Kategorie

Subwencja oświatowa

W ustawie budżetowej zaplanowano podwyżki dla nauczycieli od września 2020 r. Problem pojawia się jednak jeśli chodzi o finanse samorządów.
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12 grudnia 2019 r. zostały ustalone zasady podziału subwencji oświatowej dla JST w 2020 r. Ma być uwzględniana m.in. sytuacja finansowa JST.