Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

MF: Jak gminy powinny rozliczać środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe

MF: Jak gminy powinny rozliczać środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe
MF: Jak gminy powinny rozliczać środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe
shutterstock
Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki przygotowało wyjaśnienia dotyczące środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe.

Jaka jest podstawa pomocy udzielanej przez gminy Ukraińcom?

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jednostkom sektora finansów publicznych, w tym jednostkom samorządu terytorialnego może być udzielone finansowanie lub dofinansowanie, lub zwrot wydatków, lub kosztów realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Kiedy gminy otrzymają pieniądze na pomoc Ukraińcom?

Minister Finansów - jako upoważniony przez Prezesa Rady Ministrów do dysponowania środkami Funduszu Pomocy w zakresie środków na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim - przekazał 15 kwietnia br. środki Funduszu do jednostek samorządu terytorialnego na te zadania. Do poszczególnych samorządów przekazane zostały kwoty, zgodnie z naliczeniem dokonanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. To był pierwszy transfer środków z Funduszu na cele pomocowe w obszarze oświaty za okres od 24 lutego do końca marca 2022 r., kolejne transfery środków będą dokonywane w następnych miesiącach.

Na jakie konta bankowe MF przekazuje środki z Funduszu Pomocy?

Ministerstwo Finansów środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich przekazuje na numery rachunków bankowych jednostek samorządu terytorialnego, które posiada w celu przekazywania części oświatowej subwencji ogólnej. Niemniej charakter przekazanych środków nie uległ zmianie i nadal pozostają one środkami z Funduszu Pomocy. Otrzymane środki należy więc przenieść na wydzielony rachunek dochodów dedykowany środkom z Funduszu Pomocy. Dla wydzielonego rachunku, należy opracować plan finansowy.

Środki Funduszu Pomocy: co to znaczy zachować ich wyodrębnienie w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu?

Biorąc pod uwagę względy systemowe, środki z tego Funduszu powinny być ujmowane w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, z zachowaniem ich wyodrębnienia w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu. Przez wyodrębnioną ewidencję należy rozumieć ewidencję wyodrębnioną w ramach już prowadzonych przez daną jednostkę ksiąg rachunkowych. Polega ona na wyodrębnieniu operacji poprzez wprowadzenie do zakładowego planu kont odrębnych kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych w takim układzie, aby możliwym było spełnienie wymagań w zakresie sporządzenia sprawozdań finansowych i innych rozliczeń.

Czy gmina powinna postępować ze środkami z Funduszu Pomocy tak jak z Funduszem Przeciwdziałania COVID?

Przepisy dotyczące Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy są analogiczne do przepisów dotyczących Funduszu Przeciwdziałania COVID – stąd podejście do ujmowania środków funduszy powinno być analogiczne.

Na jakich kontach gromadzi się środki z Funduszu Pomocy?

Przepisy ww. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy powołujące Fundusz, mówią o gromadzeniu przez jednostki samorządu terytorialnego środków z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów. Zatem obowiązek ich wyodrębnienia (ale w ramach budżetu samorządowego) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, a nie ich jednostek budżetowych, tj. szkół, przedszkoli, czy jednostek dotowanych.
Na uczniów i wychowanków pochodzących z Ukrainy - tak jak i na pozostałych uczniów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego - należy jak dotychczas przekazywać dotacje na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wyjątek stanowią szkoły, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zgodnie z art. 50a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, nie otrzymują one dotacji na słuchaczy będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 tej ustawy.

Jaka jest kwalifikacja budżetowa dla środków przekazanych z Funduszu Pomocy?

Obecnie prowadzone są prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych również w zakresie wyszczególnienia podziałek klasyfikacji budżetowej dla środków otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tego Funduszu.

Do czasu wprowadzenia zmian w ww. rozporządzeniu Ministerstwo Finansów proponuje do środków przekazywanych z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, stosować następującą klasyfikację:

a) po stronie dochodów: Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe paragraf 270 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;
b) po stronie wydatków: dział i rozdział właściwy dla danego rodzaju wydatków, paragraf zgodny z charakterem ekonomicznym wydatków.

 

Jakie są obowiązki jednostek samorządu terytorialnego co do niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy?

JST, które otrzymały środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe i do końca danego kwartału ich nie wykorzystały mają obowiązek poinformować – w terminie 15 dni od dnia upływu każdego kwartału danego roku - Ministra Finansów (jako upoważnionego przez Premiera do dysponowania środkami Funduszu Pomocy), o wysokości niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu. Informacje (najbliższy termin to do 15 lipca br.), według stanu na koniec każdego kwartału składają wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, które nie wykorzystały przekazanych środków, przy czym obowiązek poinformowania dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, a nie ich szkół, przedszkoli. Ministerstwo Finansów udostępni wkrótce edytowalny formularz, który będzie służyć przekazywaniu informacji o niewykorzystanych środkach na dodatkowe zadania oświatowe.

Zwrot niewykorzystanych środków dotyczy sytuacji:

a) nie wykorzystania środków z Funduszu w całości na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
b) otrzymania kwoty z Funduszu na podstawie nieprawidłowych danych wykazanych w systemie informacji oświatowej (SIO).


Czy środki z Funduszu Pomocy finansują dowożenie uczniów oraz wychowanie przedszkolne dzieci?

Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, oprócz zadań objętych subwencjonowaniem, obejmują także dowożenie uczniów oraz wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 2,5 -5 lat. Wyliczeń dla poszczególnych jednostek dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki, na podstawie danych z SIO.

Od dokładności uzupełnienia danych w SIO zależy wysokość naliczonych środków. Szczegółowa instrukcja wykazywania dzieci i uczniów z Ukrainy znajduje się pod adresem: https://icein.gov.pl/instrukcja-wykazywania-danych-w-sio-uczniowie-z-terenu-ukrainy/

Gdzie jest opis zasad naliczania środków z Funduszu Pomocy na uczniów z Ukrainy?

Szczegółowe zasady naliczania środków na uczniów z Ukrainy znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-podzialu-srodkow-finansowych-na-dodatkowe-zadania-oswiatowe

Jak oblicza się raty pomocy na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy?

Należy zaznaczyć, że środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy będą przekazywane w ratach miesięcznych z uwzględnieniem faktycznej liczby dni w miesiącu. Przykładowo pierwsza rata za okres 24.02-31.03.2022 r. była naliczona na 36 dni

WAŻNE! Po naliczeniu środków na dany okres nie ma już możliwości zwiększenia środków w sytuacji nieprawidłowego wykazania danych w SIO. Takie korekty będą skutkować naliczeniem środków od następnego okresu.

Szczegółowe informacje dotyczące liczebności w odpowiednich wagach określonych w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (ustalone w sposób średniomiesięczny) zostały zamieszczone w Strefie Pracownika SIO https://strefa.ksdo.gov.pl/login w zakładce Raporty.

Jednostki samorządu terytorialnego otrzymały jedną kwotę, którą przeznaczają na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (w tym również na dowożenie), których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy. Szczegółowy zakres zadań finansowanych z otrzymanych środków należy do decyzji poszczególnych samorządów.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Tylko teraz
Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy wyjazd studyjny nauczyciela można pokryć z doskonalenia nauczycieli
  Czy wyjazd studyjny nauczyciela do Brukseli, który jest realizacją wygranej nagrody głównej w konkursie "Cześć Europo", można pokryć z doskonalenia nauczycieli z § 442?
  Ewidencja księgowa środków pochodzących z dotacji
  Jak prawidłowo zaksięgować wpływ środków z dotacji (np. na aktualizację stałego rejestru wyborców, na zwrot akcyzy), jeżeli jest jedno konto bankowe dla urzędu i organu?
  „Aktywna tablica”: 70 mln zł dla szkół. [Wnioski do 15 i 31 maja 2022 r.]
  Szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami mogą wnioskować o dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica”.
  MF: Jak gminy powinny rozliczać środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe
  Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki przygotowało wyjaśnienia dotyczące środków z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe.
  Deficyt w 2022 r. zwiększony z 1,8% na 4,3%. Jak sfinansować ten dług?
  Soboń: deficyt sektora wyniesie 4,3 proc. PKB.
  Ewidencja obciążenia pracownika za prywatne rozmowy telefoniczne
  Jak ująć notę księgową wystawioną pracownikowi za prywatne rozmowy telefoniczne?
  Kiedy można pozbawić nauczyciela dodatku za prowadzenie zajęć w warunkach trudnych lub uciążliwych
  Nie można pozbawić nauczyciela dodatku za warunki pracy, gdy w zdalny lub inny przyjęty sposób zrealizował zajęcia w warunkach trudnych lub uciążliwych. Prawo do tego świadczenia potwierdza Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie.
  Jaka stawka ryczałtu dla usługi opieki nad osobami starszymi
  Jaką stawką ryczałtu objęta jest usługa opieki nad osobami starszymi, bez zakwaterowania, świadczona przez jednoosobową działalność PKWIu 88.10.12, świadczona w domach?
  Jaka klasyfikacja budżetowa wydatków na podpis elektroniczny
  Jednostka sektora finansów publicznych prowadzi pełną księgowość. W zeszłym roku odnowiła pracownikowi podpis kwalifikowany (faktura została wystawiona na firmę) za okres od maja 2021 r. do kwietnia 2022 r. kwota faktury rozliczana jest w czasie poprzez konto „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów”. Pracownik rozwiązał umowę o pracę z końcem stycznia 2022 r. Czy kwotę faktury za okres od lutego do kwietnia 2022 r. można zaksięgować w koszty rodzajowe, czy jednak należy tą kwotę przeksięgować na pozostałe koszty operacyjne?
  Czy przysługuje ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych dla kierowcy-konserwatora OSP
  Czy za udział w działaniach ratowniczych, strażakom ratownikom OSP zatrudnionym jako kierowca-konserwator samochodu strażackiego w urzędzie gminy na umowie o pracę lub umowie zlecenia należy wypłacić ekwiwalent pieniężny niezależnie od wynagrodzenia?
  Kiedy wójt nie musi ujawniać wysokości nagród pracowników urzędu?
  Instytucje samorządowe wciąż otrzymują wnioski o ujawnienie informacji publicznej o wysokości nagród wypłaconych poszczególnym pracownikom samorządowym.
  RIO: gmina może zwolnić z podatku nieruchomości zajmowane przez uchodźców
  Czy rada miejska może zwolnić z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, zajęte na zakwaterowanie ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczpospolitej od 24 lutego 2022 roku?
  MF: dochody JST z PIT w I kw. wyższe o 573 mln zł
  Dochody samorządów z PIT po I kwartale 2022 roku, w wyniku wprowadzenia gwarantowanego mechanizmu równych miesięcznych rat, były o około 573 mln zł większe niż gdyby obowiązywał system poprzedni – poinformowało Ministerstwo Finansów.
  Nadodrzański Oddział Straży Granicznej prowadzi nabór
  Nadodrzański Oddział Straży Granicznej prowadzi ciągły nabór do służby w Straży Granicznej. W 2022 r. przyjął 20 nowych funkcjonariuszy, a na kolejnych chętnych czeka jeszcze w tym roku 50 etatów – poinformowała rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału SG Joanna Konieczniak.
  Narzucenie pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych
  Urlopy wypoczynkowe powinny być co do zasady wykorzystywane w roku, w którym przysługują. Tak się jednak nie zawsze dzieje z wielu powodów - przerwania urlopu, przesunięcia terminu wypoczynku, czy po prostu niewnioskowania o cały urlopu - i część pracowników pozostaje z końcem roku z większą lub mniejszą częścią niewykorzystanego wypoczynku. Powstaje tzw. urlop zaległy, którego udzielenie rządzi się swoimi prawami - termin urlopu nie musi być uzgadniany z pracownikiem, zaś wypoczynek z poprzedniego roku powinien zostać udzielony co do zasady do końca września.
  Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a VAT
  Gminy i powiaty, w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym pandemii, mogły i dalej mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dalej: RFIL). Ze środków RFIL mogą zostać dofinansowane w szczególności inwestycje dotyczące budowy lub przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, dróg, chodników, obiektów sportowych, świetlic, bibliotek itp.
  Odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki w przedszkolu
  Kiedy i w jakiej wysokości powinno naliczać się odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt w przedszkolu oraz za żywienie?
  Zmiana zarządcy drogi a zwrot opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
  Zarządca drogi pobiera opłatę roczną za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym. Opłata uiszczana jest za dany rok z góry w terminie do 15 stycznia.
  Jak gmina ma klasyfikować środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy?
  Krajowa Rada RIO poinformowała, że środki pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy powinny być ujmowane w budżetach samorządów.
  Do 30 kwietnia 2022 przedłużono termin dla sprawozdań JST za 2021 r.
  Z 31 marca 2022 r. na 30 kwietnia 2022 zmieniono termin składania sprawozdań JST za 2021 r.
  Ile wynosi opłata targowa w 2022 r.?
  Ile wynosi opłata targowa w 2022 r.? Jakie zmiany wprowadzono w opłacie targowej w 2022 r.?
  Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej [Komentarz]
  Od 2022 r. w zakresie sprawozdań budżetowych obowiązują liczne zmiany i nowości. W dniu 21 stycznia 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
  Ściąga księgowego: Zmiany i nowości w sprawozdawczości budżetowej w 2022 r. - zestawienie
  21 stycznia 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 144).
  Klasyfikacja budżetowa wydatków na reprezentację
  Pytanie o klasyfikację budżetową wydatków na reprezentację: Z jakiego paragrafu należy wydatkować środki na reprezentację ośrodka pomocy społecznej - kwiaty, upominki - na uroczystości, na które są zapraszani przedstawiciele ośrodka?
  Wypłata trzynastki a ulga dla klasy średniej
  Pytanie o wypłatę trzynastki: Pracownik DPS otrzymuje wynagrodzenie w wysokości wynagrodzenia minimalnego. Jako płatnik nie pobieramy z tego tytułu podatku. Jakich rozliczeń dokonać, jeśli w marcu 2022 r. pracownikowi zostanie wypłacona trzynastka? Wypłata na jego rzecz przekroczy wtedy kwotę 5100 zł i trzeba będzie zastosować ulgę dla klasy średniej. Na koniec roku okaże się jednak, że pracownik nie osiągnął w skali roku kwoty 68 412 zł i zastosowaną ulgę pracownik będzie musiał "oddać" w rozliczeniu rocznym.