementem prowadzącym do przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyrażenie stanowiska wobec projektu planu przez organy wyspecjalizowane w określonych dziedzinach, które powinny zostać uwzględnione przy realizacji polityki przestrzennej gminy. Takie stanowisko przybiera postać uzgodnień lub opinii.

Jak zaskarżyć rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody

Jedną z form ochrony samodzielności samorządu terytorialnego jest możliwość zakwestionowania (przez uprawniony organ) rozstrzygnięcia nadzorczego wydanego przez wojewodę lub przez regionalną izbę obrachunkową. 

Czy dotacja oświatowa dla placówek niesamorządowych to świadczenie jednorazowe?

W praktyce pokutuje pogląd, że dotacja oświatowa - wypłacana przez jednostkę samorządu terytorialnego dla placówki niepublicznej działającej na jej terenie - ma charakter świadczenia jednorazowego. 

MI: wartość wniosków o dofinansowanie przewozów autobusowych to 773 mln zł

Samorządy złożyły wnioski o uruchomienie w tym roku, w całym kraju 6347 nowych linii autobusowych z dofinansowaniem z rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (FRPA); wartość wniosków to 773 mln zł - przekazał wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Darmowe laptopy dla czwartoklasistów będą miały zabezpieczenie przed odsprzedażą w postaci .... wygrawerowanego orła w koronie

Jesienią 370 tys. uczniów czwartych klas szkół podstawowych otrzyma na własność komputery. W przestrzeni medialnej podnoszono, że niektórzy rodzice mogą próbować je nielegalnie odsprzedać.

Zapisy w umowie o łącznej wysokości kar umownych

W trakcie kontroli regionalna izba obrachunkowa zarzuciła jednostce, że w kilku umowach zawartych z wykonawcami nie ujęto łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których może dochodzić powiat lub wykonawca. Umowy te zostały już wykonane i nie było problemów z umowami czy też terminowością. Czy taki zarzut jest słuszny?

Korekta dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. w jednostkach pomocy społecznej

Dnia 31 marca 2023 r. mija termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za poprzedni rok kalendarzowy. Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko ustalenie, kto powinien otrzymać to świadczenie, ale także prawidłowe obliczenie jego wysokości, a w przypadku błędnego naliczenia - dokonanie poprawnej korekty.

Przepracowanie części dnia a zwolnienie lekarskie

Zdarza się, że w trakcie swojej dniówki pracownik zwalnia się z pracy z powodu złego samopoczucia i udaje się do lekarza. Następnie wpływa do pracodawcy zwolnienie lekarskie na okres, którego pierwszym dniem jest ten w części przepracowany. 

Mieszkańcy małych gmin i dużych miast powinni mieć te same możliwości

Mamy aspiracje, aby mieszkańcy zarówno mniejszych miejscowości, jak i dużych miast mieli te same możliwości, aby mogli korzystać w równym stopniu z środków rządowych, samorządowych i europejskich – powiedział w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

RIO o klasyfikacji dochodów gmin za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy

Dochody uzyskiwane przez gminy z tytułu opłat za zakwaterowanie, które od niedawna dokonują uchodźcy z Ukrainy należy klasyfikować w dziale 853 - wskazała w stanowisku RIO w Szczecinie. Izba zwróciła uwagę, że w rozporządzeniu MF brakuje dedykowanej klasyfikacji budżetowej

Od 21 marca 2023 r. nowe zasady prowadzenia akt pracowniczych

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Dotyczy dokumentów na temat przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników oraz wprowadzenia informacji o pracy zdalnej.

Czy klauzula waloryzacyjna ma zastosowanie do umów o zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł zawieranych na dłużej niż 6 miesięcy?

Czy waloryzacja w umowach z terminem przekraczającym 6 miesięcy wprowadzona od 10 listopada 2022 r. ustawą z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców dotyczy również postępowań poniżej 130 000 zł, jeżeli umowy zawierane są na okres przekraczający 6 miesięcy?

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy?

Od 01.03.2023 r. będziemy zatrudniać osobę na stanowisku woźnego w wymiarze 3/4 etatu ze stażem 23 lat pracy. Osoba ta dotychczas pracowała w Służbie Więziennej (do dnia 20.01.2023 r.).

Czy należy się dodatek stażowy w dodatkowym miejscu zatrudnieniu nauczyciela

Jesteśmy szkołą podstawową państwową (organ prowadzący Urząd Miasta). Zatrudniliśmy nauczyciela z dwudziestoletnim stażem pracy na 1/2 etatu. Ten sam nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole podstawowej w naszym mieście na pełny etat. Nauczyciel przedstawił nam świadectwa pracy. Na podstawie tych samych świadectw pracy otrzymuje dodatek w szkole podstawowej, w której jest zatrudniony na cały etat. Czy należy mu się dodatek za staż pracy?

Kiedy płatnika nie wiążą wnioski złożone przez podatnika

Proszę o informację dot. interpretacji z art. 31a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: "Po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi, płatnik przy obliczaniu zaliczki pomija oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków, o których mowa w art. 32 ust. 6 i 8 oraz art. 41 ust. 11.

Czy w przypadku sprzedaży węgla przez gminę trzeba prowadzić ewidencję z wykorzystaniem konta 330

Gmina zleciła na podstawie umów sprzedaż "preferencyjnego" węgla przedsiębiorstwom i spółkom działającym na terenie Gminy. Czy w ww. przypadku gmina powinna prowadzić ewidencję magazynową (konto 330 "Towary") i ewidencję sprzedaży węgla?

Poszerzenie przez wójta katalogu przesłanek przyznania dodatku specjalnego do wynagrodzeń pracowników

Wójt gminy w drodze zarządzenia wewnętrznego postanowił, że pracownikom urzędu gminy, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, mogą być przyznawane dodatki specjalne do wynagrodzeń "w innych uzasadnionych sytuacjach, niż wskazane w ustawie o pracownikach samorządowych". Na podstawie tego zarządzenia dodatki specjalne były przyznawane pracownikom m.in. z tytułu "pracy w uciążliwych warunkach, w tym z narażeniem na ciągły stres", "szczególne osiągnięcia w pracy" lub bez żadnego dodatkowego uzasadnienia.

Świadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Jak ustalić?

Rada gminy nie określiła rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i trybu ich przyznawania. Przy braku tej uchwały nie zaplanowała w budżecie gminy wydatków na ten cel.

Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywa na zwolnieniu lekarskim?

Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywa na zwolnieniu lekarskim? Jakie przepisy mają zastosowanie w przypadku, w którym nauczyciel zatrudniony jest w szkole prowadzonej przez gminę?

Nieruchomości szkolne a podatek od nieruchomości

Ustawodawca podatkowy przyznaje placówkom oświatowym preferencje w podatku od nieruchomości. 

Odliczenie VAT od wydatków gminy na zakup autobusów

Czy gmina ma prawo do odliczenia pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu nabycia autobusów niskoemisyjnych w przypadku, gdy te na podstawie umowy najmu będą później wykorzystywane przez spółkę gminną powołaną do realizacji zadań z zakresu transportu publicznego?

Zmiany: urlopy, szkolenia, elastyczny czas pracy [Ostateczna wersja nowelizacji kodeksu pracy]

Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy. Nowe przepisy regulują m.in. urlopy i czas pracy, w tym urlop rodzicielski, do którego pracownicy będą mieli indywidualne prawo.