REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Taryfy na 2023 r. G11 i G12: ENEA, PGE, STOEN, ENERGA, TAURON, PSE [do ściągnięcia]

Taryfy na 2023 r. G11 i G12: ENEA, PGE, STOEN, ENERGA, TAURON [do ściągnięcia]
Taryfy na 2023 r. G11 i G12: ENEA, PGE, STOEN, ENERGA, TAURON [do ściągnięcia]
Media

REKLAMA

REKLAMA

Taryfy na 2023 r. G11 i G12: ENEA, PGE, STOEN, ENERGA, TAURON [do ściągnięcia]

Prąd w 2023 r. dla taryfy G11

W 2023 r. każde gospodarstwo domowe płaci cenę za prąd i opłaty dystrybucyjne taką samą jak w 2022 r. w ramach limitu 2000 kWh.

REKLAMA

Podwyższony limit to:

1) 2600 kWh dla osób niepełnosprawnych,

2) 3000 kWh dla rolników i posiadaczy Kart Dużej Rodzin.

Po przekroczeniu limitu 2000 kWh, 2600 kWh, 3000 kWh cena za prąd wyniesie 0,693 zł/kWh (bez VAT i akcyzy).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Do tego trzeba dodać poniższe opłaty dystrybucyjne. Zatwierdził je Prezes URE 17 grudnia 2022 r. Są wyższe o około 40-50% w odniesieniu do 2022 r.

Taryfy G12 dla poszczególnych dostawców prądu na 2023 r. zatwierdzone 17 grudnia przez Prezesa URE

Taryfa ENEA S.A. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.71.9.2022.MBa z dnia 17 grudnia 2022 r.

Taryfa PGE Obrót S.A. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.68.11.2022.JCz z dnia 17 grudnia 2022 r.

Taryfa ENEA Operator Sp. z o.o. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.69.14.2022.JCz/WŻ z dnia 17 grudnia 2022 r.

Taryfa Stoen Operator Sp. z o.o. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.7.9.2022.LP z dnia 17 grudnia 2022 r.

Taryfa ENERGA-OPERATOR S.A. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.11.10.2022.JSz z dnia 17 grudnia 2022 r.

Taryfa TAURON Dystrybucja S.A. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.70.10.2022.DK z dnia 17 grudnia 2022 r.

Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.72.12.2022.JCz z dnia 17 grudnia 2022 r.

Taryfa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.6.13.2022.BTS z dnia 17 grudnia 2022 r.

PONIŻEJ PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU PREZESA URE z 17 grudnia 2022 r

Ile zapłacimy za energię elektryczną od stycznia 2023 roku?

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii pięciu tzw. sprzedawcom z urzędu oraz pięciu największym spółkom dystrybucyjnym.

Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych czterem tzw. sprzedawcom z urzędu (PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót) oraz, w tym roku wyjątkowo[1], jednej z firm pełniących funkcję sprzedawcy z urzędu, która dotychczas była zwolniona z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia – Tauron Sprzedaż GZE[2]. Regulator zatwierdził również taryfy pięciu największym dystrybutorom energii (OSD): PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator. Taryfy dystrybucyjne zatwierdzane są dla odbiorców wszystkich grup taryfowych (również dla biznesu i przemysłu).

Jak będą wyglądały rozliczenia za energię w 2023 roku?

W związku z wyjątkową i niestabilną sytuacją na rynkach surowców (węgla i gazu), ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie szeregu rozwiązań, które mają chronić w 2023 roku odbiorców uprawnionych[3] (w tym głównie gospodarstwa domowe) przed rosnącymi kosztami energii elektrycznej. Nie oznacza to jednak braku konieczności prowadzenia przez regulatora postępowań taryfowych. Zatwierdzone przez Prezesa URE taryfy, o ile nie będą obowiązywały wprost odbiorców w gospodarstwach domowych, wskażą uzasadnione koszty, jakie ponoszą przedsiębiorstwa energetyczne.

- Tegoroczne taryfy, kalkulowane tak jak zawsze w oparciu o kategorię kosztów uzasadnionych, będą stanowiły podstawę do obliczenia poziomu i wypłaty rekompensat należnych przedsiębiorstwom energetycznym - zaznacza Rafał Gawin, Prezes URE.

W nadchodzącym roku ceny energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych do określonych limitów zużycia (2 tys. kWh / 2,6 tys. kWh / 3 tys. kWh)[4] zostały zamrożone na poziomie taryf dla spółek obrotu ze stycznia 2022 roku. Co więcej, za zużycie energii ponad te wielkości, sprzedawca energii nie będzie mógł pobrać ceny wyższej niż 0,693 zł/kWh[5]. Stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych również zostały zamrożone do ww. limitów zużycia. Jeżeli natomiast odbiorca w gospodarstwie domowym zużyje w ciągu roku więcej energii niż wskazane limity zużycia – za każdą kilowatogodzinę (kWh) dostarczoną ponad limit będą obowiązywały stawki opłat dystrybucyjnych zgodne z zatwierdzonymi przez Prezesa URE taryfami operatorów na 2023 rok.

Poniżej przedstawiono jak będą wyglądały rozliczenia z odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz jak mogą zmienić się rachunki za energię elektryczną w przyszłym roku.

Rys. 1. Uproszczony schemat rozliczeń z odbiorcami w gospodarstwach domowych w 2023 roku.

URE

Media

Tabela 1. Procentowe i nominalne zmiany rachunku za energię elektryczną w skali jednego miesiąca dla odbiorców w grupach taryfowych G11 przy rocznym zużyciu na poziomie 2,5 tys. kWh, po przekroczeniu maksymalnego zużycia określonego w ustawie. Tabela nie zawiera wartości odnoszących się do przedsiębiorstw Stoen Operator oraz E.ON, ze względu na brak zatwierdzenia do chwili obecnej taryfy przedsiębiorstwa E.ON.

Operator Systemu Dystrybucyjnego/
Sprzedawca z urzędu

Łączna zmiana rachunku za energię elektryczną na miesiąc

[%]

[zł/miesiąc]

ENEA Operator/ENEA

60

84,60

ENERGA Operator/
ENERGA Obrót

56,7

88,30

PGE Dystrybucja/PGE Obrót

60,5-61*

90,80

Tauron Dystrybucja/
Tauron Sprzedaż/
Tauron Sprzedaż GZE

59-61*

83,10-85,40

*Łączne skutki dla odbiorców PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja podano w przedziałach ze względu na zróżnicowanie stawek opłat w poszczególnych obszarach działania tych przedsiębiorstw.

Oszczędzanie energii – zysk dla portfela i środowiska

Rozwiązania osłonowe wprowadzone przez ustawodawcę - zarówno te dotyczące zamrożenia cen sprzedaży, jak i stawek dystrybucji – dotyczą określonych poziomów rocznego zużycia energii elektrycznej. Wśród odbiorców indywidulanych najliczniejszą, bo blisko 87 proc. (ok 13,5 mln), stanowi Grupa G11 (czyli ze stałą ceną energii w cyklu dobowym). W tej grupie średnie roczne zużycie energii elektrycznej wynosi 1,8 tys. kWh. Warto wiedzieć jak oszczędzać prąd, żeby nie przekroczyć ustawowych progów. W ten sposób możemy nie tylko obniżyć nasze rachunki, ale i działać proekologicznie. Każda zaoszczędzona jednostka energii to zysk dla naszego portfela i środowiska. Co możemy zrobić, aby zminimalizować wydatki na prąd? Porady znajdziesz w kampanii społecznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska - „Oszczędzamy energię”. Partnerem kampanii jest URE. Informacje o tym, jak oszczędzać energię publikujemy również na Twitterze URE.

Jak zmieniają się ceny i stawki opłat w zatwierdzonych taryfach?

Przyczyną rosnących od wielu miesięcy cen energii elektrycznej jest niestabilna sytuacja na rynkach surowców, przede wszystkim gazu i węgla, która przekłada się na wysokie ceny prądu w obrocie hurtowym. Natomiast najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wzrost taryf w sektorze dystrybucji są:

 • wysokie koszty zakupu energii elektrycznej na pokrycie strat sieciowych,
 • wzrost taryfy operatora systemu przesyłowego, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
 • rosnąca inflacja,
 • inwestycje w rozwój i modernizację sieci elektroenergetycznych.

Tabela 2. Zmiany średnich cen i stawek opłat za energię elektryczną w zatwierdzonych na 2023 r. taryfach tzw. sprzedawców z urzędu oraz operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD).

Operator Systemu Dystrybucyjnego/
Sprzedawca z urzędu

Zmiana średniej stawki w dystrybucji ogółem (dla wszystkich grup taryfowych)

Zmiana średniej stawki
w dystrybucji dla odbiorców w grupach G

Zmiana średniej ceny w obrocie
(u sprzedawców
z urzędu) dla odbiorców
w grupach G

[%]

ENEA Operator/ENEA

48,1

45,5

158,1

ENERGA Operator/
ENERGA Obrót

40,5

40,7

177,3

PGE Dystrybucja/PGE Obrót

48,0

48,3

158,1

Tauron Dystrybucja/
Tauron Sprzedaż

45,5

45,1

173,6

Tauron Dystrybucja/
Tauron Sprzedaż GZE

45,5

45,1

170,3*

Stoen Operator

43,0

45,9

-

Razem

45,5

45,3

-

* Zmiana średniej ceny w obrocie dla Tauron Sprzedaż GZE tj. przedsiębiorstwa zwolnionego dotychczas z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia, została wyliczona przy uwzględnieniu średniej ceny wynikającej z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 24 października 2022 r. nr 46/2022 w sprawie łącznych średnich cen energii elektrycznej wynikających z taryf sprzedawców z urzędu oraz średnich cen dla każdej z grup taryfowych zawartych w tych taryfach z uwzględnieniem stref czasowych na 2022 r.

Co znajdziesz w nowej taryfie?

W treści taryf sprzedawców z urzędu na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych, jak i taryf dystrybutorów energii elektrycznej zatwierdzonych 17 grudnia br. przez Prezesa URE, zawarto informacje dotyczące zarówno cen energii i stawek dystrybucyjnych na 2023 rok, jak i tych obowiązujących w 2022. Dla odbiorcy ważne jest, że od stycznia przyszłego roku - do określonego w przepisach rocznego limitu zużycia energii elektrycznej - będą go obowiązywały ceny i stawki zgodne z taryfami stosowanymi w dniu 1 stycznia 2022 r.

Decyzje Prezesa URE wraz z treścią zatwierdzonych taryf dostępne są na stronie internetowej URE.

***

 • Wszystkie ceny i stawki opłat zatwierdzane i podawane przez Regulatora są cenami i stawkami netto. Stawka podatku VAT nie wpływa zatem na poziom taryfy zatwierdzanej przez Prezesa URE.
 • Więcej informacji oraz wyjaśnienia dotyczące zagadnień związanych z wprowadzonymi w 2022 roku rozwiązaniami mającymi na celu ochronę odbiorców energii elektrycznej przed wzrostem cen w 2023 roku, znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
 • W Polsce mamy 15,5 mln odbiorców w gospodarstwach domowych. Wg danych pochodzących z zatwierdzanych przez regulatora taryf, średnie zużycie w grupie G w 2021 roku wynosiło 2 tys. kWh.
 • Grupa G11 (czyli ze stałą ceną energii w cyklu dobowym) stanowi 87 proc. odbiorców z grup G (ok 13,5 mln). Statystycznie średnie roczne zużycie energii elektrycznej w grupie G11 wynosi 1,8 tys. kWh.
 • Średnie roczne zużycie w grupie G12 wynosi 3,2 tys. kWh.
 • Sprzedawców energii, którym taryf nie zatwierdza Prezes URE, także obowiązuje zamrożenie cen dla odbiorców na 2023 rok. Te przedsiębiorstwa w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi (poza grupą odbiorców, którzy podpisali umowy z gwarancją ceny) zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców6] są zobowiązane stosować - do określonych limitów zużycia - średnie ceny energii elektrycznej wynikające z taryf zatwierdzonych na 2022 rok przez Prezesa URE.
 • Za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi zamrożonych i maksymalnych cen energii w 2023 roku przedsiębiorstwom energetycznym będą przysługiwały rekompensaty (różnica między ceną/stawką z taryfy a ceną wskazaną w rozliczeniu z odbiorcą uprawnionym).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(26)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Pati
  2022-12-19 17:26:22
  Tak naprawdę nic nie wiadomo, spodziewałam się dokładnych wyliczeń a nie cena o której wszyscy wiedzą a VAT i akcyzę licz sobie sam. Po co ten artykuł to nie wiem....
  1
 • Nnn
  2022-12-19 12:57:48
  G z tego wiadomo bo nie podali ceny za przesyl i innych dodatkowych opłat.
  3
 • Hubert
  2022-12-20 02:46:06
  Wszystkie wyjaśnienia powinny być pisane prostym i zrozumiałym językiem do każdego.Np.do 2000 kWh łącznie za kWh tyle / wszystkie koszty/ po przekroczeniu 2000 kWh tyle za 1 kWh z wszystkimi kosztami
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • Ori
  2022-12-20 11:31:13
  Dlaczego zlikwidowano taryfę G12 (G12w). To skandal ludzie mają ogrzewania akumulacyjne!!! Złodzieje!!!
  3
  pokażodpowiedzi (1)
 • Test
  2022-12-19 23:39:29
  A może prosta informacja: 2000kwat kosztuje XYZ PLN, razem ze wszystkimi opłatami u operatora X bądź Y bądź Z?
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • Krzysztof
  2022-12-20 21:56:27
  Dalej nie wiem ile kosztuje kilowatogodzina z przesyłem. Te artykuły piszą nieuki o taryfach.
  2
  pokażodpowiedzi (1)
 • Justyna
  2022-12-21 04:23:47
  Wiadomo już po ile będą granatniki przeciwpancerne w 2023 roku?
  1
  pokażodpowiedzi (1)
 • M0 ps
  2022-12-20 21:50:28
  G12w że wszystkimi doliczonymi wynisi 0,95 coś koło tego a oni piszą 0,69 ładniej to wygląda, nie prawda😂 całkiem tanio.
  1
 • X**** x**
  2022-12-24 16:58:04
  C.u.r.w.y i.z.ł.o.d.z.i.e.j.e
  0
 • miśnoga
  2022-12-29 17:09:50
  TAURON bez dodatkowych opłat i abonamentów itp.: POWYŻEJ LIMITU prąd 0,86; dystrybucja 0,33; tj.1,19 brutto za kWh powyżej limitu.
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Księgowość budżetowa
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowe Standardy - Global Internal Audit Standards™

Nowe Standardy mówią jasno – jako audytorzy jesteśmy częścią organizacji, i – oczywiście zachowując pełen obiektywizm – pomagamy jej osiągnąć właściwe cele.

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach a likwidacja gminnej jednostki budżetowej

Na jakim podmiocie ciąży obowiązek złożenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w przypadku likwidacji gminnej jednostki budżetowej?

Ustawa budżetowa na 2024 rok bez poprawek Senatu. Trafi teraz do podpisu Prezydenta

Prezydent RP może podpisać ustawę budżetową, ewentualnie - zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o ocenę zgodności jej zapisów z ustawą zasadniczą.;

Samorządy mogą odetchnąć – w 2024 roku nie będzie obowiązkowego KSeF

Wdrożenie KSeF budzi wiele emocji, a szczególnie dużo jest ich w jednostkach budżetowych objętych centralizacją. Z uwagi na ich szczególną strukturę, wdrożenie KSeF wiązałoby się w ich przypadku z jeszcze większymi komplikacjami, niż u pozostałych podatników.

REKLAMA

To już ostatni dzień na złożenie części A sprawozdania SP-1. Sprawdź czy wiesz jakie dane w nim wykazać.

Sprawozdanie SP-1, czyli sprawozdanie w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na stałe weszło do katalogu sprawozdawczości budżetowej. Trzeba poświęcić mu uwagę dwa razy w roku. Po raz pierwszy już w styczniu, bo wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jako organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego mają obowiązek złożyć część A sprawozdania w terminie do 10 stycznia.

Średnio 600 zł „pod choinkę” w urzędach. Maks to 950 zł. Jest i 0 zł. Zamiast podwyżek. Są i premie [Budżetówka, prezenty]

Zamiast podwyżek w 2023 r. średnio 600 zł urzędnicy samorządowi otrzymają przed świętami z ZFŚS.

Rozwój zawodowy i urlop szkoleniowy ratownika medycznego

Każdy ratownik medyczny ma nie tylko prawo, lecz przede wszystkim obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych. Na rozwój zawodowy ratownikowi medycznemu przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni roboczych rocznie – kiedy przysługuje ten urlop, kiedy nie przysługuje i czy należy się za niego wynagrodzenie? O tym w poniższym opracowaniu. 

Brak podwyżki w samorządach w 2024 r. Poszkodowani nie zgadzają się na zamrożenie swoich pensji. I żądają wyjaśnień

Przedstawiciele zarządu ZMP chcą wyjaśnień od rządu w sprawie zamrożenia wynagrodzeń w samorządach i spółkach komunalnych przewidzianego w ustawie okołobudżetowej na 2024 r.

REKLAMA

Kaucja to 50 groszy. Bo łatwo zapamiętać. Butelki ze szkła i plastiku oraz metalowe puszki [projekt rozporządzenia]

Kaucja za butelki plastikowe do 3 litrów i szklane do 1,5 litra oraz za puszki do 1 litra wyniesie 50 gr. Tak zapisano w projekcie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. 

PIP: Obowiązki i prawa pracownika w zakresie bhp [zestawienie]
Podstawowym obowiązkiem pracownika określonym w art. 211 Kodeksu pracy jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

REKLAMA