reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Kadry i płace > Zatrudnianie i zwalnianie > Kierownicze stanowisko urzędnicze a emerytura

Kierownicze stanowisko urzędnicze a emerytura

Czy pracownik po przejściu na emeryturę może aplikować na stanowisko urzędnicze? Czy emeryt może pracować na kierowniczym stanowisku urzędniczym?

Polecamy: Jak wypowiadać umowy o pracę. Procedura i wzory dokumentów

Odpowiedź: Tak, można zatrudnić na stanowisku urzędniczym osobę, która przeszła na emeryturę. Przepisy ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: ustawa o pracownikach samorządowych) nie zawierają przesłanek negatywnych, które wyłączałyby zatrudnienie na stanowisku urzędniczym osób pobierających świadczenia emerytalne bądź osób, które ukończyły określony wiek, gdyż regulacje tego typu miałyby niewątpliwie charakter dyskryminujący, a tym samym niedopuszczalny. Dlatego nie ma przeszkód w zatrudnieniu osoby pobierającej świadczenie emerytalne na to samo lub podobne stanowisko do zajmowanego przez tę osobę w danym urzędzie uprzednio, zakładając, że spełnia ona wymogi określone w ustawie o pracownikach samorządowych.

Uzasadnienie: Ogólne warunki zatrudniania pracowników na stanowiskach urzędniczych uregulowane zostały w przepisach ustawy o pracownikach samorządowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, pracownikiem samorządowym może zostać osoba, która:

  • jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem, że na dane stanowisko może ubiegać się także osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa, a praca na tym stanowisku nie polega na udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa oraz taka osoba posiada wykazaną odpowiednim dokumentem znajomość języka polskiego),
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Ustawodawca wprowadza dodatkowe wymogi w zależności od podstawy zatrudnienia pracownika samorządowego oraz tego, czy stanowisko ma charakter kierowniczy.

W przypadku zatrudnienia na podstawie wyboru lub powołania pracownikiem samorządowym może być wyłącznie osoba, która poza spełnieniem wymogów wskazanych w art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zobacz: Kadry i płace

Znacznie bardziej skonkretyzowany charakter mają wymogi obowiązujące kandydatów na stanowiska urzędnicze, których zatrudnienie ma opierać się na umowie o pracę. Takie osoby muszą spełnić warunki wskazane w art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, a także:

  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • nie mogły być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być natomiast zatrudniona osoba spełniająca kryteria zatrudnienia na stanowisku urzędniczym na podstawie umowy o pracę, przy czym podniesiono wymóg wykształcenia - kandydat na takie stanowisko musi posiadać wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia. Dodatkowo staż pracy tej osoby powinien wynosić co najmniej 3 lata (alternatywnie - może ona wykazać minimum 3 lata prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymogami wynikającymi ze stanowiska, na które prowadzony jest nabór).

Jeżeli osoba pobierająca świadczenie emerytalne spełnia wymogi wskazane w ustawie o pracownikach samorządowych, może zostać zatrudniona na stanowisku urzędniczym. Należy jednak podkreślić, że zatrudnienie pracownika na stanowisku urzędniczym następuje wyłącznie na podstawie otwartego i konkurencyjnego naboru, chyba że zachodzą okoliczności wyłączające ten obowiązek - tj. w sytuacji zastępstwa nieobecnego pracownika bądź przeniesienia pracownika (art. 11 i 12 ustawy o pracownikach samorządowych).

Podstawa prawna

art. 6, art. 11, art. 12 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t Dz.U. z 2016 r. poz. 902; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1930)

Agata Piszko

prawnik, członek stowarzyszenia audytorów wewnętrznych IIA Polska, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama