Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy będzie reforma RIO w 2022 r.?

Czy będzie reforma RIO w 2022 r.?
Czy będzie reforma RIO w 2022 r.?
Zmiany w RIO w 2022 r. Trwają prace nad nowelizacją ustawy o regionalnych izb obrachunkowych. Projekt ustawy zawiera: zwiększenie zakresu i uprawnień kontrolnych RIO, zmianę zasad powoływania i odwoływania prezesów izb oraz członków kolegiów, doprecyzowanie nadzoru MSWiA nad izbami.

Projekt przewiduje m.in. zmiany usprawniające działalność kontrolną izb, w tym umożliwienie inspektorom w związku z wykonywaną kontrolą dostępu do baz danych kontrolowanych jednostek, a także umożliwienie żądania przedkładania na nośnikach elektronicznych informacji z działalności kontrolowanych jednostek, w tym sporządzania na nich zestawień, kopii, wyciągów.

Nowy zakres kontroli RIO

Poszerzono także zakres podmiotowy działalności kontrolnej RIO poprzez objęcie nią również stowarzyszeń województw, stowarzyszeń powiatów i województw oraz stowarzyszeń gmin i województw. Kontrolą objęte będą też spółki komunalne, w których udziały posiadają samorządy.

W 2022 r. nadzór ministra dotyczy działalności administracyjnej

Projekt doprecyzowuje charakter nadzoru sprawowanego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej nad izbami przez wskazanie, iż dotyczy on działalności administracyjnej (nie zaś orzeczniczej, kontrolnej czy opiniodawczej).

Inspektorzy RIO kontrolują w 2022 r. uchwały

Szerszy ma być zakres przedmiotowy działalności nadzorczej izb. Inspektorzy będą mogli kontrolować uchwały: w sprawie zmiany uchwały budżetowej, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, w sprawie udzielania poręczeń i gwarancji, w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zapłacie należności stanowiących dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w sprawie programów postępowania naprawczego i ich zmian, o których mowa w art. 240a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, czy też w sprawie innych poza lokalnymi podatków i opłat.

Wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii

W projekcie zaproponowano też szereg zmian w zakresie organizacji izb, które mają „podnieść standardy ich pracy, przy jednoczesnym otwarciu dostępu do pracy w izbach”. Ma w tym pomóc m.in. wprowadzenie okresowej oceny członków kolegium przez prezesa izby, z możliwością weryfikacji tej oceny przez Krajową Radę RIO oraz wprowadzenie wobec kandydata na członka kolegium wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Uszczelnienie zakazów antykorupcyjnych w przepisach o RIO w 2022 r.

Zaproponowano uszczelnienie zakazów antykorupcyjnych poprzez uniemożliwienie powoływania na członka kolegium osób ukaranych zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Zakazane też ma być pełnienie funkcji pozaetatowego członka kolegium przez osobę zatrudnioną w tym kolegium.

Nowe możliwości odwołań w RIO w 2022 r.

Projekt umożliwia też odwołanie członka kolegium w przypadku trwałej utraty zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej orzeczeniem lekarza orzecznika, a także możliwość odwołania prezesa izby i jego zastępcy w przypadku rażącego niewywiązywania się z obowiązków. Nowe przepisy wprowadzą również rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o odwołaniu prezesa, zastępcy i członka – gdy został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub został prawomocnie ukarany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Ponadto projekt umożliwia nadanie przez Prezesa Rady Ministrów rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o odwołaniu prezesa, zastępcy i członka – gdy istnieje zagrożenie niewykonywania zadań w izbie lub w razie powtarzającego się naruszania prawa podczas wykonywania obowiązków lub uchylania się od nich.

Preferencje dla osób prowadzących działalność naukową

Jednocześnie projekt przewiduje poluzowanie wymagań, jakie powinien spełniać kandydat na członka kolegium. Chodzi o umożliwienie ubiegania się o stanowisko osobom, które przez co najmniej cztery lata prowadziły działalność naukową lub dydaktyczną związaną z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych.

Zmiana zasad powoływania prezesów RIO

W projekcie zaproponowano zmianę zasad i trybu przeprowadzania konkursu na prezesa izby.  Przede wszystkim zaproponowano, aby Prezes Rady Ministrów powoływał komisję konkursową przeprowadzającą konkurs na prezesa izby. Zdaniem autorów projektu, wyeliminuje to potencjalne ryzyko wpływu zarówno prezesów izb, jak i poszczególnych członków kolegium, na przebieg konkursów na stanowisko prezesa w kolejnej kadencji. 

„Obecna regulacja, zakładająca wybór członków komisji przez kolegium izby w ramach tej samej izby, nie ogranicza, a nawet determinuje, możliwość wystąpienia nieprawidłowości wynikających z wewnątrz instytucjonalnych więzi personalno-zawodowych. Powierzenie kompetencji do przeprowadzania konkursu na prezesa izby niejednorodnemu gremium – złożonego z przedstawicieli różnych instytucji, usytuowanemu poza strukturą izby, pozwoli na bezstronny, niepodlegający wpływom i wzajemnym zależnościom w ramach izby, wybór najlepszego kandydata na prezesa” – napisano w uzasadnieniu projektu.

Maksymalnie dwie kadencje

Projekt ogranicza kadencyjność na stanowisku prezesa izby - do maksymalnie dwóch, następujących po sobie kadencji. Jak napisano w dokumencie, „pozwoli to na niezbędną rotację kadr”.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: PAP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość budżetowa
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  UE daje 111,5 mln zł na owoce i mleko dla uczniów. Rząd 128 mln zł [projekt rozporządzenia]

  W roku szkolnym 2023/2024 łączna kwota pomocy krajowej i unijnej w programie żywnościowym dla szkół wyniesie blisko 240 mln zł.

  Praktyczny przewodnik: Jak przesunąć wydatki bieżące w samorządowym zakładzie budżetowym?

  Czy kierownik samorządowego zakładu budżetowego może przesunąć wydatki bieżące na podstawie zarządzenia?

  Praca artystyczna poza etatem: Czy pracodawca musi wyrazić zgodę

  Pracownicy artystyczni instytucji kultury nie mogą podejmować dodatkowych zajęć lub dodatkowego zatrudnienia bez zgody dyrektora. 

  Grupa VAT w gminie: Zmiany w rozliczeniach podatkowych

  Po wprowadzeniu regulacji prawnych umożliwiających tworzenie przez podatników grup VAT pojawiło się wiele wątpliwości związanych z tym, czy mogą one być tworzone także przez jednostki samorządu terytorialnego. 

  Jak i kiedy nauczyciele mogą oczekiwać wyższego dodatku stażowego?

  Komu przysługuje wyższy dodatek stażowy? RIO wyjaśnia zasady naliczania świadczenia

  Lista bezpłatnych modeli laptopów dla uczniów

  Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłosiło dziś zweryfikowaną listę firm, które mogą podpisać umowę ramową na dostarczenie laptopów dla czwartoklasistów.

  Jak organizacje pozarządowe realizują przedsięwzięcia sołeckie

  Czy formą realizacji przedsięwzięcia sołeckiego może być jego wykonanie przez organizację pozarządową finansowane dotacją z budżetu gminy? Czy we wniosku sołeckim można w ogóle wskazać formę realizacji przedsięwzięcia?

  Analiza prawna: Dochód gminy nie jest równoznaczny z prowadzeniem działalności gospodarczej

  Potencjalna możliwość osiągnięcia przez gminę dochodów nie świadczy o tym, że gmina prowadzi działalność o charakterze zarobkowym, tym samym nie stanowi przesłanki do uznania, że gmina prowadzi działalność gospodarczą.

  Zmniejsz swoje zaległości: Jak skorzystać z ulg na opłaty śmieciowe

  Opłaty za odpady nie są należnościami cywilnoprawnymi - dlatego ulg do zaległości z tego tytułu udziela się zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 

  Program Olimpia to 360 hal sportowych za 730 mln zł. Nowe wnioski od 1 czerwca 2023 r.

  W ramach zakończonego właśnie pierwszego naboru dofinansowana zostanie budowa 360 hal przyszkolnych, łączną kwotą ponad 730 mln zł - poinformował Bortniczuk w "Polska. Metropolia Warszawska".

  Gminy i zabytki po wyroku Trybunału Konstytucyjnego [wywiad]

  Dr hab. K. Zalasińska w wywiadzie: wyrok TK musi być przyczynkiem do dyskusji o kwestiach ustrojowych w ochronie zabytków.

  Od 1 lipca 2023 r. nowe tabele zaszeregowania pracowników samorządowych. Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu

  1 lipca 2023 r. wejdą w życie ważne zmiany dla samorządowców. Zmieni się rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

  Wspólne ubieganie się o zamówienie publiczne

  Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia przez kilka podmiotów stanowi sytuację wymagającą szczególnych uregulowań. Dotyczy to zarówno sposobu ich reprezentacji, podstawy funkcjonowania czy też sposobu udowodnienia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  Czy gmina zapłaci VAT, jeśli najemca korzysta z lokalu bez umowy

  Bezumowne korzystanie z lokalu co do zasady nie jest świadczeniem usługi najmu. Tym samym czynność taka nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ale uwaga, istotne znaczenie ma to, czy korzystanie z lokalu bez umowy odbywa się za przyzwoleniem właściciela. 

  DGP: Ile w Polsce w 2024 r. wyniesie europejska pensja minimalna?

  Wszystko wskazuje na to, że w 2024 Polska może być jednym z kilku krajów unijnych z najwyższą płacą minimalną. O ile średnia pensja Polaków nadal jest bardzo niska w porównaniu do innych mieszkańców Unii, wynagrodzenie minimalne może znacząco wzrosnąć.

  MI: dofinansowanie zadań samorządowych z rezerwy subwencji ogólnej w 2023 r.

  Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniował przedstawiony przez rząd podział środków rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok.

  Kiedy sąd uwzględni wniosek gminy o przywrócenie terminu?

  Urlop pracownika, jego choroba albo wypadek nie mogą być podstawą przywrócenia terminu do złożenia pisma w sądzie. 

  Jak gmina może uzyskać dofinansowanie na autobusy w 2023 r.?

  Ministerstwo Infrastruktury informuje: trwa nabór wniosków w konkursie autobusowy.

  Darmowe laptopy dla uczniów i nauczycieli [szczegóły, projekt ustawy]

  Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. 

  Nie będzie zakazu pracy samorządowców w podmiotach dysponujących środkami publicznymi

  Posłowie sejmowej komisji ds. petycji odrzucili pomysł ustanowienia zakazu nawiązywania przez radnych i pracowników samorządowych stosunków prawnych z podmiotami i spółkami dysponującymi środkami publicznymi.

  Zakup do szkoły ekspresu do kawy

  Czy dyrektor szkoły może zakupić ze środków szkoły ekspres do kawy dla pracowników?

  Ciąża pracownicy a praca przy komputerze

  Przepisy prawa pracy, w tym bhp, w sposób szczególny traktują kobiety w ciąży. Przejawia się to nie tylko wyjątkową ochroną stosunku pracy, ale również obowiązkiem zapewnienia przez pracodawcę restrykcyjnie określonych warunków pracy. 

  Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

  „Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami” to pierwsza na rynku wydawniczym publikacja tego typu, która omawia rewolucyjne zmiany w prawie pracy dostosowujące polskie przepisy do dyrektywy work life balance i tzw. dyrektywy rodzicielskiej.

  Czy dopuszczalne jest składanie ofert za pośrednictwem poczty
  Nieobecność pracownika a ryczałt za używanie do celów służbowych samochodu osobowego pracownika

  Kwotę ustalonego ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy należy zmniejszać o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika.