Kategorie

Od 7 listopada 2019 r. sąd I instancji będzie mógł nałożyć obowiązek dalszego zatrudnienia zwolnionego pracownika

Od 7 listopada 2019 r. sąd I instancji będzie mógł nałożyć obowiązek dalszego zatrudnienia zwolnionego pracownika./ fot. Fotolia
Fotolia
Od 7 listopada 2019 r. sąd będzie mógł nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego jego zatrudnienia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Reklama

PROBLEM: Zwolniliśmy w trybie natychmiastowym pracownika chronionego (w okresie przedemerytalnym). Powodem było wykonywanie obowiązków pracowniczych pod wpływem alkoholu. Pracownik odwołał się do sądu. Czy przywracając pracownika do pracy, sąd może nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego jego zatrudnienia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania?

ODPOWIEDŹ: Nie. Takie uprawnienie sąd będzie miał (na wniosek pracownika) dopiero od 7 listopada 2019 r. Tego bowiem dnia wejdzie w życie ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa zmieniająca). Zgodnie z art. 4772 § 2 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego; dalej: k.p.c. (w brzmieniu nadanym mu przez ustawę zmieniającą), uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd na wniosek pracownika może w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Zobacz: Podatki i opłaty

UZASADNIENIE: W obowiązującym brzmieniu art. 4772 § 2 k.p.c. sąd pracy na wniosek pracownika może w wyroku nałożyć na zakład pracy obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy. Taki obowiązek sąd pracy pierwszej instancji może orzec, gdy uzna wypowiedzenie za bezskuteczne. Należy pamiętać, że o obowiązku dalszego zatrudnienia sąd rozstrzyga wyłącznie na wniosek pracownika. Nie jest możliwe wydanie rozstrzygnięcia przez sąd z urzędu. Jeżeli mimo złożonego wniosku sąd w ogóle nie orzekł o tym obowiązku, pracownik może złożyć wniosek o uzupełnienie wyroku.

Polecamy: INFORLEX Administracja

Reklama

W dniu 29 czerwca 2019 r. pracodawca wypowiedział umowę o pracę Markowi K. Jako powód podał likwidację jego miejsca pracy. Pracownika obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Stosunek pracy rozwiąże się 30 września 2019 r. Pozwem z 6 lipca 2019 r. skierowanym przeciwko pracodawcy pracownik domagał się uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenia do pracy oraz zasądzenia na jego rzecz odszkodowania za czas pozostawania bez pracy. W pozwie Marek K. zarzucił pracodawcy, że wskazany powód zwolnienia jest pozorny. Według pracownika nie doszło do likwidacji stanowiska, które zajmował przed zwolnieniem. Sąd pierwszej instancji wyrokiem z 30 lipca 2019 r. uznał, że wypowiedzenie umowy o pracę jest bezskuteczne. Ponadto orzekł obowiązek dopuszczenia pracownika do dalszej pracy aż do chwili uprawomocnienia się wyroku. Marek K. pomimo iż jednostka rozwiązała z nim umowę, dalej jest w niej zatrudniony z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy. W wypadku uwzględnienia przez sąd drugiej instancji apelacji pracodawcy i oddalenia powództwa nakaz ten przestaje obowiązywać. Sąd pierwszej instancji nie mógłby orzec dopuszczenia Marka K. do pracy, gdy w momencie wyrokowania umowa o pracę uległaby rozwiązaniu (tj. upłynąłby okres wypowiedzenia). Ponadto sąd nie mógłby tego orzec w wypadku przywrócenia pracownika do pracy po rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Po 7 listopada 2019 r. sąd pracy na wniosek pracownika będzie mógł orzec o dopuszczeniu jego do pracy aż do chwili uprawomocnienia się wyroku także w sytuacji, gdy przywrócił pracownika do pracy po rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz w razie rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, gdy jego okres już upłynął.

Ustawodawca nie określił przesłanek, którymi sąd powinien się kierować, oceniając wniosek pracownika. Nałożenie na pracodawcę obowiązku dalszego zatrudniania pracownika może nastąpić wyłącznie w szczególnych sytuacjach, gdy przemawia za tym istotny interes, np. wyrok dotyczy kobiety w ciąży. Jest to specyficzna instytucja, w której sąd poleca częściowo i na czas określony wykonać nieprawomocny wyrok.

Stan prawny przed i po zmianie przepisów

Obecnie, w praktyce orzeczenia, o jakich mówi art. 4772 § 2 k.p.c., zapadają bardzo rzadko, ponieważ ze względu na upływ okresu wypowiedzenia roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne przekształca się w toku procesu sądowego w roszczenie o przywrócenie do pracy (art. 45 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy). Po upływie okresu wypowiedzenia i rozwiązaniu umowy o pracę zastosowanie tego przepisu jest niemożliwe. Natomiast zmiana brzmienia tego artykułu oznacza, że po 7 listopada 2019 r. będzie to możliwe. Sąd przywracając pracownika do pracy, na wniosek pracownika będzie mógł w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Lista problemów

O ile obecnie orzeczenie takiego obowiązku nie powoduje większych komplikacji, tak po wejściu w życie w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego pracodawcy mogą mieć sporo problemów. Dotychczas obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy dotyczył pracownika, któremu nie rozwiązał się stosunek pracy. Tym samym zatrudnienie było właściwie kontynuowane. Po 7 listopada 2019 r. sąd będzie mógł orzec o przywróceniu pracownika do pracy wraz z tym obowiązkiem. W tym przypadku wyrok będzie zapadał już po rozwiązaniu stosunku pracy. Dodatkowo trzeba pamiętać, że orzeczenie to będzie nieprawomocne.

Gdy sąd drugiej instancji uwzględni apelację pracodawcy i oddali powództwo pracownika, to nakaz ten przestanie obowiązywać. Tu może powstać problem, ile świadectw pracy będzie musiał wydać pracodawca. Ponadto problematyczna może być kwestia, kiedy musi on je wydać pracownikowi.

Poza tym nie wiadomo, kiedy pracownikom szczególnie chronionym trzeba będzie wypłacić wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy. Czy trzeba będzie tego dokonać już w razie nałożenia obowiązku dalszego zatrudnienia, czy dopiero po prawomocnym wyroku? Czas pokaże, jak te wątpliwości będą rozwiązywane w orzecznictwie sądów pracy.

PODSTAWY PRAWNE

©℗

LESZEK JAWORSKI

prawnik, specjalista ds. prawa pracy, absolwent studiów doktoranckich na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  NFZ przyjmuje wnioski od aptek, które chcą przystąpić do programu szczepień

  Apteki - szczepienia na COVID-19. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Jak zgłosić aptekę do Narodowego Programu Szczepień? Na jakich zasadach szczepienia przeprowadzają farmaceuci?

  Powrót do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) 2022

  Stabilizująca reguła wydatkowa. Rząd przyjął projekt, który zakłada, że klauzula powrotu do stosowania standardowej stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) zostanie wydłużona na rok 2022 r. - poinformował resort finansów.

  Zasady ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze

  Czy rada gminy może w uchwale w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również w sprawie trybu ich pobierania, postanowić, że „koszt jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych określa kierownik właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej”?

  Jakie dane są niezbędne do przyznania dodatku energetycznego?

  Rada gminy ma podjąć uchwałę w sprawie dodatku energetycznego. Jej integralną część stanowi załącznik - wzór wniosku o przyznanie tego dodatku. W związku z tym powstała wątpliwość o zakres danych, których można żądać w takim wniosku. Czy dopuszczalne jest żądanie danych dotyczących domowników osoby występującej z wnioskiem o przyznanie dodatku energetycznego (imię nazwisko, stopień pokrewieństwa oraz data urodzenia)?

  Zwolnienia dla przedsiębiorców w podatku od nieruchomości

  Rada gminy postanowiła podjąć uchwałę ustanawiającą zwolnienia w podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców. Czy w takiej uchwale - jako warunek uzyskania zwolnienia - można zapisać brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy?

  Strajk pielęgniarek: czy będą podwyżki?

  Strajk pielęgniarek: zarobki pielęgniarek. W poniedziałek rozpoczęły się strajki ostrzegawcze pielęgniarek w szpitalach na terenie całej Polski. W pierwszej fali dwugodzinnych strajków ostrzegawczych wzięło udział ok. 40 szpitali, które osiągnęły etap sporu zbiorowego. Czy będą podwyżki dla pielęgniarek?

  Zwrot kosztu mediów dokonany przez OKE a VAT

  W związku z organizowanym na terenie szkoły egzaminem ósmoklasisty szkoła refakturuje na okręgową komisją egzaminacyjną m.in. koszty mediów za czas funkcjonowania na jej terenie komisji egzaminacyjnej. Jaką stawkę VAT należy zastosować w takim przypadku?

  Termin wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi samorządowemu

  Czy odprawę emerytalną należy wypłacić w ostatnim dniu zatrudnienia, mimo że nie ma jeszcze decyzji ZUS o przyznaniu, czy należy poczekać do otrzymania decyzji?

  Nieodpłatne przekazanie majątku ruchomego do spółdzielni socjalnej

  Czy jednostka budżetowa podległa powiatowi może dokonać nieodpłatnego przekazania lub darowizny majątku ruchomego spółdzielni socjalnej?

  Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

  Audyt wewnętrzny - na czym polega i jakie są korzyści płynące z audytu? Maj jest międzynarodowym miesiącem świadomości o audycie wewnętrznym.

  Rada nie musi upoważniać wójta do spłaty gminnych zobowiązań

  Czy rada gminy może w uchwale nowelizującej budżet gminy na 2021 rok upoważnić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do spłat zobowiązań gminy oraz do zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów w „innej formie wymaganej przez dysponenta środków”?

  Opłata za odbiór śmieci z nieruchomości letniskowej

  Czy rada gminy może wprowadzić w trakcie trwania roku podatkowego ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe?

  Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia 2021

  Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia - Ministerstwo Zdrowia skierowało do prac rządu projekt nowelizujący przepisy.

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli 2021

  Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli - czym jest i ile wynosi w 2021 roku? 13 maja 2021 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

  Opodatkowanie dodatków i nagród spisowych wypłacanych pracownikom urzędów

  W związku z przeprowadzanym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. niektórzy pracownicy urzędu gminy zostali oddelegowani do prac spisowych. Czy wypłacone im dodatki i nagrody spisowe należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy?

  COVID-19 a prawo do odliczenia VAT z tytułu termomodernizacji DPS

  Dom pomocy społecznej przeprowadza termomodernizację budynku. Czy w sytuacji pandemii, w związku z przeprowadzaną termomodernizacją, można dokonać częściowego odliczenia VAT, czy należy uznać, że DPS nie prowadzi działalności opodatkowanej?

  Klasyfikacja budżetowa wydatków na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego do spółki

  Jaki paragraf wydatkowy zastosować do wydatku z tytułu „wniesienia dopłaty do kapitału zapasowego spółki gminy”. Czy prawidłowy będzie § 415 „Opłaty na rzecz budżetu państwa” czy § 601 „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów”?

  Wydatek na transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień

  Jak księgować po stronie ośrodka pomocy społecznej wydatki na transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  Czy blaszaki podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości

  Czy gmina może naliczać podatek od nieruchomości od tzw. blaszaków, które służą jako składziki na narzędzia, czy jako pomieszczenia do przechowywania różnych rzeczy, np. rowerów, kosiarek itp. Zgodnie z prawem budowlanym, nie są to ani budynki, ani obiekty budowlane.

  Klasyfikacja budżetowa wydatku za badania na przeciwciała COVID-19

  W jakim paragrafie należy zaksięgować fakturę za badania na przeciwciała (COVID-19) - w § 428 czy § 430? Nie są to badania okresowe w ramach medycyny pracy, tylko badanie krwi zlecone przez szkołę swoim pracownikom.

  Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r.

  Paragon jako faktura uproszczona w 2021 r. Czy do paragonu z NIP nabywcy można wystawić fakturę? Od kiedy paragony z NIP wykazywać w nowym JPK_VAT?

  Czy konto 840 jest właściwe do rozliczania opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności

  Czy jednostka - urząd gminy - powinna prowadzić konto 840 do księgowania opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności na 20 lat?

  Brak ogłoszenia o wyniku postępowania a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych wprowadziła nowe rodzaje ogłoszeń m.in. w trybach zamówień poniżej progów unijnych, w tym ogłoszenie o wyniku postępowania i ogłoszenie o wykonaniu umowy. Czy podobnie jak innego rodzaju ogłoszenia będą one podlegać dyscyplinie finansów publicznych, np. przy niezamieszczeniu albo nieterminowym zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych?

  Nagroda jubileuszowa po przedstawieniu przez pracownika dodatkowych dokumentów

  Czy po dostarczeniu przez pracownika samorządowego dodatkowych dokumentów należy mu wypłacić nagrodę jubileuszową wyższego stopnia? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Czy należy ją oskładkować?

  Powierzenie prowadzenia określonych spraw gminy

  Czy z przepisu art. 33 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynika możliwość powierzenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) prowadzenia określonych spraw gminy w jego imieniu sekretarzowi tej gminy. W szczególności czy na podstawie tego przepisu wójt może upoważnić sekretarza gminy do podejmowania zarządzeń zmieniających budżet?