| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Kadry i płace > Pracownicy służby zdrowia > Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania w szkołach już we wrześniu 2019 r.

Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania w szkołach już we wrześniu 2019 r.

W dniu 27 maja 2019 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. Zgodnie z nowymi przepisami pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania zajmą się opieką zdrowotną uczniów. Czy pielęgniarki będą w każdej szkole?

Podpisana 27 maja 2019 r. ustawa ma na celu przede wszystkim zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole, bez względu na typ, jak również miejsce zamieszkania ucznia. Ponadto ustawa, o której mowa w zdaniu poprzednim ma na celu zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania odpowiedzialne będą za profilaktyczną opiekę zdrowotną. Podkreślić należy, że taką opieką sprawować będą również higienistki szkolne. Miejscem pracy pielęgniarek będą gabinety mieszczące się na terenie szkoły, zaś w przypadku braku takiego gabinetu w szkole będzie to miejsce określone w umowie o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1. Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania to pielęgniarka, która:

  1. posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub
  2. posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub
  3. ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub
  4. posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego zdobyty po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego rozpoczętego po dniu 23 sierpnia 2015 r., lub
  5. odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego

– z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, realizująca opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach.

Osoby posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego uzyskany po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego rozpoczętego przed dniem 23 sierpnia 2015 r. lub położne, która ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania albo równoważny oraz posiadają co najmniej 5 letni staż pracy w środowisku nauczania i wychowania również mogę być pielęgniarkami w szkołach.

Ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Wyjątek stanowią przepisy dot. orzeczeń lekarskich dla uczniów klas sportowych. Przepisy, o których mowa w zdaniu poprzednim wejdą w życie 1 stycznia 2020 r. Nadzór nad opieką zdrowotną nad uczniami prowadzić będą wojewodowie oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Z kolei za warunki organizacyjne omawianej opieki odpowiadać ma dyrektor szkoły oraz organ prowadzący szkołę. Poza gabinetami pielęgniarskimi powstać mają również gabinety stomatologiczne.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

Kadry i płace 2019

reklama

Ostatnio na forum

URLOPY

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »