Kategorie

Procedura

Zamawiający najpierw dokona oceny oferty. Procedura odwrócona została wprowadzona do Prawa zamówień publicznych.
Mające obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. nowe przepisy Ordynacji podatkowej wprowadzają zasadę elektronicznego doręczania pism pełnomocnikom zawodowym. Zdaniem projektodawcy przyczyni się to do zmniejszenia kosztów i usunie wątpliwości związane z doręczeniem pisma przez organ podatkowy.