Kategorie

świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne wynosi obecnie 1029,86 zł brutto. Kto może się starać o świadczenie przedemerytalne w ZUS?