reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > ZUS > Ubezpieczenia majątkowe > Ubezpieczenia w jednostkach samorządu terytorialnego, a przepisy ustawy prawo zamówień publicznych

Ubezpieczenia w jednostkach samorządu terytorialnego, a przepisy ustawy prawo zamówień publicznych

Konieczność wyboru usług ubezpieczeniowych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach zamówień publicznych gdy wartość przedmiotu umowy przekracza równowartość 14 tys. euro w połączeniu ze specyfiką tych usług rodzi wiele trudności, a wybór naprawdę korzystnej oferty w znacznej mierze zależy od precyzyjnego sformułowania warunków zamówienia.

Jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki sektora finansów publicznych (art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zobowiązane są do stosowania procedur udzielania zamówień publicznych (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1047 dalej jako ustawa prawo zamówień publicznych). Ponieważ zaś ubezpieczenie jest niewątpliwie usługą, co wynika z definicji umowy ubezpieczenia zawartej w art. 805 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm. dalej jako „kodeks cywilny”) wybór usługi ubezpieczenia jeśli tylko wartość przedmiotu umowy (w tym wypadku jest to wysokość składki) przekracza równowartość 14 tys. euro winien nastąpić w ramach postępowania przetargowego. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1047 dalej jako ustawa prawo zamówień publicznych)  przedmiotem zamówień publicznych są m. in. usługi. W tym miejscu przytoczyć należy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 lipca 2011 r. sygn. akt KIO 1470/11, publ LexPolonica nr 2602763 zgodnie z którym do wskazania, że zawarcie określonej umowy cywilnoprawnej jest udzieleniem zamówienia publicznego konieczne jest, aby umowa była odpłatna, jej stronami byli zamawiający i wykonawca, zaś przedmiotem tej umowy muszą być usługi, dostawy lub roboty budowlane, a także wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 3 sierpnia 2006 r. sygn. akt UZP/ZO/0-2204/06, publ. LexPolonica nr 1953569, w którym zespół ten wskazuje, że: „Zgodnie z art. 2 pkt 13 Prawa zamówień publicznych, za zamówienie publiczne uważa się umowy odpłatne zawierane między zamawiającym, a wykonawcą, których przedmiotem są między innymi usługi.”

Przygotowując przetarg na usługę ubezpieczenia należy mieć na względzie stanowisko wyrażone przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 14 września 2011 r., sygn. akt KIO 1887/11, publ. LexPolonica nr 2795719,  w którym to Izba ta stwierdza, że: „Skoro usługa jest traktowana, jako świadczenie, to znaczy, że z jednej umowy może wynikać tylko jedno świadczenie (usługa).” Jest to o tyle istotne, że usługi ubezpieczeniowe oferowane są często w tzw. pakietach.

W przypadku wyboru usługi ubezpieczenia, które to często różnią się znacząco chociażby zakresem  ochrony, czy też wyłączeniami odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń szczególnego znaczenia  nabierają inne niż cena kryteria wyboru. Dlatego też bardzo szczególną wagę przyłożyć należy do  prawidłowego ich sformułowania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  (SIWZ). Warto pamiętać, że w SIWZ należy je nie tylko wymienić, ale też szczegółowo opisać wskazując jednocześnie do czego się odnoszą oraz w jaki sposób nastąpi ocena treści oferty przy ich zastosowaniu stosownie do treści art. 36 ust. 1 pkt 13 ustawy prawo zamówień publicznych. Przy tak specyficznej usłudze jak usługa ubezpieczenia bardzo ważne jest w szczególności precyzyjne określenie parametrów jakie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty ( zob. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 15 czerwca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1036/10, publ. LexPolonica nr 2332885). 

reklama

Czytaj także

Autor:

aplikantka radcowska

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Ubezpieczenia w jednostkach samorządu terytorialnego, a przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. / Fot. Fotolia
Ubezpieczenia w jednostkach samorządu terytorialnego, a przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. / Fot. Fotolia

Przewodnik po zmianach przepisów 2020/2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS79.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama