REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Możliwość finansowania upominków z ZFŚS - analiza

Możliwość finansowania upominków z ZFŚS - analiza
Możliwość finansowania upominków z ZFŚS - analiza
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Możliwość finansowania upominków z ZFŚS. Czy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych można dofinansować prezenty na święta, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, z okazji jubileuszu itp.?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Fundusz ten przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Oznacza to, że środki ZFŚS mogą być wydatkowane na ściśle określone cele. W jednostkach budżetowych celem, który finansowany jest z analizowanego ZFŚS, jest działalność socjalna. W niniejszym tekście analizie poddana została możliwość zakupu upominków z funduszu socjalnego na święta, na Dzień Kobiet, na Dzień Dziecka, z okazji jubileuszu czy odejścia pracownika na emeryturę.

REKLAMA

Czym jest działalność socjalna?

Działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; dalej: ustawa o ZFŚS).

Definicja pojęcia "socjalny"

W orzecznictwie wskazuje się, że bez wątpienia pojęcie "socjalny" utożsamiane jest z zaspokajaniem potrzeb bytowych, materialnych i kulturalnych uprawnionych osób. Z kolei "zasady gospodarowania funduszem" oznaczają sposób podejmowania decyzji związanych z wydatkowaniem środków finansowych, sposobem ich gromadzenia i wydatkowania. Świadczenia socjalne nie są elementem stosunku pracy. Ze środków ZFŚS finansuje się zatem świadczenia niewynikające z warunków wynagradzania za pracę, jak też niezależne od wyników i jakości wykonywanej pracy czy też stażu pracy. Jedynie te działania, które podejmowane są w interesie pracowników, a nie pracodawcy, mieszczą się w ustawowym pojęciu zakładowej działalności socjalnej (wyrok SA w Szczecinie z 19 maja 2015 r., sygn. akt III AUa 724/14).

Możliwość finansowania upominków na święta, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, z okazji jubileuszu czy odejścia pracownika na emeryturę z ZFŚS

REKLAMA

Świadczenia tego rodzaju mieściłyby się w spektrum działalności socjalnej polegającej na pomocy materialnej dla osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFŚS oraz zasady przeznaczania środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie (art. 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS). Zapisy tego regulaminu muszą jednak uwzględniać socjalne kryterium podziału środków, a więc sytuację życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS.

Ponadto posłużenie się przez ustawodawcę określeniem "pomoc" pozwala na podkreślenie relacji zachodzącej między potrzebami osoby uprawnionej a rodzajem i wysokością świadczenia. Zrozumiałe jest, że miarą tego związku powinna być adekwatność. Prowadzi to do wniosku, że pomoc powinna zostać skierowana do osób znajdujących się w relatywnie najtrudniejszej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Wymaga to poczynienia starannych i skrupulatnych ustaleń, które umożliwią dopasowanie rodzaju i wysokości pomocy dla konkretnego uprawnionego. W tym przypadku aspekt indywidualny ma zasadnicze i decydujące znaczenie. Odwołanie się przez prawodawcę do czynnika "pomocowego" wyklucza wypłacanie lub wydawanie pracownikom świadczeń finansowych lub rzeczowych z uwagi na zdarzenia okolicznościowe (Z. Góral, P. Prusinowski, Kierunki działalności socjalnej [w:] Z. Góral, P. Prusinowski, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Warszawa 2016).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ZAPAMIĘTAJ!

Zakup upominku dla pracownika z długoletnim stażem, odchodzącego na emeryturę, nie jest elementem działalności socjalnej, który może być finansowany z ZFŚS. Fundusz ten nie jest przeznaczony na finansowanie różnego rodzaju podziękowań, upominków czy innych tego typu świadczeń. Przyznanie takiego świadczenia pomijałoby podstawową zasadę dysponowania środkami funduszu, zgodnie z którą przyznawanie ulgowych świadczeń i wysokość dopłat z funduszu powinny być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby korzystającej z funduszu (art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS). Nie ma w tym zakresie wyjątków. Nawet regulamin ZFŚS nie może zmienić tej zasady.

Możliwość dofinansowania wydatków świątecznych z ZFŚS

Nie jest natomiast wykluczona możliwość przyznania pomocy materialnej związanej z wydatkami świątecznymi. Orzecznictwo przyjmuje, że definicja działalności socjalnej daje pracodawcy możliwość wręczania ze środków funduszu m.in. świadczeń pieniężnych finansowych z okazji świąt Bożego Narodzenia, czy świąt wielkanocnych z tytułu zwiększonych wydatków w tym okresie. Warunkiem umożliwiającym ich przyznanie jest zapisanie takich form pomocy w regulaminie funduszu oraz określenie trybu ich przyznawania (czy przyznanie następuje np. na wniosek osoby uprawnionej, czy też z inicjatywy pracodawcy) - wyrok SA w Szczecinie z 3 września 2015 r., sygn. akt III AUa 679/14; z 31 maja 2017 r., sygn. akt III Aua 836/16).

Regulamin ZFŚS obowiązujący w danej placówce może zatem przewidywać możliwość ubiegania się o pomoc materialną w okresie zwiększonych wydatków świątecznych. Istotne jest jednak, aby określony został tryb postępowania w sprawie przyznawania takiego świadczenia, a także konieczne jest uwzględnienie kryteriów socjalnych.

Przy wypłacaniu świadczeń z ZFŚS konieczne jest rozróżnienie ich wysokości na rzecz poszczególnych pracowników w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej konkretnego beneficjenta. Pobieranie od pracowników oświadczeń, w których dobrowolnie ujawniają oni wysokości dochodów przypadających na członka rodziny, jest wystarczające, aby w sposób obiektywny rozdzielić środki z funduszu pomiędzy załogę zakładu pracy. Za oczywiste należy przy tym uznać, że zwiększone wydatki w okresie świątecznym dotyczą wszystkich pracowników, zatem przyznanie bonusów finansowych każdemu zatrudnionemu jest zgodne z art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS (wyrok SA z 8 czerwca 2017 r., sygn. akt III AUa 627/16).

Podstawa prawna

  • ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. 2021 r. poz. 746)

Powołane orzecznictwo sądów

  • wyrok Sądu Najwyższego z 11 maja 2010 r. (sygn. akt II PK 234/09)

  • wyrok Sądu Najwyższego z 8 maja 2012 r. (sygn. akt I PK 183/11)

  • wyrok Sądu Najwyższego z 10 kwietnia 2013 r. (sygn. akt II PK 272/12)

  • wyrok Sądu Najwyższego z 7 maja 2013 r. (sygn. akt I PK 296/12)

  • wyrok Sądu Administracyjnego w Katowicach z 13 czerwca 2013 r. (sygn. akt III APa 21/13)

  • wyrok Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 19 maja 2015 r. (sygn. akt III AUa 724/14)

  • wyrok Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 3 września 2015 r. (sygn. akt III AUa 679/14)

  • wyrok Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 31 maja 2017 r. (sygn. akt III Aua 836/16)

  • wyrok Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 8 czerwca 2017 r. (sygn. akt III AUa 627/16)

©℗

Autor: DARIUSZ DWOJEWSKI - doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa pracy, pragmatyk pracowniczych i związków zawodowych, współpracownik firm szkoleniowych i autor wielu publikacji.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Rachunkowość Budżetowa

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Księgowość budżetowa
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dni wolne od pracy w drugiej połowie 2024 roku i w 2025 r. [KALENDARZ — DŁUGIE WEEKENDY]

W 2024 r. uwzględniając wszystkie dni wolne i weekendy wypada 115 dni wolnych od pracy. Sprawdź, kiedy przypadają długie weekendy w drugiej połowie 2024 r. Możesz już także wstępnie zaplanować wolne w 2025 r.

Trwają wypłaty dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. Kwota jest niemała, bo ponad 2000 zł, ale trzeba od niej zapłacić podatek.

Trwają wypłaty dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. Kwota jest niemała, bo ponad 2000 zł, jednak świadczenie urlopowe nie jest świadczeniem socjalnym, a więc trzeba je opodatkować. Na konta trafi więc o 12 proc. mniej.

Zbliża się termin złożenia sprawozdania SP-1. Kto musi je złożyć i co w nim wykazać? To ważne m.in. dla podatku od nieruchomości.

Jest coraz mniej czasu na złożenie części B sprawozdania SP-1. Czy wiesz, kto musi je złożyć, do kiedy i co w nim wykazać? Przepisy jasno to regulują, ale w praktyce pojawiają się problemy.

Kogo można zgłosić do swojego ubezpieczenia? Katalog jest dość szeroki

Ubezpieczony, który ma niepracujących bliskich może ich zgłosić ich do własnego ubezpieczenia zdrowotnego, aby mogli bezpłatnie korzystać z opieki zdrowotnej jako członkowie rodziny. Za bliskich nie płaci się składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętajmy też, że nie tylko dziecko można głosić do swojego ubezpieczenia zdrowotnego

REKLAMA

Kiedy ZUS wypłaci zasiłek chorobowy?

Kiedy zasiłki chorobowe wypłaca ZUS, a kiedy pracodawca? W jakim terminie? Gdzie można znaleźć wystawione przez lekarza elektroniczne zwolnienie lekarskie? Czy trzeba składać wniosek o zasiłek?

Ważne dla samorządów terminy w sprawozdawczości na III kwartał 2024 r.

Jakie są najważniejsze nadchodzące terminy w sprawozdawczości i kogo dotyczą? Prezentujemy przydatne zestawienie.

Dla kogo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Aby nauczyciel mógł otrzymać emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, musi spełnić określone warunki. Jakie? Co warto wiedzieć o nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym?

Podwyżki w ochronie zdrowia od 1 lipca 2024 roku. Komu się należą i jak je obliczyć?

Jak co roku 1 lipca, podmioty lecznicze mają obwiązek podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników ochrony zdrowia. Większe wynagrodzenie otrzymają m.in. pielęgniarki, lekarze, opiekunowie medyczni, ale także „nowe” zawody medyczne jak asystentki stomatologiczne oraz higienistki stomatologiczne.

REKLAMA

Wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej na zastępstwo

Czy wymiar etatu w umowie na zastępstwo może być mniejszy niż ten, w którym pracował pracownik zastępowany? Co warto wiedzieć o umowie na zastępstwo?

Podwójna składka zdrowotna pracującego emeryta. Czy będą zmiany?

Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie podwójnej składki zdrowotnej pracujących emerytów. Co z niej wynika? Jakie są aktualne przepisy?

REKLAMA