reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Finanse publiczne > Plan finansowy > Przeznaczenie niewykorzystanych do końca roku budżetowego środków finansowych

Przeznaczenie niewykorzystanych do końca roku budżetowego środków finansowych

Czy gmina ma obowiązek przeznaczania środków niewykorzystanych w roku poprzednim na te same cele w roku następnym? Czy gmina środki będące ogólną nadwyżką może przeznaczyć w kolejnym roku budżetowym na inne cele (wydatki budżetowe)?

Gmina uzyskuje dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki niewykorzystane w danym roku budżetowym, które przeszły na rok następny jako wolne środki, w kolejnym roku były przeznaczane na te same cele co w roku poprzednim. I tak, środki niewykorzystane w danym roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kolejnym roku zwiększały pulę wydatków przeznaczonych na ten sam cel.

Środki niewykorzystane w danym roku budżetowym na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 200 l r. - Prawo ochrony środowiska były przywracane w roku następnym z przeznaczeniem na wydatki na ten sam cel.

Zobacz również: Nieprawidłowości przy ściąganiu podatków lokalnych

Analogicznie, niewydatkowane środki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – w kolejnym roku zwiększały pulę wydatków finansujących koszty systemu.

Czy gmina ma obowiązek przeznaczania środków niewykorzystanych w roku poprzednim na te same cele w roku następnym?

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach podkreśla, iż w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązują m.in. zasady ustalone wart. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedno Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zgodnie z którymi:

- ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów,

- pełna realizacja zadań następuje w terminach określonych w przepisach i harmonogramach jeżeli zostały opracowane),

- wydatki dokonywane są w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Jednocześnie RIO wskazuje na, wynikające z zasady roczności budżetu, przepisy art. 263 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że niezrealizowane kwoty wydatków budżetowych wygasają z upływem roku budżetowego, chyba że organ stanowiący ustali wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określi ostateczny termin ich realizacji w następnym roku budżetowym.

W związku z powyższym, w ocenie Izby, gmina nie ma obowiązku przeznaczania niewykorzystanych w roku poprzednim środków na te same cele w roku następnym. Środki te będące ogólną nadwyżką gmina może przeznaczyć w kolejnym roku budżetowym na inne cele (wydatki budżetowe).

Zgodnie z decyzją organu stanowiącego środki te mogą być także przeznaczone na cele określone w wyżej przytoczonych ustawach.

Źródło: Wyjaśnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 lipca 2015 r.

Polecamy serwis: Rachunkowość budżetowa

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama