| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Rachunkowość budżetowa > Klasyfikacja > Weryfikacja nakładów na środki trwałe w budowie

Weryfikacja nakładów na środki trwałe w budowie

Kontrola po raz kolejny zarzuciła jednostce niewłaściwe przeprowadzenie inwentaryzacji salda konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”. Jak powinna być prawidłowo przeprowadzona i rozliczona ta inwentaryzacja?

W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej w formularzu w pozycji „Opis stwierdzonych niezgodności” należy opisać dokładnie, na czym polega stwierdzona nieprawidłowość z powołaniem się na odpowiednie dowody księgowe oraz z podaniem kwoty rozbieżności (oznaczonej na plus – w przypadku zawyżenia kosztów inwestycyjnych w ewidencji i na minus – w przypadku ich zaniżenia). Formularz powinni podpisać członkowie komisji weryfikacyjnej oraz pracownik odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji pomocniczej do konta 080. Jeśli pracownik ten ma uwagi do wyników weryfikacji, należy je zamieścić na formularzu lub jako osobny załącznik.

Krok 3

Sporządzenie protokołu z weryfikacji

Komisja weryfikacyjna powinna na podstawie formularzy weryfikacyjnych sporządzić protokół z weryfikacji nakładów na środki trwałe w budowie. W protokole należy podać: saldo konta 080 podlegające weryfikacji, zbiorcze zestawienie różnic inwentaryzacyjnych wraz z propozycjami sposobu ich likwidacji, ustalonymi z głównym księgowym.

Przykładowe nieprawidłowości stwierdzane w jednostkach sektora publicznego w ramach weryfikacji nakładów inwestycyjnych wraz z podaniem sposobu ich likwidacji przedstawia tabela.

Tabela. Nieprawidłowości w zakresie weryfikacji nakładów inwestycyjnych

Stwierdzone różnice inwentaryzacyjne

Właściwy sposób likwidacji

Pominięcie kosztów w ewidencji, podwójne ujęcie kosztów w ewidencji, zaewidencjonowanie zmniejszenia kosztów jako zwiększenia i na odwrót

Wprowadzenie zapisów korygujących do ewidencji pomocniczej i syntetycznej

Przypisanie kosztów do niewłaściwego zadania

Wprowadzenie zapisów korygujących do ewidencji pomocniczej

Zaewidencjonowanie kosztów w kwocie niższej wyższej niż określona w dokumentach źródłowych

Wprowadzenie zapisów korygujących do ewidencji pomocniczej i syntetycznej

Zaliczenie do nakładów na koncie 080 kosztów, które nie mogą być zaliczane do nakładów na środki trwałe w budowie

Wprowadzenie zapisów korygujących do ewidencji pomocniczej i syntetycznej

Ewidencjonowanie kosztów poszczególnych zadań bez podziału na zadania, a w ramach tych zadań – bez podziału na koszty pojedynczych obiektów inwentarzowych środków trwałych i koszty wspólne

Rozliczenie kosztów i założenie ewidencji szczegółowej w podziale według zadań inwestycyjnych oraz ustalenie w polityce rachunkowości jednostki zasad rozliczania nakładów na środki trwałe w budowie na poszczególne obiekty inwentarzowe środków trwałych (w tym zasad rozliczania kosztów wspólnych dla kilku obiektów inwentarzowych na ich wartość początkową), a następnie ponowne rozliczenie kosztów i założenie ewidencji szczegółowej w podziale według kosztów pojedynczych obiektów inwentarzowych i kosztów wspólnych

Ujęcie w ewidencji nakładów na środki trwałe oddane już do użytkowania

Sporządzenie dowodów OT i rozliczenie nakładów na środki trwałe w budowie na wartość początkową środków trwałych i ujęcie ich na koncie 011 „Środki trwałe”

Ujęcie w ewidencji nakładów na środki trwałe w budowie, które zostały przekazane nieodpłatnie do innych jednostek dokumentem PT – „Przekazanie środka trwałego w budowie”

Zdjęcie z ewidencji nakładów przekazanych innym jednostkom

Ujęcie w ewidencji nakładów na inwestycje, które zostały zaniechane

Zdjęcie z ewidencji nakładów na inwestycje zaniechane

Ujęcie w ewidencji nierozliczonych nakładów

W zależności od rodzaju nierozliczonych nakładów:

zwiększenie wartości początkowej środków trwałych oddanych już wcześniej do użytkowania,

przeniesienie nakładów inwestycyjnych do kosztów bieżących

Krok 4

Postępowanie poinwentaryzacyjne

Komisja weryfikacyjna powinna ustalić przyczyny powstania poszczególnych różnic w nakładach inwestycyjnych pomiędzy dokumentacją księgową a zapisami ksiąg rachunkowych. Ponadto należy sformułować wnioski i przedstawić je kierownikowi jednostki w celu zapobiegania powstawaniu takich rozbieżności na przyszłość.

Oprac. Izabela Motowilczuk

były wieloletni inspektor kontroli

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

Kadry i płace 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »