reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Rachunkowość budżetowa > Klasyfikacja > Klasyfikacja wydatków związanych z umowami cywilnoprawnymi

Klasyfikacja wydatków związanych z umowami cywilnoprawnymi

Urząd ma zawrzeć umowę zlecenia z osobą fizyczną na wykonanie badań archeologicznych w związku z rozbudową cmentarza. Czy taki wydatek powinien być ujęty w § 417 „Wynagrodzenia bezosobowe”, czy w § 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”?

Niezależnie od zakresu wykonywanych prac umowa cywilnoprawna zawarta zgodnie z art. 734 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny będzie skutkowała dokonaniem wydatku w ramach § 417 „Wynagrodzenia bezosobowe”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej), który obejmuje wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, z wyjątkiem honorariów zaliczanych do § 409 „Honoraria”, a w szczególności:

wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów osobom, które wykonują określone czynności na polecenie właściwych organów, w szczególności biegłym w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i administracyjnym, wynagrodzenia za czynności arbitrów, wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych, wynagrodzenia kuratorów zastępujących strony w postępowaniu,

• wynagrodzenia wypłacane osobom fizycznym za udział w komisjach, radach, zespołach, komitetach, radach nadzorczych, zarządach spółek, jury w konkursach, radach naukowych i naukowo-technicznych, niezależnie od sposobu ich powoływania,

• dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Ponadto w § 409 ujmuje się także wynagrodzenia:

• przysługujące członkom komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i członkom komisji do spraw służby zastępczej za udział w pracach tych komisji,

• dla pozaetatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych za udział w posiedzeniach,

• ryczałtowe dla pozaetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych.

Kryteria klasyfikacji wydatków inwestycyjnych

Wykonanie badań archeologicznych na podstawie umowy zlecenia jest integralną częścią inwestycji polegającej na rozbudowie cmentarza, który w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor) jest środkiem trwałym. Ponadto, zgodnie z art. 28 ust. 8 uor, cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

• niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy;

• koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

W związku z tym wydatek odnoszący się w sposób pośredni, jak też bezpośredni powinien powiększyć wartość początkową środka trwałego oraz zostać pokryty ze środków sklasyfikowanych w § 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej.

Nadmienić należy, że prawidłowe ujęcie wydatków związanych z zawartą umową cywilnoprawną w klasyfikacji budżetowej determinowane będzie postanowieniami dokumentacji technicznej inwestycji, obowiązującymi przepisami oraz przedmiotem zawartej umowy cywilnoprawnej na usługi, polegające na wykonaniu badań archeologicznych. Zgodnie z art. 28 ust. 8 uor, jeśli wykonane prace archeologiczne spełniać będą kryteria kosztów niezbędnych dla wytworzenia środka trwałego, zasadne jest sklasyfikowanie dokonanego wydatku w § 605.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama