Kategorie

Dodatek wyrównawczy

Celem zasiłku wyrównawczego jest wynagrodzenie osobie, która poddaje się rehabilitacji zawodowej, występującego w jej trakcie zmniejszenia zarobków. Zasiłek wyrównawczy może być wypłacany w ramach ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, przez okres trwania rehabilitacji. Wysokość zależy od wynagrodzenia uzyskiwanego przez daną osobę w czasie poprzedzającym rehabilitacje.
W jaki sposób prawidłowo wyliczyć wysokość wynagrodzenia pracownika? Od czego zależy dodatek wyrównawczy?