Kategorie

Które usługi trzeba rejestrować na kasie fiskalnej w ośrodku pomocy społecznej

Które usługi trzeba rejestrować na kasie fiskalnej w ośrodku pomocy społecznej
Które usługi trzeba rejestrować na kasie fiskalnej w ośrodku pomocy społecznej
Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, a także za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wpłacane gotówką do kasy jednostki ewidencjonujemy na kasie fiskalnej. Czy wpłaty na rachunek bankowy naszej jednostki powinniśmy również rejestrować na kasie? Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest naliczana na podstawie decyzji administracyjnej oraz według ilości usług wykonanych w danym miesiącu, natomiast odpłatność za pobyt w DPS wpłacana jest na podstawie umowy między ośrodkiem a osobą zobowiązaną do wnoszenia opłat.

Zdaniem sądów administracyjnych, usługi w zakresie pomocy społecznej, świadczone na podstawie decyzji administracyjnych, nie podlegają obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących. Odmienne stanowisko w tej kwestii reprezentują najczęściej organy podatkowe.

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (względnie prowadzących taką działalność, lecz działającymi „prywatnie”) oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencjonowaniu przy użyciu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; dalej: ustawa o VAT). Istnieje jednak szereg zwolnień z tego obowiązku. Określa je rozporządzenie Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przepisy te nie przewidują zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania usług pomocy społecznej.

Polecamy: VAT w samorządach

Stanowisko reprezentowane przez sądy administracyjne

Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że art. 15 ust. 6 ustawy o VAT ma zastosowanie przy świadczeniu usług w zakresie pomocy społecznej przez wyznaczone jednostki (np. ośrodki pomocy społecznej) na podstawie decyzji administracyjnych.

Przykładowe wyroki sądów potwierdzające zastosowanie art. 15 ust. 6 do usług pomocy społecznej:

• wyrok WSA w Krakowie z 6 czerwca 2013 r. (sygn. akt I SA/Kr 462/13)

• wyrok NSA z 2 września 2014 r. (sygn. akt I FSK 1263/13)

• wyrok WSA w Gliwicach z 12 lutego 2015 r. (sygn. akt III SA/Gl 1457/14)

• wyrok WSA w Warszawie z 13 października 2015 r. (sygn. akt III SA/Wa 3650/14).

Przyjęcie stanowiska reprezentowanego przez sądy administracyjne oznacza zatem, że świadczenie przez DPS usług pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnej nie podlega opodatkowaniu VAT. Świadczenie tych usług nie musi być więc też ewidencjonowane za pomocą kas rejestrujących.

Z ORZECZNICTWA

Prawdziwe jest twierdzenie strony skarżącej, że w niniejszej sprawie znajduje zastosowanie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Oznacza to, że dom pomocy społecznej nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, czego konsekwencją jest brak obowiązku prowadzenia przez niego ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Wyrok WSA w Warszawie z 13 października 2015 r., sygn. III SA/Wa 3650/14

Polecamy: Rachunkowość Budżetowa

Polecamy: Poradnik Rachunkowości Budżetowej

Stanowisko organów podatkowych

Stanowisko reprezentowane przez sądy podziela jednak tylko część organów podatkowych (zob. np. interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 sierpnia 2013 r., sygn. IPPP2/443-435/13-4/AO). Większość organów skarbowych uznaje natomiast, że w zakresie, o którym mowa, przepisy art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie znajdują zastosowania.

Przykładowe interpretacje organów podatkowych o niestosowaniu art. 15 ust. 6 do usług pomocy społecznej:

• interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 lipca 2014 r. (sygn. ITPP1/443-439/14/AP)

• interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 lipca 2014 r. (sygn. IPPP2/443-369/14-6/AO).

Zdaniem fiskusa usługi w zakresie pomocy społecznej – również te świadczone na podstawie decyzji administracyjnych – podlegają opodatkowaniu VAT (z tym że są z niego zwolnione). Podlegają więc także obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących.

Przyjęcie stanowiska reprezentowanego przez większość organów podatkowych oznacza, że w sytuacji opisanej w pytaniu DPS ma obowiązek ewidencjonować otrzymywane wpłaty na poczet świadczonych (na podstawie decyzji administracyjnych) usług pomocy społecznej. Należy wówczas te wpłaty rejestrować w dacie ich otrzymywania – zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Na marginesie można wspomnieć, że od dnia przejścia na scentralizowany model rozliczeń VAT obowiązki te będą spoczywać na macierzystej dla DPS jednostce samorządu terytorialnego.


Ewidencjonując te wpłaty, DPS nie musi wystawiać żadnych dodatkowych dokumentów. Dotyczy to w szczególności wpłat gotówkowych. Istnieje bowiem zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmujące świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Chodzi więc tylko o wykazanie wpływów na rachunku bankowym podatnika lub na rachunku podatnika w SKOK, której jednostka jest członkiem. Dodatkowo, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła wpłata (§ 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania).

Oznacza to, że nawet w przypadku przyjęcia stanowiska reprezentowanego przez organy podatkowe, wpłaty otrzymywane na rachunek bankowy najczęściej (czyli pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów wynika, jakiej konkretnie czynności dana wpłata dotyczyła) nie muszą być ewidencjonowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Z opublikowanego we wrześniu 2016 r. projektu nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania wynika, że od 1 stycznia 2017 r. ma obowiązywać nowy warunek opisywanego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Mianowicie, podatnik musi upoważnić bank lub SKOK, prowadzące rachunek, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.

TOMASZ KRYWAN, prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor wielu publikacji z zakresu podatków

PODSTAWY PRAWNE

• art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579)

• § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 załącznika oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1215)

projekt z 21 września 2016 r. rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Potrzebujesz wiarygodnych treści i chcesz być na bieżąco - skorzystaj z naszych narzędzi >>
Kompleksowe narzędzia 4.0 dla jednostek budżetowych: INFORLEX Klasyfikacja Budżetowa, Plan Kont, Sprawozdawczość Budżetowa
Kompleksowe narzędzia 4.0 dla jednostek budżetowych: INFORLEX Klasyfikacja Budżetowa, Plan Kont, Sprawozdawczość Budżetowa
Tylko teraz
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych od 1 października 2021 r.

  Zmiany w wynagrodzeniach pracowników samorządowych – nowe stawki w kategoriach zaszeregowania. Zmiany wejdą w życie 1 października 2021 r.

  Dodatek wyjazdowy dla ratowników medycznych

  Dodatek wyjazdowy dla ratowników medycznych. W porozumieniu, które zawarliśmy z protestującymi, przywróciliśmy tzw. dodatek wyjazdowy – poinformował w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

  Jaki VAT od umowy z biegłym sądowym zawartej przez gminę?

  Jako gmina chcemy powołać biegłego wpisanego na listę biegłych sądowych do wydania opinii. Czy czynności takiej osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej, stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, dlatego podlegają opodatkowaniu VAT?

  140 mln zł dla samorządów w związku z powrotem dzieci do szkół

  17 września 2021 r. Ministerstwo Finansów przekaże na rachunki JST ponad 140 mln zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na działania edukacyjne.

  Kiedy stosować oznaczenie TP w spółce będącej własnością gminy

  Nasza Spółka jest własnością Gminy w 100%. Zajmujemy się głównie dostawą wody i odbiorem ścieków. Forma prawna: Sp. z o.o. Od 01.07.2021 r. nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązanie wynika wyłącznie z powiązania z naszym właścicielem tj. Gminą (gdyż jest to jednostka samorządu terytorialnego). Nie będziemy już oznaczać symbolem TP w JPK_VAT-7 transakcji dotyczących Burmistrza Gminy gdyż jest to powiązanie z jednostką samorządu terytorialnego. Natomiast uważamy, że mamy obowiązek oznaczenia „TP” nadal transakcji sprzedaży gdy nabywcą jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, prokurent Spółki, oraz członkowie rodzin ww. podmiotów (tj. w stosunku do małżonków oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia). Czy stanowisko naszej Spółki jest wg Państwa prawidłowe?

  Zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim

  Jak dokonać przesunięcia pracownika samorządowego na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim?

  Polski Ład a finanse gmin - co się zmieni?

  Polski Ład a finanse gmin. 8 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego (JST) w związku z Programem Polski Ład, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Ministerstwo Finansów uważa, że zmiany, które wprowadzi Polski Ład przełożą się na sytuację finansową samorządów. Dlatego zostaną wprowadzone rozwiązania stabilizujące i wzmacniające finanse JST.

  Podwyżki dla funkcjonariuszy służb mundurowych 2022

  Podwyżki dla służb mundurowych 2022. Od 1 stycznia 2022 r. mają wzrosnąć wynagrodzenia funkcjonariuszy. O ile?

  Protest ratowników i środowisk medycznych

  Protest ratowników i środowisk medycznych. Czy będą podwyżki dla medyków?

  Dochody jednostek samorządu terytorialnego - projekt zmian

  Dochody jednostek samorządu terytorialnego. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają w szczególności umożliwić zrekompensowanie gminom ubytku dochodów spowodowanego wdrożeniem zmian podatkowych (głównie w PIT) w ramach tzw. Polskiego Ładu. Co się zmieni w dochodach samorządowych?

  Ile jesteśmy winni instytucjom oświaty?

  Krajowy Rejestr Długów przeanalizował, ile jesteśmy winni instytucjom oświaty. Wśród dłużników oprócz studentów i absolwentów są też przedsiębiorcy.

  Projekt budżetu państwa na 2022 rok - dochody

  Dochody budżetu w 2022 r. wyniosą 475,6 mld zł i będą wyższe od przewidywanych dochodów uzyskanych w roku 2021 o 0,4 proc. W ujęciu realnym dochody budżetu spadną o 2,8 proc. – wynika z projektu ustawy budżetowej na 2022 r.

  Polski Ład - rekompensaty dla samorządów

  Polski Ład - rekompensaty dla samorządów. Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że zmiany podatkowe wprowadzane Polskim Ładem będą kosztować samorządy ok. 150 mld zł w ciągu 10 lat. Trwają prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które mają te straty zrekompensować. Proponowane zmiany to gwarancja dochodów i subwencja rozwojowa dla aktywnych inwestycyjnie gmin. W efekcie dochody jednostek samorządu terytorialnego (JST) mają być o ok. 10 proc. wyższe niż prognozowane. – Zarówno w trakcie pandemii, jak i obecnie samorządy bardzo dobrze poradziły sobie, jeżeli chodzi o stronę budżetową – mówi Sebastian Skuza, wiceminister finansów.

  Czy nauczyciele masowo uciekają na emerytury?

  Od czasów pandemii spada liczba nauczycieli odchodzących na emeryturę i świadczenia kompensacyjne. Tak wynika z danych ZUS.

  Rower publiczny jednak z odliczeniem VAT

  Prawo do odliczenia VAT od inwestycji w system rowerów publicznych od kilku lat było źródłem sporów pomiędzy gminami (miastami) a organami podatkowymi.

  Powołanie dyrektora gminnej biblioteki publicznej

  Powołanie dyrektora gminnej biblioteki publicznej. Osoba została powołana na stanowisko dyrektora gminnej biblioteki. Zgodnie z ustawą o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej wójt gminy wysłał prośbę do kilku stowarzyszeń o wydanie opinii. Jednak nie otrzymał informacji zwrotnej od żadnego stowarzyszenia. Czy w przypadku braku odpowiedzi ze strony stowarzyszenia można uznać, że opinia jest pozytywna?

  Przekształcenie zakładu komunalnego w spółkę - czy to przejęcie zakładu pracy

  Gminne jednostki organizacyjne realizujące zadania komunalne, każda w wąskim zakresie, z początkiem przyszłego roku mają zostać przekształcone w spółkę prawa handlowego. Dotychczasowi dyrektorzy przekształcanych zakładów komunalnych mają stać się kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych w nowo powołanej spółce gminnej.

  Dodatek terenowy pracownika socjalnego za czas choroby i innych nieobecności w obliczeniach

  Dodatek terenowy pracownika socjalnego. Jak obliczyć kwotę dodatku, jeżeli pracownik nie przepracował całego miesiąca z innego powodu niż choroba? Czy kwotę dodatku dzieli się przez liczbę dni w danym miesiącu, czy przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu? Czy dodatek powinien być wypłacony w całości, w sytuacji gdy pracownik przebywa część miesiąca na zwolnieniu lekarskim?

  Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" a rozliczenia VAT

  Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" a rozliczenia VAT. Czy gminy i powiaty, świadcząc usługi w ramach programu, działają w charakterze podatników VAT? Czy VAT związany z wydatkami na tworzenie i utrzymanie centrum jest kosztem kwalifikowalnym?

  Kiedy zamawiający może odstąpić od zawartej umowy w trybie zamówień publicznych

  Kiedy zamawiający może odstąpić od umowy w trybie zamówień publicznych? Czy gmina może wycofać się z umowy i czy potrzebna jest zgoda wykonawcy (w umowie nie było warunków odstąpienia)?

  Zmiany w klasyfikacji budżetowej - rozporządzenie z 26 lipca 2021 r.

  Klasyfikacja budżetowa. Ustawodawca przygotował obszerne zmiany w rozporządzeniu dotyczącym klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, pojawiły się m.in. nowe paragrafy dla oświaty: 479 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz 480 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”. Zmiany co do zasady wejdą w życie 1 stycznia 2022 r., przy czym część zmian obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. Na jakie dokładnie zmiany muszą być przygotowane organy administracji samorządowej?

  Ile zarabiają parlamentarzyści w UE?

  Zarobki parlamentarzystów w UE - najwięcej zarabiają Włosi i Niemcy. Hiszpanie i Portugalczycy otrzymują aż 14 wypłat.

  Spłata zadłużenia gminy z rezerwy celowej

  Spłata zadłużenia gminy ze środków pochodzących z rezerwy celowej - czy jest możliwa?

  Podwyżki dla najwyższych urzędników państwowych 2021

  Podwyżki dla najwyższych urzędników państwowych od 1 sierpnia 2021 r. - premiera, marszałków Sejmu i Senatu, rządu, posłów, senatorów, rzeczników itd. Ile będą zarabiać?

  Reorganizacja struktury szkoły i związana z tym likwidacja stanowiska

  W związku z licznymi zmianami struktury pracy w szkole przewidujemy likwidację jednego stanowiska sprzątaczki oraz stanowiska referenta. Wszyscy pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni są na czas nieokreślony. Jakie regulacje obowiązują szkołę przy wypowiadaniu takich umów?