reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Sprawozdanie RB-N

Sprawozdanie Rb-N powinno być rzetelne i prawidłowe pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym, trwałe i czytelne. Rb-N winno zostać wykonane w wersji dokumentu papierowego, a także w formie elektronicznej.

Sprawozdanie Rb-N

Jednym z rodzajów sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych  na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  04 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz. U.10.43.2447) jest RB-N- kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

Przepisy rozporządzenia precyzują formę, terminy sporządzenia, przekazania, okresy sprawozdawcze, instruktarz wykonania oraz odbiorców sprawozdania. Ponadto personalizują odpowiedzialność za sporządzanie i przekazanie sprawozdania  w jednostce sprawozdającej.

Sprawozdanie Rb-N sporządzają i przekazują:

(1) w zakresie operacji finansowych Skarbu Państwa

 • dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni (wyjątek stanowią kierownicy jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej)
 • dysponenci państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej

(2) w zakresie budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

 • przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego.
 • kierownicy jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego.

(3) w zakresie operacji finansowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zarządzanych przez ZUS funduszy

 • Prezes ZUS

(4)  w zakresie operacji finansowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszy zarządzanych przez Prezesa KRUS

 • Prezes KRUS

(5) w zakresie operacji finansowych pozostałych jednostek posiadających osobowość prawną

 • kierownicy tych jednostek

Szczególne obowiązki sprawozdawcze przypadają Regionalnym Izbom Obrachunkowym (RIO).

 • RIO sporządza sprawozdania zbiorcze na podstawie sprawozdań łącznych jednostek sektora samorządu terytorialnego;
 • RIO przekazuje sprawozdania  zbiorcze Prezesowi GUS oraz Ministrowi Finansów w formie elektronicznej dane ze sprawozdań łącznych;
 • RIO sporządza sprawozdania zbiorcze na podstawie sprawozdań  zbiorczych od jednostek samorządu terytorialnego - organu założycielskiego/nadzorującego;
 • RIO przekazuje sprawozdania zbiorcze Prezesowi GUS.

Szczególne obowiązki sprawozdawcze przypadają  również Prezesowi GUS.

 • Prezes GUS sporządza sprawozdanie zbiorcze według rodzajów jednostek -na podstawie otrzymanych sprawozdań;
 • Prezes GUS przekazuje sprawozdanie zbiorcze Ministrowi Finansów;
 • Prezes GUS sporządza sprawozdanie zbiorcze na podstawie otrzymanych sprawozdań od jednostek w zakresie operacji finansowych Skarbu Państwa;
 • Prezes GUS przekazuje sprawozdania zbiorcze według rodzajów danych jednostek do Ministra Finansów.

Sprawozdanie Rb-N sporządza się według stanu na koniec okresu sprawozdawczego rozumianego jako ostatni dzień I, II, III, IV kwartału roku kalendarzowego lub roku budżetowego, jak również dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, dzień zakończenia likwidacji jednostki.

Polecamy serwis: Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych

Rb-N jest sprawozdaniem wykorzystywanym dla celów statystycznych.

Sporządza się je na podstawie ewidencji księgowej jednostki, sprawozdań, bądź innych wiarygodnych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania bądź należności w złotych i groszach stosownie do zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Sprawozdania Rb-N winny być rzetelne i prawidłowe pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym, trwałe i czytelne. Rb-N winno wykonać się w wersji dokumentu papierowego, a także w formie elektronicznej.

Tutaj obowiązuje zasada pełnej zgodności danych ze sprawozdań w formie dokumentu z danymi przekazywanymi elektronicznie.

Gdy obowiązek sprawozdawczy dotyczy budżetu jednostek samorządu terytorialnego, pliki w formie elektronicznej muszą  zgadzać się ze strukturami opracowanymi przez Ministerstwo Finansów, udostępnianymi na stronach BIP Ministerstwa Finansów.

Rozporządzenie dopuszcza możliwość przekazania sprawozdań jedynie w formie elektronicznej, pod warunkiem, że autentyczność pochodzenia i integralność treści są zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zobacz również: Należności rozłożone na raty a sprawozdanie Rb-N

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2020

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 600 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 15 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama