REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Taryfy na 2023 r. G11 i G12: ENEA, PGE, STOEN, ENERGA, TAURON, PSE [do ściągnięcia]

Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Taryfy na 2023 r. G11 i G12: ENEA, PGE, STOEN, ENERGA, TAURON [do ściągnięcia]
Taryfy na 2023 r. G11 i G12: ENEA, PGE, STOEN, ENERGA, TAURON [do ściągnięcia]
Media

REKLAMA

REKLAMA

Taryfy na 2023 r. G11 i G12: ENEA, PGE, STOEN, ENERGA, TAURON [do ściągnięcia]

Prąd w 2023 r. dla taryfy G11

W 2023 r. każde gospodarstwo domowe płaci cenę za prąd i opłaty dystrybucyjne taką samą jak w 2022 r. w ramach limitu 2000 kWh.

REKLAMA

Podwyższony limit to:

1) 2600 kWh dla osób niepełnosprawnych,

2) 3000 kWh dla rolników i posiadaczy Kart Dużej Rodzin.

Po przekroczeniu limitu 2000 kWh, 2600 kWh, 3000 kWh cena za prąd wyniesie 0,693 zł/kWh (bez VAT i akcyzy).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Do tego trzeba dodać poniższe opłaty dystrybucyjne. Zatwierdził je Prezes URE 17 grudnia 2022 r. Są wyższe o około 40-50% w odniesieniu do 2022 r.

Taryfy G12 dla poszczególnych dostawców prądu na 2023 r. zatwierdzone 17 grudnia przez Prezesa URE

Taryfa ENEA S.A. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.71.9.2022.MBa z dnia 17 grudnia 2022 r.

Taryfa PGE Obrót S.A. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.68.11.2022.JCz z dnia 17 grudnia 2022 r.

Taryfa ENEA Operator Sp. z o.o. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.69.14.2022.JCz/WŻ z dnia 17 grudnia 2022 r.

Taryfa Stoen Operator Sp. z o.o. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.7.9.2022.LP z dnia 17 grudnia 2022 r.

Taryfa ENERGA-OPERATOR S.A. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.11.10.2022.JSz z dnia 17 grudnia 2022 r.

Taryfa TAURON Dystrybucja S.A. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.70.10.2022.DK z dnia 17 grudnia 2022 r.

Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.72.12.2022.JCz z dnia 17 grudnia 2022 r.

Taryfa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.6.13.2022.BTS z dnia 17 grudnia 2022 r.

PONIŻEJ PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU PREZESA URE z 17 grudnia 2022 r

Ile zapłacimy za energię elektryczną od stycznia 2023 roku?

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii pięciu tzw. sprzedawcom z urzędu oraz pięciu największym spółkom dystrybucyjnym.

Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych czterem tzw. sprzedawcom z urzędu (PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót) oraz, w tym roku wyjątkowo[1], jednej z firm pełniących funkcję sprzedawcy z urzędu, która dotychczas była zwolniona z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia – Tauron Sprzedaż GZE[2]. Regulator zatwierdził również taryfy pięciu największym dystrybutorom energii (OSD): PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator. Taryfy dystrybucyjne zatwierdzane są dla odbiorców wszystkich grup taryfowych (również dla biznesu i przemysłu).

Jak będą wyglądały rozliczenia za energię w 2023 roku?

W związku z wyjątkową i niestabilną sytuacją na rynkach surowców (węgla i gazu), ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie szeregu rozwiązań, które mają chronić w 2023 roku odbiorców uprawnionych[3] (w tym głównie gospodarstwa domowe) przed rosnącymi kosztami energii elektrycznej. Nie oznacza to jednak braku konieczności prowadzenia przez regulatora postępowań taryfowych. Zatwierdzone przez Prezesa URE taryfy, o ile nie będą obowiązywały wprost odbiorców w gospodarstwach domowych, wskażą uzasadnione koszty, jakie ponoszą przedsiębiorstwa energetyczne.

- Tegoroczne taryfy, kalkulowane tak jak zawsze w oparciu o kategorię kosztów uzasadnionych, będą stanowiły podstawę do obliczenia poziomu i wypłaty rekompensat należnych przedsiębiorstwom energetycznym - zaznacza Rafał Gawin, Prezes URE.

W nadchodzącym roku ceny energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych do określonych limitów zużycia (2 tys. kWh / 2,6 tys. kWh / 3 tys. kWh)[4] zostały zamrożone na poziomie taryf dla spółek obrotu ze stycznia 2022 roku. Co więcej, za zużycie energii ponad te wielkości, sprzedawca energii nie będzie mógł pobrać ceny wyższej niż 0,693 zł/kWh[5]. Stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych również zostały zamrożone do ww. limitów zużycia. Jeżeli natomiast odbiorca w gospodarstwie domowym zużyje w ciągu roku więcej energii niż wskazane limity zużycia – za każdą kilowatogodzinę (kWh) dostarczoną ponad limit będą obowiązywały stawki opłat dystrybucyjnych zgodne z zatwierdzonymi przez Prezesa URE taryfami operatorów na 2023 rok.

Poniżej przedstawiono jak będą wyglądały rozliczenia z odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz jak mogą zmienić się rachunki za energię elektryczną w przyszłym roku.

Rys. 1. Uproszczony schemat rozliczeń z odbiorcami w gospodarstwach domowych w 2023 roku.

URE

Media

Tabela 1. Procentowe i nominalne zmiany rachunku za energię elektryczną w skali jednego miesiąca dla odbiorców w grupach taryfowych G11 przy rocznym zużyciu na poziomie 2,5 tys. kWh, po przekroczeniu maksymalnego zużycia określonego w ustawie. Tabela nie zawiera wartości odnoszących się do przedsiębiorstw Stoen Operator oraz E.ON, ze względu na brak zatwierdzenia do chwili obecnej taryfy przedsiębiorstwa E.ON.

Operator Systemu Dystrybucyjnego/
Sprzedawca z urzędu

Łączna zmiana rachunku za energię elektryczną na miesiąc

[%]

[zł/miesiąc]

ENEA Operator/ENEA

60

84,60

ENERGA Operator/
ENERGA Obrót

56,7

88,30

PGE Dystrybucja/PGE Obrót

60,5-61*

90,80

Tauron Dystrybucja/
Tauron Sprzedaż/
Tauron Sprzedaż GZE

59-61*

83,10-85,40

*Łączne skutki dla odbiorców PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja podano w przedziałach ze względu na zróżnicowanie stawek opłat w poszczególnych obszarach działania tych przedsiębiorstw.

Oszczędzanie energii – zysk dla portfela i środowiska

Rozwiązania osłonowe wprowadzone przez ustawodawcę - zarówno te dotyczące zamrożenia cen sprzedaży, jak i stawek dystrybucji – dotyczą określonych poziomów rocznego zużycia energii elektrycznej. Wśród odbiorców indywidulanych najliczniejszą, bo blisko 87 proc. (ok 13,5 mln), stanowi Grupa G11 (czyli ze stałą ceną energii w cyklu dobowym). W tej grupie średnie roczne zużycie energii elektrycznej wynosi 1,8 tys. kWh. Warto wiedzieć jak oszczędzać prąd, żeby nie przekroczyć ustawowych progów. W ten sposób możemy nie tylko obniżyć nasze rachunki, ale i działać proekologicznie. Każda zaoszczędzona jednostka energii to zysk dla naszego portfela i środowiska. Co możemy zrobić, aby zminimalizować wydatki na prąd? Porady znajdziesz w kampanii społecznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska - „Oszczędzamy energię”. Partnerem kampanii jest URE. Informacje o tym, jak oszczędzać energię publikujemy również na Twitterze URE.

Jak zmieniają się ceny i stawki opłat w zatwierdzonych taryfach?

Przyczyną rosnących od wielu miesięcy cen energii elektrycznej jest niestabilna sytuacja na rynkach surowców, przede wszystkim gazu i węgla, która przekłada się na wysokie ceny prądu w obrocie hurtowym. Natomiast najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wzrost taryf w sektorze dystrybucji są:

 • wysokie koszty zakupu energii elektrycznej na pokrycie strat sieciowych,
 • wzrost taryfy operatora systemu przesyłowego, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
 • rosnąca inflacja,
 • inwestycje w rozwój i modernizację sieci elektroenergetycznych.

Tabela 2. Zmiany średnich cen i stawek opłat za energię elektryczną w zatwierdzonych na 2023 r. taryfach tzw. sprzedawców z urzędu oraz operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD).

Operator Systemu Dystrybucyjnego/
Sprzedawca z urzędu

Zmiana średniej stawki w dystrybucji ogółem (dla wszystkich grup taryfowych)

Zmiana średniej stawki
w dystrybucji dla odbiorców w grupach G

Zmiana średniej ceny w obrocie
(u sprzedawców
z urzędu) dla odbiorców
w grupach G

[%]

ENEA Operator/ENEA

48,1

45,5

158,1

ENERGA Operator/
ENERGA Obrót

40,5

40,7

177,3

PGE Dystrybucja/PGE Obrót

48,0

48,3

158,1

Tauron Dystrybucja/
Tauron Sprzedaż

45,5

45,1

173,6

Tauron Dystrybucja/
Tauron Sprzedaż GZE

45,5

45,1

170,3*

Stoen Operator

43,0

45,9

-

Razem

45,5

45,3

-

* Zmiana średniej ceny w obrocie dla Tauron Sprzedaż GZE tj. przedsiębiorstwa zwolnionego dotychczas z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia, została wyliczona przy uwzględnieniu średniej ceny wynikającej z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 24 października 2022 r. nr 46/2022 w sprawie łącznych średnich cen energii elektrycznej wynikających z taryf sprzedawców z urzędu oraz średnich cen dla każdej z grup taryfowych zawartych w tych taryfach z uwzględnieniem stref czasowych na 2022 r.

Co znajdziesz w nowej taryfie?

W treści taryf sprzedawców z urzędu na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych, jak i taryf dystrybutorów energii elektrycznej zatwierdzonych 17 grudnia br. przez Prezesa URE, zawarto informacje dotyczące zarówno cen energii i stawek dystrybucyjnych na 2023 rok, jak i tych obowiązujących w 2022. Dla odbiorcy ważne jest, że od stycznia przyszłego roku - do określonego w przepisach rocznego limitu zużycia energii elektrycznej - będą go obowiązywały ceny i stawki zgodne z taryfami stosowanymi w dniu 1 stycznia 2022 r.

Decyzje Prezesa URE wraz z treścią zatwierdzonych taryf dostępne są na stronie internetowej URE.

***

 • Wszystkie ceny i stawki opłat zatwierdzane i podawane przez Regulatora są cenami i stawkami netto. Stawka podatku VAT nie wpływa zatem na poziom taryfy zatwierdzanej przez Prezesa URE.
 • Więcej informacji oraz wyjaśnienia dotyczące zagadnień związanych z wprowadzonymi w 2022 roku rozwiązaniami mającymi na celu ochronę odbiorców energii elektrycznej przed wzrostem cen w 2023 roku, znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
 • W Polsce mamy 15,5 mln odbiorców w gospodarstwach domowych. Wg danych pochodzących z zatwierdzanych przez regulatora taryf, średnie zużycie w grupie G w 2021 roku wynosiło 2 tys. kWh.
 • Grupa G11 (czyli ze stałą ceną energii w cyklu dobowym) stanowi 87 proc. odbiorców z grup G (ok 13,5 mln). Statystycznie średnie roczne zużycie energii elektrycznej w grupie G11 wynosi 1,8 tys. kWh.
 • Średnie roczne zużycie w grupie G12 wynosi 3,2 tys. kWh.
 • Sprzedawców energii, którym taryf nie zatwierdza Prezes URE, także obowiązuje zamrożenie cen dla odbiorców na 2023 rok. Te przedsiębiorstwa w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi (poza grupą odbiorców, którzy podpisali umowy z gwarancją ceny) zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców6] są zobowiązane stosować - do określonych limitów zużycia - średnie ceny energii elektrycznej wynikające z taryf zatwierdzonych na 2022 rok przez Prezesa URE.
 • Za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi zamrożonych i maksymalnych cen energii w 2023 roku przedsiębiorstwom energetycznym będą przysługiwały rekompensaty (różnica między ceną/stawką z taryfy a ceną wskazaną w rozliczeniu z odbiorcą uprawnionym).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Księgowość budżetowa
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dni wolne od pracy w drugiej połowie 2024 roku i w 2025 r. [KALENDARZ — DŁUGIE WEEKENDY]

W 2024 r. uwzględniając wszystkie dni wolne i weekendy wypada 115 dni wolnych od pracy. Sprawdź, kiedy przypadają długie weekendy w drugiej połowie 2024 r. Możesz już także wstępnie zaplanować wolne w 2025 r.

Trwają wypłaty dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. Kwota jest niemała, bo ponad 2000 zł, ale trzeba od niej zapłacić podatek.

Trwają wypłaty dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. Kwota jest niemała, bo ponad 2000 zł, jednak świadczenie urlopowe nie jest świadczeniem socjalnym, a więc trzeba je opodatkować. Na konta trafi więc o 12 proc. mniej.

Zbliża się termin złożenia sprawozdania SP-1. Kto musi je złożyć i co w nim wykazać? To ważne m.in. dla podatku od nieruchomości.

Jest coraz mniej czasu na złożenie części B sprawozdania SP-1. Czy wiesz, kto musi je złożyć, do kiedy i co w nim wykazać? Przepisy jasno to regulują, ale w praktyce pojawiają się problemy.

Kogo można zgłosić do swojego ubezpieczenia? Katalog jest dość szeroki

Ubezpieczony, który ma niepracujących bliskich może ich zgłosić ich do własnego ubezpieczenia zdrowotnego, aby mogli bezpłatnie korzystać z opieki zdrowotnej jako członkowie rodziny. Za bliskich nie płaci się składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętajmy też, że nie tylko dziecko można głosić do swojego ubezpieczenia zdrowotnego

REKLAMA

Kiedy ZUS wypłaci zasiłek chorobowy?

Kiedy zasiłki chorobowe wypłaca ZUS, a kiedy pracodawca? W jakim terminie? Gdzie można znaleźć wystawione przez lekarza elektroniczne zwolnienie lekarskie? Czy trzeba składać wniosek o zasiłek?

Ważne dla samorządów terminy w sprawozdawczości na III kwartał 2024 r.

Jakie są najważniejsze nadchodzące terminy w sprawozdawczości i kogo dotyczą? Prezentujemy przydatne zestawienie.

Dla kogo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Aby nauczyciel mógł otrzymać emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, musi spełnić określone warunki. Jakie? Co warto wiedzieć o nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym?

Podwyżki w ochronie zdrowia od 1 lipca 2024 roku. Komu się należą i jak je obliczyć?

Jak co roku 1 lipca, podmioty lecznicze mają obwiązek podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników ochrony zdrowia. Większe wynagrodzenie otrzymają m.in. pielęgniarki, lekarze, opiekunowie medyczni, ale także „nowe” zawody medyczne jak asystentki stomatologiczne oraz higienistki stomatologiczne.

REKLAMA

Wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej na zastępstwo

Czy wymiar etatu w umowie na zastępstwo może być mniejszy niż ten, w którym pracował pracownik zastępowany? Co warto wiedzieć o umowie na zastępstwo?

Podwójna składka zdrowotna pracującego emeryta. Czy będą zmiany?

Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie podwójnej składki zdrowotnej pracujących emerytów. Co z niej wynika? Jakie są aktualne przepisy?

REKLAMA