REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wzory dowodów księgowych dla ujmowania należności z tytułu odpisów na ZFŚS

Redakcja PRB – M.Majewska
Izabela Motowilczuk
Izabela Motowilczuk
magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek organizacyjnych
Paragraf prawo ustawa kodeks przepis artykuł. / Shutterstock
Paragraf prawo ustawa kodeks przepis artykuł. / Shutterstock
Media

REKLAMA

REKLAMA

Jakimi dowodami księgowymi ujmować odpisy na ZFŚS. W jednostce wielkość odpisu na ZFŚS należnego na dany rok była ujmowana w księgach rachunkowych na podstawie kartki podpisanej przez główną księgową. Na tej kartce była zapisana liczba pracowników, kwota odpisu na jednego pracownika i kwota odpisu wyliczona na tej podstawie na dany rok - z podziałem na 75% (przekazywane do maja) i 25% (przekazywane do września). Poza tym była zamieszczona dekretacja (wskazano konta syntetycznych). Ksero tej kartki podpinano poza tym pod przelewy odpisów.

Prawidłowe postępowanie

REKLAMA

Operacje naliczenia odpisu na ZFŚS i przekazania tych odpisów na rachunek ZFŚS należy dokumentować dowodami mającymi cechy dowodu księgowego (art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1, 1a 2 i 4 uor).

Co to jest dowód własny wewnętrzny jednostki?

W celu ujęcia w księgach rachunkowych wielkości należnego odpisu na ZFŚS trzeba zastosować dowód własny wewnętrzny jednostki, czyli dowód potwierdzający wykonanie operacji wewnątrz jednostki (art. 20 ust. 2 pkt 3 uor). Rodzaj tego dowodu oraz zasady jego wystawiania, kontroli i zatwierdzania do ujęcia w księgach powinny być określone w polityce rachunkowości jednostki (art. 10 ust. 1 i 2 uor). Błędem w tym przypadku nie jest to, że jest to kartka papieru. Papier to najczęściej stosowany nośnik dla dowodów księgowych. Na kartce tej brakuje jednak danych, które stanowią o tym, że może być ona uważana za dowód księgowy, czyli dowód mogący być podstawą do wprowadzenia zapisów do ksiąg rachunkowych jednostki. Na kartce brakuje danych wymaganych przez art. 21 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 6 uor, takich jak:

 • określenie rodzaju dowodu i jego numer,
 • nazwa jednostki i jej adres,
 • data dokonania operacji i sporządzenia dowodu,
 • data zadekretowania dowodu i podpis osoby, która zamieściła dekretację.

W jednostce trzeba albo ustalić wzór dokumentu księgowego wewnętrznego, służącego do ujmowania w księgach rachunkowych odpisów naliczonych na ZFŚS, albo ustalić, że odpisy będą księgowane na podstawie znormalizowanego dowodu PK - "Polecenie księgowania", do którego będzie podpięty załącznik, z wyliczeniem należnych odpisów na dany rok.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przy ustalaniu dowodu wewnętrznego lub załącznika do PK można skorzystać z podanego wzoru.

Wzór dokumentu wewnętrznego stosowanego do ustalenia wielkości odpisu na ZFŚS

Wzór. Dokument wewnętrzny stosowany do ustalania wielkości odpisu na ZFŚS na dany rok (według planowanej przeciętnej liczby zatrudnionych)

....................................... ................................

(nazwa jednostki - pieczęć) (data sporządzenia)

Planowana wielkość zatrudnienia do naliczenia

odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

na rok (20xx)

Liczba osób, na które dokonywane są odpisy podstawowe, zwiększenia odpisów lub zwiększenia funduszu na zasadach ogólnych z ustawy o ZFŚS:

 1. liczba pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach pracy: .....;
 2. liczba pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach pracy lub przy wykonywaniu prac o szczególnych charakterze: .....;
 3. liczba pracowników młodocianych w roku nauki:

- pierwszym: .....,

- drugim: .....,

- trzecim: .....;

 1. zwiększenia fakultatywne odpisu - liczba zatrudnionych pracowników z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: …..;
 2. zwiększenia fakultatywne funduszu z tytułu objęcia opieką socjalną emerytów i rencistów - liczba emerytów/rencistów objętych opieką socjalną: …..;
 3. zwiększenia fakultatywne funduszu z tytułu utworzenia zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego - ogólna liczba zatrudnionych: …..

Sporządził[1]

Sprawdził[2]

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

Wyliczenie planowanej kwoty odpisu podstawowego na ZFŚS, zwiększeń odpisu i funduszu

na rok (20xx)

Odpisy podstawowe, zwiększenia odpisów lub zwiększenia funduszu na zasadach ogólnych z ustawy o ZFŚS:

1) odpis podstawowy na:

  1. pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach pracy: liczba zatrudnionych × 37,5% kwoty bazowej na dany rok[3],
  2. pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach pracy: liczba zatrudnionych × 50% kwoty bazowej na dany rok[3],
  3. pracowników młodocianych w roku nauki:
 • pierwszym: liczba zatrudnionych × 5% kwoty bazowej na dany rok[3],
 • drugim: liczba zatrudnionych × 6% kwoty bazowej na dany rok[3],
 • trzecim: liczba zatrudnionych × 7% kwoty bazowej na dany rok[3];

2) zwiększenia fakultatywne odpisu: liczba zatrudnionych pracowników z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności × 6,25% kwoty bazowej na dany rok[3];

3) zwiększenia fakultatywne funduszu: liczba emerytów/rencistów objętych opieką socjalną × 6,25% kwoty bazowej na dany rok[3];

4) zwiększenia fakultatywne funduszu: ogólna liczba zatrudnionych do naliczenia zwiększenia na utrzymanie żłobka lub klubu dziecięcego × 7,5% kwoty bazowej na dany rok[3].

Rozliczenie kwot według terminów przekazywania:

  1. równowartość 75% odpisu podstawowego, z terminem przekazania do 31 maja 20xx r. - xx zł.
  2. kwota do przekazania do 30 września 20xx r. - xx zł.

Sporządził[1]

Sprawdził[2]

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

[1] Liczbę pracowników (innych osób), dla których jest naliczany odpis na ZFŚS, a także kwotę faktycznie pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych, podaje pracownik komórki ds. kadr.

[2] Podane dane liczbowe (kwotowe) powinien sprawdzić bezpośredni przełożony pracownika komórki ds. kadr sporządzającego dokument.

[3] Kwota bazowa z art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS.

[4] Za sporządzenie wyliczeń odpowiada pracownik księgowości.

[5] Dowód powinien sprawdzić główny księgowy.

[6] Dowód powinien zatwierdzić kierownik jednostki lub inny upoważniony przez niego pracownik.

Wzór: dokument wewnętrzny stosowany do ustalania ostatecznej wielkości odpisu na ZFŚS

Wzór. Dokument wewnętrzny stosowany do ustalania ostatecznej wielkości odpisu na ZFŚS na dany rok (według faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych)

....................................... ................................

(nazwa jednostki - pieczęć) (data sporządzenia)

Faktyczna wielkość zatrudnienia do naliczenia

odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

na rok (20xx)

Przeciętna faktyczna liczba osób, na które dokonywane są odpisy podstawowe na zasadach ogólnych z ustawy o ZFŚS:

 1. przeciętna faktyczna liczba pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach pracy: .....;
 2. przeciętna faktyczna liczba pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach pracy lub przy wykonywaniu prac o szczególnych charakterze: .....;
 3. przeciętna faktyczna liczba pracowników młodocianych w roku nauki:
 • pierwszym: …..,
 • drugim: …..,
 • trzecim: …..

Sporządził[1]

Sprawdził[2]

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

Wyliczenie faktycznej kwoty odpisu podstawowego na ZFŚS na rok (20xx)

1. Odpis podstawowy na:

a) pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach pracy: faktyczna przeciętna liczba zatrudnionych × 37,5% kwoty bazowej na dany rok[3],

b) pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach pracy: faktyczna przeciętna liczba zatrudnionych × 50% kwoty bazowej na dany rok[3],

c) pracowników młodocianych w roku nauki:

 • pierwszym: faktyczna przeciętna liczba zatrudnionych × 5% kwoty bazowej na dany rok[3],
 • drugim: faktyczna przeciętna liczba zatrudnionych × 6% kwoty bazowej na dany rok[3],
 • trzecim: faktyczna przeciętna liczba zatrudnionych × 7% kwoty bazowej na dany rok[3],

3. Wyliczenie wielkości korekty odpisu według faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych

1. Kwota odpisu podstawowego wyliczona według przeciętnej planowanej wielkości zatrudnienia: .....

2. Kwota odpisu podstawowego wyliczona według przeciętnej faktycznej wielkości zatrudnienia: .....

3. Różnica pozycji 1 i 2:

 • do przelania na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych: xx zł, do dnia dzień/miesiąc/20xx
 • do zwrotu z rachunku ZFŚS na rachunek bieżący jednostki: xx zł, do dnia dzień/miesiąc/20xx,

Sporządził[1]

Sprawdził[2]

Data:

Podpis:

Data:

Podpis:

 [1] Dane powinien podać pracownik komórki ds. kadr.

[2] Podane dane powinien sprawdzić bezpośredni przełożony pracownika komórki ds. kadr sporządzającego dokument.

[3] Kwota bazowa z art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS.

[4] Za sporządzenie wyliczeń odpowiada pracownik księgowości.

[5] Dowód powinien sprawdzić główny księgowy.

[6] Dowód powinien zatwierdzić kierownik jednostki lub inny upoważniony przez niego pracownik.

Podstawy prawne:

 • art. 10 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1, 1a 2 i 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 217; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2106)

 • art. 5 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 923)

Izabela Motowilczuk

magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek organizacyjnych

Artykuł z: Poradnika Rachunkowości Budżetowej

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Inforlex: Czy komisja rady gminy może kontrolować spółki komunalne

  Kwestia upoważnienia rady i jej komisji do sprawowania kontroli nad gminnymi spółkami komunalnymi budzi wiele kontrowersji. To za sprawą braku jednolitej linii orzeczniczej. 

  Inforlex: Jak wnieść skargę na decyzję SKO?

  Rozpoznanie przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) odwołania od decyzji organu gminy co do zasady kończy postępowanie podatkowe. Jednak decyzja wydana przez SKO może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego.

  Inforlex: Jak ustalić opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej?

  Ustalenie opłaty w decyzji administracyjnej obejmuje obowiązek organu nie tylko do określenia ogólnej kwoty opłaty miesięcznej, lecz także osoby lub osób zobowiązanych do jej uiszczania.

  Czy szkoła musi naliczać odpisy na ZFŚS za emerytów?

  Szkoła otrzymała od organu prowadzącego nakaz maksymalnego ograniczenia wydatków. Czy szkoła może zrezygnować z naliczania i przekazywania odpisów na ZFŚS za emerytów i rencistów?

  REKLAMA

  e-poradna INFORLEX: Kiedy szkolenie pracownika zalicza się do czasu pracy?

  Czy każde szkolenie, za które płaci pracodawca należy zaliczyć do czasu pracy? Czy szkolenie, o które wnioskuje pracownik (podnoszące kwalifikacje), a za które płaci pracodawca, może odbywać się poza godzinami pracy pracownika bez zaliczenia tego czasu do czasu pracy? Czy pracownikowi, który dobrowolnie uczestniczy w szkoleniu organizowanym przez pracodawcę na terenie zakładu poza godzinami pracy (szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy) należy czas szkolenia zaliczyć do czasu pracy?

  e-poradnia INFORLEX: Czy pracodawca ma obowiązek wykonać zestawienie zarobków dla byłego pracownika?

  Pracownik, który był zatrudniony w naszym zakładzie pracy przez 11 lat, został zwolniony w ubiegłym roku. Wystąpił do zakładu pracy z wnioskiem o wykonanie zestawienia zarobków brutto i netto za każdy miesiąc z całego okresu zatrudnienia. Czy zakład pracy ma obowiązek wystawić takie zaświadczenie?  

  Na cyberbezpieczeństwie nie będziemy oszczędzać. Polska zamierza istotnie zwiększyć wydatki

  Polska zwiększa wydatki na bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. To odpowiedź na zwiększenie liczby cyberataków i niestabilną sytuację geopolityczną. I chociaż firmy tną koszty, to nie dotyczy to cyberbezpieczeństwa. 

  Oto najbardziej zadłużone powiatowe miasto w Polsce. Zaskoczenie?

  Które miasto jest najbardziej zadłużonym miastem w Polsce? Jaka jest średnia zaległość na jednego dłużnika? Kto jeszcze znalazł się w rankingu KRD?

  REKLAMA

  Tym razem skorzystają mieszkańcy bloków, a nie domów. 1,75 mld zł w programie "Ciepłe mieszkanie 2". Sprawdź, na co wydasz te pieniądze

  Od 29 września 2023 r. rozpoczyna się zbieranie wniosków w programie "Ciepłe mieszkanie 2". Tym razem skorzystają mieszkańcy bloków. Wartość dofinansowanie, to od 16 500 zł do 43 900 zł.

  PRB: Centralny Rejestr Umów dopiero od 1 stycznia 2026 r. - przesunięcie o dwa lata

  Wdrożenie centralnego rejestru umów przesunięto o 2 lata. Miał on zacząć działać od 1 stycznia 2024 r., ale obowiązek ten ma być realizowany dopiero od 1 stycznia 2026 r.

  REKLAMA