REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wzory dowodów księgowych dla ujmowania należności z tytułu odpisów na ZFŚS

Redakcja PRB – M.Majewska
Izabela Motowilczuk
Izabela Motowilczuk
magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek organizacyjnych
Paragraf prawo ustawa kodeks przepis artykuł. / Shutterstock
Paragraf prawo ustawa kodeks przepis artykuł. / Shutterstock
Media

REKLAMA

REKLAMA

Jakimi dowodami księgowymi ujmować odpisy na ZFŚS. W jednostce wielkość odpisu na ZFŚS należnego na dany rok była ujmowana w księgach rachunkowych na podstawie kartki podpisanej przez główną księgową. Na tej kartce była zapisana liczba pracowników, kwota odpisu na jednego pracownika i kwota odpisu wyliczona na tej podstawie na dany rok - z podziałem na 75% (przekazywane do maja) i 25% (przekazywane do września). Poza tym była zamieszczona dekretacja (wskazano konta syntetycznych). Ksero tej kartki podpinano poza tym pod przelewy odpisów.

Prawidłowe postępowanie

REKLAMA

Operacje naliczenia odpisu na ZFŚS i przekazania tych odpisów na rachunek ZFŚS należy dokumentować dowodami mającymi cechy dowodu księgowego (art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1, 1a 2 i 4 uor).

Co to jest dowód własny wewnętrzny jednostki?

W celu ujęcia w księgach rachunkowych wielkości należnego odpisu na ZFŚS trzeba zastosować dowód własny wewnętrzny jednostki, czyli dowód potwierdzający wykonanie operacji wewnątrz jednostki (art. 20 ust. 2 pkt 3 uor). Rodzaj tego dowodu oraz zasady jego wystawiania, kontroli i zatwierdzania do ujęcia w księgach powinny być określone w polityce rachunkowości jednostki (art. 10 ust. 1 i 2 uor). Błędem w tym przypadku nie jest to, że jest to kartka papieru. Papier to najczęściej stosowany nośnik dla dowodów księgowych. Na kartce tej brakuje jednak danych, które stanowią o tym, że może być ona uważana za dowód księgowy, czyli dowód mogący być podstawą do wprowadzenia zapisów do ksiąg rachunkowych jednostki. Na kartce brakuje danych wymaganych przez art. 21 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 6 uor, takich jak:

 • określenie rodzaju dowodu i jego numer,
 • nazwa jednostki i jej adres,
 • data dokonania operacji i sporządzenia dowodu,
 • data zadekretowania dowodu i podpis osoby, która zamieściła dekretację.

W jednostce trzeba albo ustalić wzór dokumentu księgowego wewnętrznego, służącego do ujmowania w księgach rachunkowych odpisów naliczonych na ZFŚS, albo ustalić, że odpisy będą księgowane na podstawie znormalizowanego dowodu PK - "Polecenie księgowania", do którego będzie podpięty załącznik, z wyliczeniem należnych odpisów na dany rok.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przy ustalaniu dowodu wewnętrznego lub załącznika do PK można skorzystać z podanego wzoru.

Wzór dokumentu wewnętrznego stosowanego do ustalenia wielkości odpisu na ZFŚS

Wzór. Dokument wewnętrzny stosowany do ustalania wielkości odpisu na ZFŚS na dany rok (według planowanej przeciętnej liczby zatrudnionych)

....................................... ................................

(nazwa jednostki - pieczęć) (data sporządzenia)

Planowana wielkość zatrudnienia do naliczenia

odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

na rok (20xx)

Liczba osób, na które dokonywane są odpisy podstawowe, zwiększenia odpisów lub zwiększenia funduszu na zasadach ogólnych z ustawy o ZFŚS:

 1. liczba pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach pracy: .....;
 2. liczba pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach pracy lub przy wykonywaniu prac o szczególnych charakterze: .....;
 3. liczba pracowników młodocianych w roku nauki:

- pierwszym: .....,

- drugim: .....,

- trzecim: .....;

 1. zwiększenia fakultatywne odpisu - liczba zatrudnionych pracowników z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: …..;
 2. zwiększenia fakultatywne funduszu z tytułu objęcia opieką socjalną emerytów i rencistów - liczba emerytów/rencistów objętych opieką socjalną: …..;
 3. zwiększenia fakultatywne funduszu z tytułu utworzenia zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego - ogólna liczba zatrudnionych: …..

Sporządził[1]

Sprawdził[2]

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

Wyliczenie planowanej kwoty odpisu podstawowego na ZFŚS, zwiększeń odpisu i funduszu

na rok (20xx)

Odpisy podstawowe, zwiększenia odpisów lub zwiększenia funduszu na zasadach ogólnych z ustawy o ZFŚS:

1) odpis podstawowy na:

  1. pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach pracy: liczba zatrudnionych × 37,5% kwoty bazowej na dany rok[3],
  2. pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach pracy: liczba zatrudnionych × 50% kwoty bazowej na dany rok[3],
  3. pracowników młodocianych w roku nauki:
 • pierwszym: liczba zatrudnionych × 5% kwoty bazowej na dany rok[3],
 • drugim: liczba zatrudnionych × 6% kwoty bazowej na dany rok[3],
 • trzecim: liczba zatrudnionych × 7% kwoty bazowej na dany rok[3];

2) zwiększenia fakultatywne odpisu: liczba zatrudnionych pracowników z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności × 6,25% kwoty bazowej na dany rok[3];

3) zwiększenia fakultatywne funduszu: liczba emerytów/rencistów objętych opieką socjalną × 6,25% kwoty bazowej na dany rok[3];

4) zwiększenia fakultatywne funduszu: ogólna liczba zatrudnionych do naliczenia zwiększenia na utrzymanie żłobka lub klubu dziecięcego × 7,5% kwoty bazowej na dany rok[3].

Rozliczenie kwot według terminów przekazywania:

  1. równowartość 75% odpisu podstawowego, z terminem przekazania do 31 maja 20xx r. - xx zł.
  2. kwota do przekazania do 30 września 20xx r. - xx zł.

Sporządził[1]

Sprawdził[2]

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

[1] Liczbę pracowników (innych osób), dla których jest naliczany odpis na ZFŚS, a także kwotę faktycznie pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych, podaje pracownik komórki ds. kadr.

[2] Podane dane liczbowe (kwotowe) powinien sprawdzić bezpośredni przełożony pracownika komórki ds. kadr sporządzającego dokument.

[3] Kwota bazowa z art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS.

[4] Za sporządzenie wyliczeń odpowiada pracownik księgowości.

[5] Dowód powinien sprawdzić główny księgowy.

[6] Dowód powinien zatwierdzić kierownik jednostki lub inny upoważniony przez niego pracownik.

Wzór: dokument wewnętrzny stosowany do ustalania ostatecznej wielkości odpisu na ZFŚS

Wzór. Dokument wewnętrzny stosowany do ustalania ostatecznej wielkości odpisu na ZFŚS na dany rok (według faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych)

....................................... ................................

(nazwa jednostki - pieczęć) (data sporządzenia)

Faktyczna wielkość zatrudnienia do naliczenia

odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

na rok (20xx)

Przeciętna faktyczna liczba osób, na które dokonywane są odpisy podstawowe na zasadach ogólnych z ustawy o ZFŚS:

 1. przeciętna faktyczna liczba pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach pracy: .....;
 2. przeciętna faktyczna liczba pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach pracy lub przy wykonywaniu prac o szczególnych charakterze: .....;
 3. przeciętna faktyczna liczba pracowników młodocianych w roku nauki:
 • pierwszym: …..,
 • drugim: …..,
 • trzecim: …..

Sporządził[1]

Sprawdził[2]

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

Wyliczenie faktycznej kwoty odpisu podstawowego na ZFŚS na rok (20xx)

1. Odpis podstawowy na:

a) pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach pracy: faktyczna przeciętna liczba zatrudnionych × 37,5% kwoty bazowej na dany rok[3],

b) pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach pracy: faktyczna przeciętna liczba zatrudnionych × 50% kwoty bazowej na dany rok[3],

c) pracowników młodocianych w roku nauki:

 • pierwszym: faktyczna przeciętna liczba zatrudnionych × 5% kwoty bazowej na dany rok[3],
 • drugim: faktyczna przeciętna liczba zatrudnionych × 6% kwoty bazowej na dany rok[3],
 • trzecim: faktyczna przeciętna liczba zatrudnionych × 7% kwoty bazowej na dany rok[3],

3. Wyliczenie wielkości korekty odpisu według faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych

1. Kwota odpisu podstawowego wyliczona według przeciętnej planowanej wielkości zatrudnienia: .....

2. Kwota odpisu podstawowego wyliczona według przeciętnej faktycznej wielkości zatrudnienia: .....

3. Różnica pozycji 1 i 2:

 • do przelania na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych: xx zł, do dnia dzień/miesiąc/20xx
 • do zwrotu z rachunku ZFŚS na rachunek bieżący jednostki: xx zł, do dnia dzień/miesiąc/20xx,

Sporządził[1]

Sprawdził[2]

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

 [1] Dane powinien podać pracownik komórki ds. kadr.

[2] Podane dane powinien sprawdzić bezpośredni przełożony pracownika komórki ds. kadr sporządzającego dokument.

[3] Kwota bazowa z art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS.

[4] Za sporządzenie wyliczeń odpowiada pracownik księgowości.

[5] Dowód powinien sprawdzić główny księgowy.

[6] Dowód powinien zatwierdzić kierownik jednostki lub inny upoważniony przez niego pracownik.

Podstawy prawne:

 • art. 10 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1, 1a 2 i 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 217; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2106)

 • art. 5 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 923)

Izabela Motowilczuk

magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek organizacyjnych

Artykuł z: Poradnika Rachunkowości Budżetowej

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Księgowość budżetowa
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rusza program "Pierwszy Dzienny Opiekun w Gminie". Samorządy mogą składać wnioski do 30 sierpnia

W czwartek, 25 lipca odbyła się konferencja z udziałem wiceministry rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandry Gajewskiej. Tematem konferencji był nowy program dla gmin bez opieki żłobkowej w ramach Aktywnego Malucha – "Pierwszy Dzienny Opiekun w Gminie". Wnioski można składać do 30 sierpnia.

ZUS przestawił się na mLegitymacje. Jak z nich korzystać?

Elektroniczna mLegitymacja to duże ułatwienie dla emerytów i rencistów. Można z niej korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. telefonie. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, iż prawie 800 tysięcy seniorów porzuciło plastik.

Świadczenie „Aktywny rodzic” i inne nowości w klasyfikacji budżetowej

23 lipca 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Co się zmieni i od kiedy?

82 mln zł środków na dofinansowania do remontów dróg samorządowych na 2025 r. w województwie śląskim

W środę, 24 lipca wojewoda śląski Marek Wójcik poinformował, o tym, że rusza nabór na dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przyszły rok. W województwie lubelskim nabór ruszy w piątek, 26 lipca. Środki z dofinansowania mogą zostać przeznaczone na remonty dróg powiatowych i gminnych, a także na inne inwestycje, które zwiększą bezpieczeństwo ruchu.

REKLAMA

5 000 zł na jedno koło gospodyń wiejskich i prawo do dofinansowania dla wszystkich kół gospodyń wiejskich z gmin, w których frekwencja w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych przekroczyła 60 proc. W Dzienniku Ustaw ukazała się już nowelizacja

W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia dotycząca prawa do dofinansowania dla kół gospodyń wiejskich z gmin,  w których frekwencja w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych przekroczyła 60 proc. Dofinansowanie będzie przysługiwało nie tylko kołom wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

W 2024 roku przeciętny pracownik skorzysta z nawet 35 dni urlopu oraz dodatkowych zwolnień z pracy. Co z urlopem w 2025 r.

W ostatnim czasie do kodeksu pracy wprowadzono wiele nowych rozwiązań, dzięki którym pracownicy mogą uzyskać dodatkowe dni wolne od pracy. Chodzi m.in. o wprowadzenie dodatkowych pięciu dni urlopu opiekuńczego. Sprawdź, jakie jeszcze dodatkowe zwolnienia i urlopy przysługują pracownikom, ile są płatne oraz jak je uzyskać.

Dni wolne od pracy w drugiej połowie 2024 roku i w 2025 r. [KALENDARZ — DŁUGIE WEEKENDY]

W 2024 r. uwzględniając wszystkie dni wolne i weekendy wypada 115 dni wolnych od pracy. Sprawdź, kiedy przypadają długie weekendy w drugiej połowie 2024 r. Możesz już także wstępnie zaplanować wolne w 2025 r.

Trwają wypłaty dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. Kwota jest niemała, bo ponad 2000 zł, ale trzeba od niej zapłacić podatek.

Trwają wypłaty dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. Kwota jest niemała, bo ponad 2000 zł, jednak świadczenie urlopowe nie jest świadczeniem socjalnym, a więc trzeba je opodatkować. Na konta trafi więc o 12 proc. mniej.

REKLAMA

Zbliża się termin złożenia sprawozdania SP-1. Kto musi je złożyć i co w nim wykazać? To ważne m.in. dla podatku od nieruchomości.

Jest coraz mniej czasu na złożenie części B sprawozdania SP-1. Czy wiesz, kto musi je złożyć, do kiedy i co w nim wykazać? Przepisy jasno to regulują, ale w praktyce pojawiają się problemy.

Kogo można zgłosić do swojego ubezpieczenia? Katalog jest dość szeroki

Ubezpieczony, który ma niepracujących bliskich może ich zgłosić ich do własnego ubezpieczenia zdrowotnego, aby mogli bezpłatnie korzystać z opieki zdrowotnej jako członkowie rodziny. Za bliskich nie płaci się składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętajmy też, że nie tylko dziecko można głosić do swojego ubezpieczenia zdrowotnego

REKLAMA