Kategorie

Zobowiązania

Jak dokumentować i rozliczać inwentaryzację w drodze weryfikacji sald z dokumentacją? Wyjaśniamy w 5 krokach.
Możliwość rezygnacji z dochodzenia roszczeń przez instytucje samorządowe, jeśli kwota zadłużenia nie przekracza 100 zł - takie rozwiązanie zakłada projekt noweli ustawy o finansach publicznych, zaakceptowany przez rząd w dniu 4 listopada br.