Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Szpitale powiatowe potrzebują stabilnego źródła finansowania

Szpitale powiatowe potrzebują stabilnego źródła finansowania./ fot. Shutterstock
Szpitale powiatowe potrzebują stabilnego źródła finansowania./ fot. Shutterstock
ShutterStock
Konieczny jest niezwłoczny wzrost wyceny - o 15% - we wszystkich rodzajach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jedynie taki krok może ustabilizować sytuację finansową naszych szpitali. Z Andrzejem Płonką, starostą bielskim (woj. śląskie), prezesem zarządu Związku Powiatów Polskich, rozmawia Michał Cyrankiewicz

Jaka jest kondycja finansowa szpitali powiatowych?

- Ogólnie jesteśmy na minusie. Już rok 2017 szpitale powiatowe zamknęły ze stratą, a szacujemy, że w 2018 roku wyniki pogorszyły się trzykrotnie. To są dane pozyskane z przeprowadzonego przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych i Związek Powiatów Polskich badania ankietowego, w którym wzięło udział 98 szpitali powiatowych. Z badania tego wynika ponadto, że poprawa wyniku finansowego nastąpiła jedynie w 12 podmiotach. Rok 2017 szpitale powiatowe, które wzięły udział w badaniu, zamknęły ze stratą wynoszącą 78 mln zł. Szacowany, podkreślam - szacowany, wynik finansowy za ubiegły rok to aż minus 257 mln zł.

Jakie są przyczyny tej sytuacji?

- Pierwotną jest oczywiście niedofinansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Po prostu wydatki na ten cel rosną zbyt wolno. Proszę zauważyć, że zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na finansowanie ochrony zdrowia w 2019 roku planuje się przeznaczyć nie mniej niż 4,86% PKB. Dla porównania w innych państwach udział ten wynosi: Kanada 10,4%, Niemcy 11,3%, Francja 11,5%, Szwecja 10,9%, Hiszpania 8,8%. Węgry 7,2%. Czechy i Słowacja po 7,1%, Słowenia 8%. Estonia, która jeszcze 2002 roku miała wskaźnik niższy od Polski o 0,9%, w 2017 roku odnotowała nakłady na służbę zdrowia na identycznym jak Polska poziomie. Jednocześnie mamy sytuację, w której ustawodawca przyjmuje rozwiązania, które powodują, że nie wszystkie środki trafiające do Narodowego Funduszu Zdrowia z opłacanej przez obywateli składki są przeznaczane na bezpośrednie zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Przykładowo w wyniku uchwalenia ustawy z 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych NFZ zobowiązany jest przekazywać nowo utworzonej agencji 0,3% planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zobacz: ZUS

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na kondycję finansową szpitali duży wpływ mają także wydatki na wynagrodzenia, w tym na podwyżki…

- Faktycznie, koszty osobowe to spora pozycja w budżetach szpitali powiatowych. Jak pokazało badanie ankietowe przeprowadzone przez ZPP, w 2018 roku na koszty osobowe i umowy cywilnoprawne szpitale powiatowe wydały 3,63 mld zł. To aż o 440 mln zł więcej niż w 2017 roku.

Z badania, o którym Pan wspomniał, wynika także, że w szpitalach zaczyna brakować łóżek…

- To z kolei efekt norm zatrudniania pielęgniarek. Odnośnie do przeprowadzanej i planowanej likwidacji łóżek - odpowiedzi udzieliły 92 podmioty, które zaraportowały, że liczba łóżek zmniejszy się o 2557 (w 73 szpitalach). Jedynie 19 szpitali nie planuje likwidacji łóżek. Podsumowując, podnoszenie standardów zatrudnienia i deklarowanie podwyżek dla wybranych grup pracowników medycznych przyczyniają się do drastycznego pogarszania się sytuacji szpitali powiatowych. Wymaga ona podjęcia przez resort zdrowia i NFZ natychmiastowych działań wspierających. Bez nich istnieje poważne ryzyko pogorszenia się dostępności świadczeń medycznych dla obywateli.

Może ta zła kondycja finansowa szpitali powiatowych to efekt złego zarządzania?

- W sytuacji, w której przytłaczająca większość powiatowych podmiotów leczniczych boryka się z problemem narastającego zadłużania, brakiem środków na wynagrodzenia dla pracowników czy utrzymaniem płynności finansowej, takiego stanu rzeczy nie można tłumaczyć błędami po stronie osób zarządzających tymi placówkami.

Jakie są postulaty Związku Powiatów Polskich, aby sytuację w zakresie ochrony zdrowia, a więc także sytuację finansową szpitali powiatowych, poprawić?

- Przede wszystkim szpitale powiatowe potrzebują stabilnego źródła finansowania. Dlatego - w naszej ocenie - konieczny jest niezwłoczny wzrost wyceny świadczeń o 15% we wszystkich rodzajach świadczeń, co pozwoli na ustabilizowanie sytuacji w 2019 roku. Kolejnym zagadnieniem jest kompleksowe uregulowanie sytuacji płacowej w obszarze ochrony zdrowia. Nie kwestionujemy zasadności podnoszenia wynagrodzeń dla pracowników medycznych, jednak nie powinno być to robione w sposób wywołujący poczucie krzywdy po stronie pominiętych grup zawodowych i stawiający w trudnej sytuacji osoby zarządzające samorządowymi podmiotami leczniczymi. Konieczny jest zatem powrót do idei regulacji płacowych w jednym akcie prawnym, przy jednoczesnym zapewnieniu podmiotom leczniczym udzielającym świadczeń gwarantowanych, środków finansowych adekwatnych do wymaganych przez prawodawcę i NFZ standardów zatrudnienia.

A w jaki sposób rozwiązać problem brakujących w szpitalach pielęgniarek?

- Tutaj oczywiście decydujące znaczenie mają kwestie finansowe, płacowe. Ale nie tylko. Zmiany wymaga także system kształcenia osób, które w zawodzie pielęgniarki chcą pracować. Proszę zwrócić uwagę, że zawód pielęgniarki jest obecnie jedynym zawodem medycznym, którego nauka odbywa się na studiach stacjonarnych.

To, o ile wiem, ma się zmienić…

- Tak, ale projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, przewidujący możliwość kształcenia w tych zawodach na studiach niestacjonarnych, został skierowany do konsultacji prawie rok temu i do dzisiaj nie ma żadnych postępów w pracach nad nim. Brak tej regulacji uniemożliwia de facto osobom pracującym kształcenie i zmianę zawodu.

Może rozwiązaniem jest zatrudnianie pielęgniarek zza naszej wschodniej granicy?

- Z pewnością jest to pewne rozwiązanie, zwłaszcza że w przypadku osób pochodzących z Ukrainy czy Białorusi bariera językowa w postaci wymogu znajomości języka polskiego jest możliwa do pokonania. Jednak i w tym zakresie nie zauważamy skutecznych działań władz centralnych, które w realny sposób ułatwiłyby szpitalom powiatowym pozyskiwanie kadr z tych krajów. Powinniśmy jednak szukać rozwiązania problemu braków kadrowych bazując na krajowych zasobach.

Dziękuję za rozmowę. ©℗

Podstawa prawna

 • art. 1, art. 8, art. 14,131c, 131d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510; ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 447)

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Uzgodnienia i opinie do projektu planu miejscowego

  Ważnym elementem prowadzącym do przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyrażenie stanowiska wobec projektu planu przez organy wyspecjalizowane w określonych dziedzinach, które powinny zostać uwzględnione przy realizacji polityki przestrzennej gminy. Takie stanowisko przybiera postać uzgodnień lub opinii.

  Jak zaskarżyć rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody

  Jedną z form ochrony samodzielności samorządu terytorialnego jest możliwość zakwestionowania (przez uprawniony organ) rozstrzygnięcia nadzorczego wydanego przez wojewodę lub przez regionalną izbę obrachunkową. 

  Czy dotacja oświatowa dla placówek niesamorządowych to świadczenie jednorazowe?

  W praktyce pokutuje pogląd, że dotacja oświatowa - wypłacana przez jednostkę samorządu terytorialnego dla placówki niepublicznej działającej na jej terenie - ma charakter świadczenia jednorazowego. 

  MI: wartość wniosków o dofinansowanie przewozów autobusowych to 773 mln zł

  Samorządy złożyły wnioski o uruchomienie w tym roku, w całym kraju 6347 nowych linii autobusowych z dofinansowaniem z rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (FRPA); wartość wniosków to 773 mln zł - przekazał wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

  Darmowe laptopy dla czwartoklasistów będą miały zabezpieczenie przed odsprzedażą w postaci .... wygrawerowanego orła w koronie

  Jesienią 370 tys. uczniów czwartych klas szkół podstawowych otrzyma na własność komputery. W przestrzeni medialnej podnoszono, że niektórzy rodzice mogą próbować je nielegalnie odsprzedać.

  Zapisy w umowie o łącznej wysokości kar umownych

  W trakcie kontroli regionalna izba obrachunkowa zarzuciła jednostce, że w kilku umowach zawartych z wykonawcami nie ujęto łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których może dochodzić powiat lub wykonawca. Umowy te zostały już wykonane i nie było problemów z umowami czy też terminowością. Czy taki zarzut jest słuszny?

  Korekta dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. w jednostkach pomocy społecznej

  Dnia 31 marca 2023 r. mija termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za poprzedni rok kalendarzowy. Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko ustalenie, kto powinien otrzymać to świadczenie, ale także prawidłowe obliczenie jego wysokości, a w przypadku błędnego naliczenia - dokonanie poprawnej korekty.

  Przepracowanie części dnia a zwolnienie lekarskie

  Zdarza się, że w trakcie swojej dniówki pracownik zwalnia się z pracy z powodu złego samopoczucia i udaje się do lekarza. Następnie wpływa do pracodawcy zwolnienie lekarskie na okres, którego pierwszym dniem jest ten w części przepracowany. 

  Mieszkańcy małych gmin i dużych miast powinni mieć te same możliwości

  Mamy aspiracje, aby mieszkańcy zarówno mniejszych miejscowości, jak i dużych miast mieli te same możliwości, aby mogli korzystać w równym stopniu z środków rządowych, samorządowych i europejskich – powiedział w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

  RIO o klasyfikacji dochodów gmin za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy

  Dochody uzyskiwane przez gminy z tytułu opłat za zakwaterowanie, które od niedawna dokonują uchodźcy z Ukrainy należy klasyfikować w dziale 853 - wskazała w stanowisku RIO w Szczecinie. Izba zwróciła uwagę, że w rozporządzeniu MF brakuje dedykowanej klasyfikacji budżetowej

  Od 21 marca 2023 r. nowe zasady prowadzenia akt pracowniczych

  W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Dotyczy dokumentów na temat przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników oraz wprowadzenia informacji o pracy zdalnej.

  Czy klauzula waloryzacyjna ma zastosowanie do umów o zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł zawieranych na dłużej niż 6 miesięcy?

  Czy waloryzacja w umowach z terminem przekraczającym 6 miesięcy wprowadzona od 10 listopada 2022 r. ustawą z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców dotyczy również postępowań poniżej 130 000 zł, jeżeli umowy zawierane są na okres przekraczający 6 miesięcy?

  Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy?

  Od 01.03.2023 r. będziemy zatrudniać osobę na stanowisku woźnego w wymiarze 3/4 etatu ze stażem 23 lat pracy. Osoba ta dotychczas pracowała w Służbie Więziennej (do dnia 20.01.2023 r.).

  Czy należy się dodatek stażowy w dodatkowym miejscu zatrudnieniu nauczyciela

  Jesteśmy szkołą podstawową państwową (organ prowadzący Urząd Miasta). Zatrudniliśmy nauczyciela z dwudziestoletnim stażem pracy na 1/2 etatu. Ten sam nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole podstawowej w naszym mieście na pełny etat. Nauczyciel przedstawił nam świadectwa pracy. Na podstawie tych samych świadectw pracy otrzymuje dodatek w szkole podstawowej, w której jest zatrudniony na cały etat. Czy należy mu się dodatek za staż pracy?

  Kiedy płatnika nie wiążą wnioski złożone przez podatnika

  Proszę o informację dot. interpretacji z art. 31a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: "Po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi, płatnik przy obliczaniu zaliczki pomija oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków, o których mowa w art. 32 ust. 6 i 8 oraz art. 41 ust. 11.

  Czy w przypadku sprzedaży węgla przez gminę trzeba prowadzić ewidencję z wykorzystaniem konta 330

  Gmina zleciła na podstawie umów sprzedaż "preferencyjnego" węgla przedsiębiorstwom i spółkom działającym na terenie Gminy. Czy w ww. przypadku gmina powinna prowadzić ewidencję magazynową (konto 330 "Towary") i ewidencję sprzedaży węgla?

  Poszerzenie przez wójta katalogu przesłanek przyznania dodatku specjalnego do wynagrodzeń pracowników

  Wójt gminy w drodze zarządzenia wewnętrznego postanowił, że pracownikom urzędu gminy, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, mogą być przyznawane dodatki specjalne do wynagrodzeń "w innych uzasadnionych sytuacjach, niż wskazane w ustawie o pracownikach samorządowych". Na podstawie tego zarządzenia dodatki specjalne były przyznawane pracownikom m.in. z tytułu "pracy w uciążliwych warunkach, w tym z narażeniem na ciągły stres", "szczególne osiągnięcia w pracy" lub bez żadnego dodatkowego uzasadnienia.

  Świadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Jak ustalić?

  Rada gminy nie określiła rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i trybu ich przyznawania. Przy braku tej uchwały nie zaplanowała w budżecie gminy wydatków na ten cel.

  Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywa na zwolnieniu lekarskim?

  Jak rozliczyć godziny ponadwymiarowe nauczyciela, który przebywa na zwolnieniu lekarskim? Jakie przepisy mają zastosowanie w przypadku, w którym nauczyciel zatrudniony jest w szkole prowadzonej przez gminę?

  Nieruchomości szkolne a podatek od nieruchomości

  Ustawodawca podatkowy przyznaje placówkom oświatowym preferencje w podatku od nieruchomości. 

  Odliczenie VAT od wydatków gminy na zakup autobusów

  Czy gmina ma prawo do odliczenia pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu nabycia autobusów niskoemisyjnych w przypadku, gdy te na podstawie umowy najmu będą później wykorzystywane przez spółkę gminną powołaną do realizacji zadań z zakresu transportu publicznego?

  Zmiany: urlopy, szkolenia, elastyczny czas pracy [Ostateczna wersja nowelizacji kodeksu pracy]

  Nowelizacja wdraża dwie unijne dyrektywy. Nowe przepisy regulują m.in. urlopy i czas pracy, w tym urlop rodzicielski, do którego pracownicy będą mieli indywidualne prawo.

  Program "Ochrona Zabytków". Dofinansowanie 200 mln zł

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło drugi nabór w programie Ochrona Zabytków.

  PUE ZUS: Kalkulator do wyliczenia wysokości emerytury w 2023 r.

  Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS można samodzielnie wykonać symulację wysokości przyszłego świadczenia emerytalnego, przyznawanego na nowych zasadach. Symulacja pozwala na wykonanie obliczeń tym osobą, które chcą sprawdzić jakie świadczenie by otrzymały, gdyby przechodziły na emeryturę w bieżącym roku.

  ZUS: Co się dzieje ze środkami zapisanymi na subkoncie w ZUS w razie śmierci ubezpieczonego

  Środki zapisane na subkoncie w ZUS podlegają podziałowi i wypłacie w razie m. in. śmierci ubezpieczonego. Tak, jak to ma miejsce w przypadku środków zgromadzonych na rachunku w OFE - poinformował PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.