Kategorie

Emerytury wojskowe

Czy w sprawie o emeryturę z art. 184 w związku z art. 32 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okres odbywania służby woskowej od 25 października 1971 r. do 16 października 1973 r. zalicza się do okresu pracy w warunkach szczególnych na podstawie art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony PRL (DZ.U. nr 44. poz. 220) w sytuacji, gdy ubezpieczony bezpośrednio przed służbą wojskową pracował w warunkach szczególnych, natomiast po zakończeniu służby w terminie 30 dni podjął w innym zakładzie pracy zatrudnienie nie stanowiące pracy w warunkach szczególnych?​
Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2015 r. wynosi 100,68 %. Waloryzacja świadczeń została przeprowadzona z urzędu.
Prezentujemy ważniejsze kwoty emerytur mundurowych, rent oraz dodatków do świadczeń w 2015 i na początku 2016 roku.