REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok - jakie wzory obowiązują?

Magdalena Sobczak
Magdalena Sobczak
Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Sprawozdawczość
Sprawozdawczość
fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Jednostki budżetowe powinny sporządzić sprawozdanie finansowe za rok 2015 do końca marca 2016 r. Czy wzór bilansu uległ zmianie?

Sprawozdanie trzeba przygotować na starych wzorach

Czy przygotowując sprawozdanie finansowe samorządowej jednostki budżetowej za 2015 rok, mam już stosować zmieniony wzór rachunku zysków i strat? Jaki wzór bilansu przygotować? Czy uległ on zmianie?

REKLAMA

Nie, trzeba stosować wersję rachunku zysków i strat przed zmianą. Za 2015 rok trzeba go więc przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont w wersji obowiązującej na dzień 31 grudnia 2015 r. Zmiany wynikające z rozporządzenia MF z 2 listopada 2015 r. (Dz.U. poz. 1954) weszły bowiem w życie 1 stycznia 2016 r. Wzór bilansu nie uległ zmianie.

Polecamy produkt: Sprawozdawczość budżetowa

Przypomnijmy, że jednostki, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, powinny sporządzić sprawozdanie finansowe za rok 2015 do końca marca 2016 r. A więc dotyczy to jak najbardziej sfery budżetowej. Na dzień zamknięcia ksiąg jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z:

● bilansu (załącznik nr 5 do rozporządzenia),

Dalszy ciąg materiału pod wideo

● rachunku zysków i start (załącznik nr 7 do rozporządzenia),

● zestawienia zmian w funduszu (załącznik nr 8 do rozporządzenia).

Dopiero przy sporządzaniu rachunku zysków i start za 2016 r. należy zastosować wzór po zmianach. Nie będą w nim już prezentowane pozycje:

● I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G + H),

● J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II) oraz punktu tej pozycji I. Zyski nadzwyczajne i II. Straty nadzwyczajne.

Ponadto w części „Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej” pkt 1 otrzymał nowe brzmienie. ©?

Tabela. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) ©?

Pozycja

Komentarz

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Suma poz. od A.I do A.VI

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

Saldo Ma konta 700

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

+PK Wn konta 490/Ma konta 860 –PK Ma konta 490/Wn konta 860

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

Koszt wytworzenia ujęty na koncie 700

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Saldo Ma konta 730 i 760

V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

Saldo konta 740

VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych

Zrealizowane dochody budżetowe, zgodne z Rb-27S i ewid. do konta 720

B. Koszty działalności operacyjnej

Suma poz. od B.I do B.IX

I. Amortyzacja

Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 400

II. Zużycie materiałów i energii

Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 401

III. Usługi obce

Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 402

IV. Podatki i opłaty

Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 403

V. Wynagrodzenia

Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 404

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 405

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

Poniesione koszty ewidencjonowane na koncie 409

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Saldo Wn kont: 730, 761

IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu

Pozost. koszty rodzaj., które nie zostały uwzględnione na podst. kont. kosztów

X. Pozostałe obciążenia

Strona Wn kont zespołu 4 zgodnie ze specyfiką jednostki

C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)

Poz. A – poz. B

D. Pozostałe przychody operacyjne

Suma poz. od D.I do D.III

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Saldo Ma konta 760

II. Dotacje

Saldo Ma konta 760 – nie występuje w jednostkach budżetowych

III. Inne przychody operacyjne

Strona Ma konta 760 – pozycje niewykazane wcześniej

E. Pozostałe koszty operacyjne

Suma poz. E.I i E.II

I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

Środki własne z konta 740, jeśli jednostka posiada wydzielony rachunek dochodów

II. Pozostałe koszty operacyjne

Strona Wn konta 761

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

poz. C + poz. D – poz. E

G. Przychody finansowe

Suma poz. od G.I do G.III

I. Dywidendy i udziały w zyskach

Strona Ma konta 750, zgodnie ze specyfiką jednostki

II. Odsetki

Strona Ma konta 750

III. Inne

Strona Wn konta 750 – pozycje niewymienione w innych pozycjach

H. Koszty finansowe

Suma poz. od H.I do H.II

I. Odsetki

Strona Wn konta 751

II. Inne

Strona Wn konta 751 – pozycje niewymienione w innych pozycjach

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)

poz. F + poz. G – poz. H

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)

poz. J.I – poz. J.II

I. Zyski nadzwyczajne

Strona Ma konta 770

II. Straty nadzwyczajne

Strona Wn konta 771

K. Zysk (strata) brutto (I±J)

Poz. I +/– poz. J

L. Podatek dochodowy

Strona Wn konta 870 – w jednostkach budżetowych ta pozycja nie występuje

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych

Saldo konta 820

 N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

poz. K – poz. L – poz. M

Magdalena Sobczak

 magdalena.sobczak@infor.pl

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289).

Polecamy serwis: Sprawozdawczość

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Księgowość budżetowa
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Trwają wypłaty dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. Kwota jest niemała, bo ponad 2000 zł, ale trzeba od niej zapłacić podatek.

Trwają wypłaty dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. Kwota jest niemała, bo ponad 2000 zł, jednak świadczenie urlopowe nie jest świadczeniem socjalnym, a więc trzeba je opodatkować. Na konta trafi więc o 12 proc. mniej.

Zbliża się termin złożenia sprawozdania SP-1. Kto musi je złożyć i co w nim wykazać? To ważne m.in. dla podatku od nieruchomości.

Jest coraz mniej czasu na złożenie części B sprawozdania SP-1. Czy wiesz, kto musi je złożyć, do kiedy i co w nim wykazać? Przepisy jasno to regulują, ale w praktyce pojawiają się problemy.

Kogo można zgłosić do swojego ubezpieczenia? Katalog jest dość szeroki

Ubezpieczony, który ma niepracujących bliskich może ich zgłosić ich do własnego ubezpieczenia zdrowotnego, aby mogli bezpłatnie korzystać z opieki zdrowotnej jako członkowie rodziny. Za bliskich nie płaci się składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętajmy też, że nie tylko dziecko można głosić do swojego ubezpieczenia zdrowotnego

Kiedy ZUS wypłaci zasiłek chorobowy?

Kiedy zasiłki chorobowe wypłaca ZUS, a kiedy pracodawca? W jakim terminie? Gdzie można znaleźć wystawione przez lekarza elektroniczne zwolnienie lekarskie? Czy trzeba składać wniosek o zasiłek?

REKLAMA

Ważne dla samorządów terminy w sprawozdawczości na III kwartał 2024 r.

Jakie są najważniejsze nadchodzące terminy w sprawozdawczości i kogo dotyczą? Prezentujemy przydatne zestawienie.

Dla kogo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Aby nauczyciel mógł otrzymać emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, musi spełnić określone warunki. Jakie? Co warto wiedzieć o nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym?

Podwyżki w ochronie zdrowia od 1 lipca 2024 roku. Komu się należą i jak je obliczyć?

Jak co roku 1 lipca, podmioty lecznicze mają obwiązek podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników ochrony zdrowia. Większe wynagrodzenie otrzymają m.in. pielęgniarki, lekarze, opiekunowie medyczni, ale także „nowe” zawody medyczne jak asystentki stomatologiczne oraz higienistki stomatologiczne.

Wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej na zastępstwo

Czy wymiar etatu w umowie na zastępstwo może być mniejszy niż ten, w którym pracował pracownik zastępowany? Co warto wiedzieć o umowie na zastępstwo?

REKLAMA

Podwójna składka zdrowotna pracującego emeryta. Czy będą zmiany?

Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie podwójnej składki zdrowotnej pracujących emerytów. Co z niej wynika? Jakie są aktualne przepisy?

Wczasy pod gruszą i zwrot za kolonie 2024 r. Dla kogo?

Tzw. wczasy pod gruszą czy zwrot za kolonie to popularne formy dofinansowania, jakie pracodawca może przyznać pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Kto może otrzymać takie świadczenia?

REKLAMA