REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Terminy płatności niepodatkowych

Piotr Wancke
Terminy płatności niepodatkowych. /Fot. Fotolia
Terminy płatności niepodatkowych. /Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

W jaki sposób należy ustalić termin płatności wierzytelności, jakie wynikają ze stosowania przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami, np. dotyczące odszkodowania w przypadku zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, albo obowiązku uiszczenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?

Odpowiedź

Termin płatności niepodatkowych zobowiązań finansowych, jakie zostaną określone na podstawie stosowania przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami w postępowaniu administracyjnym, jeżeli nie wynikają one z przepisów szczególnych, należy ustalać na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa).

REKLAMA

Uzasadnienie

Przepisy materialne związane z gospodarowaniem nieruchomościami przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST) w pewnych wypadkach, nakładając obowiązki finansowe wynikające z przeprowadzonego postępowania administracyjnego w tym zakresie, nie formułują reguł określających terminy zapłaty tych należności (wynikających np. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności). Jednoznacznie natomiast nakładają na strony takiego postępowania obowiązek uiszczenia na rzecz organu wydającego decyzję stosownej kwoty wynikającej z czynności i stanu prawnego objętego postępowaniem. Także przepisy postępowania administracyjnego nie zawierają w tym względzie regulacji. Ma to istotne znaczenie ze względu na określenie terminu wymagalności takich zobowiązań i możliwości dochodzenia ich ściągnięcia we właściwym trybie.

Zobacz również serwis: Podatki

Płatności niepodatkowe

W celu poprawnego ustalenia terminu płatności, o którym mowa w pytaniu, należy stwierdzić, że płatności wynikające z wydanych decyzji administracyjnych mają charakter niepodatkowych zobowiązań finansowych. Będzie więc tu miała zastosowanie ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p.). Zgodnie z art. 60 u.f.p., środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym są w szczególności następujące dochody budżetu państwa albo budżetu JST:

 • kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w u.f.p.,
 • należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i JST,
 • wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych,
 • wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych,
 • wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych,
 • należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 • dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw,
 • pobrane przez JST dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST odrębnymi ustawami i nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa.

Ustawodawca, używając w art. 60 u.f.p. zwrotu „w szczególności”, niepodatkowe zobowiązania wymienił na zasadzie przykładu, co oznacza, że przepis będzie miał również zastosowanie w innych przypadkach, których ustawodawca nie wymienił tutaj wprost. Jak stwierdził WSA w Warszawie w wyroku z 3 sierpnia 2011 r. (sygn. akt V SA/Wa 253/11), „niepodatkowe należności budżetowe to należności niebędące podatkami i opłatami, stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające ze stosunków publicznoprawnych. Ich podstawą są przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a cechą charakterystyczną podporządkowanie w granicach wyznaczonych prawem objętych nimi jednostek organom wyposażonym we władztwo publiczne”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz również: Odsetki za zwłokę od należności podatkowych do 6,60 zł

Ordynacja podatkowa

Po zaliczeniu płatności z tytułu gospodarowania nieruchomościami do niepodatkowych zobowiązań finansowych w dalszej kolejności należy zwrócić uwagę na art. 67 u.f.p. Przepis ten stwierdza, że do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60 u.f.p., nieuregulowanych ustawą o finansach publicznych, stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej. To właśnie w przepisach Ordynacji podatkowej znajduje się art. 47 § 1, który stanowi o terminach płatności i stwierdza, że termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Jako że należy go stosować odpowiednio, będzie miał zastosowanie do innych niepodatkowych zobowiązań finansowych.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 938)
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 749; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1036)
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267)
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 1 kwietnia 2024 r. 128 799 zł jednorazowego odszkodowania i 1431 zł za procent uszczerbku na zdrowiu [wypadki przy pracy]

  Monitor Polski: obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, które będą obowiązywały od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.

  Od 1 marca świadczenie wyniesie 336,36 zł. Ważniejsze, ze Senat chce objąć nim samorządowców sprzed 1990 r.

  Skrócenie do 7 lat okresu pełnienia funkcji sołtysa uprawniającego do otrzymania świadczenia i przyznanie świadczeń dla sołtysów pełniących funkcję przed 1990

  Każda pensja w budżetówce ma być wyższa o 20% (i więcej) od pensji minimalnej dla "wszystkich". Na dziś 5090 zł. Tego chcą związkowcy

  Pensja minimalna w budżetówce ma być wyższa o 20% od pensji minimalnej dla "wszystkich". Tego chcą związkowcy ze "Związkowa Alternatywa".

  Trzeba określić maksymalny poziom wynagrodzeń zasadniczych pracowników

  W regulaminach wynagrodzenie zasadnicze ustala się dla danego stanowiska pracy widełkowo – z podaniem kwoty minimalnej i maksymalnej.

  REKLAMA

  Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne to odpowiednik emerytur pomostowych. Ile osób je pobiera?

  W grudniu 2023 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 13,1 tys. osób, a przeciętna wysokość "kompensówki" wynosiła 3617,29 zł. Tak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Nowe Standardy - Global Internal Audit Standards™

  Nowe Standardy mówią jasno – jako audytorzy jesteśmy częścią organizacji, i – oczywiście zachowując pełen obiektywizm – pomagamy jej osiągnąć właściwe cele.

  Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach a likwidacja gminnej jednostki budżetowej

  Na jakim podmiocie ciąży obowiązek złożenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w przypadku likwidacji gminnej jednostki budżetowej?

  Ustawa budżetowa na 2024 rok bez poprawek Senatu. Trafi teraz do podpisu Prezydenta

  Prezydent RP może podpisać ustawę budżetową, ewentualnie - zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o ocenę zgodności jej zapisów z ustawą zasadniczą.;

  REKLAMA

  Samorządy mogą odetchnąć – w 2024 roku nie będzie obowiązkowego KSeF

  Wdrożenie KSeF budzi wiele emocji, a szczególnie dużo jest ich w jednostkach budżetowych objętych centralizacją. Z uwagi na ich szczególną strukturę, wdrożenie KSeF wiązałoby się w ich przypadku z jeszcze większymi komplikacjami, niż u pozostałych podatników.

  To już ostatni dzień na złożenie części A sprawozdania SP-1. Sprawdź czy wiesz jakie dane w nim wykazać.

  Sprawozdanie SP-1, czyli sprawozdanie w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na stałe weszło do katalogu sprawozdawczości budżetowej. Trzeba poświęcić mu uwagę dwa razy w roku. Po raz pierwszy już w styczniu, bo wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jako organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego mają obowiązek złożyć część A sprawozdania w terminie do 10 stycznia.

  REKLAMA