Kategorie

Marketing

Czy gmina może pobierać opłaty od ogłoszeń i reklam publikowanych w biuletynie informacyjnym od przedsiębiorców lokalnych działających na terenie gminy?