reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Kadry i płace > Podnoszenie kwalifikacji > Oceny okresowe - co zyskuje pracownik urzędu?

Oceny okresowe - co zyskuje pracownik urzędu?

Ocena okresowa jest formą motywacji pracownika urzędu do pracy. Jej celem jest wzbudzenie w urzędniku potrzeby realizowania powierzonych mu obowiązków szybko i wnikliwie. Pracownik urzędu za dobre wyniki ocen zyskuje premie pieniężne.

Ważne jest to, by pracodawca wystawił ocenę w sposób rzetelny, obiektywnie i sprawiedliwie. Od oceny okresowej przysługuje odwołanie, które oceniany może wnieść do kierownika jednostki organizacyjnej lub budżetowej albo wójta (burmistrza, prezydenta), starosty, marszałka – jeśli jest zatrudniony w urzędzie marszałkowskim, starostwie lub urzędzie gminy.

Osoby objęte regulacją

Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, oraz w biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Zobacz również: Nagroda jubileuszowa nie dla kierowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Zasady oceniania

Oceny dokonuje podmiot bezpośrednio nadrzędny względem podmiotu ocenianego, czyli bezpośredni przełożony pracownika ocenianego. Ustawodawca uwzględnia, iż prawidłowej oceny może dokonać jedynie podmiot bliski organizacyjnie ocenianemu. Osoba, która dobrze zna pracownika. Przy ocenianiu oceniający korzysta z przepisów art. 112 (równe prawa pracowników) i art. 113 oraz art. 183a – 183e (zasada niedyskryminacji) Kodeksu pracy.

Oceny pracowników dokonuje się nie częściej niż raz na 6 miesięcy i nie rzadziej niż raz na 2 lata. Jest to postanowienie obligujące kierownika jednostki. W swym zarządzeniu nie może wskazać terminów wykraczających poza powyższe ramy czasowe. Pierwsza ocena pracownika może mieć miejsce nie wcześniej niż w 6 miesięcy po objęciu przez niego stanowiska.

Zakres uwzględniany przy ocenianiu

Katalog obowiązków pracowników samorządowych jest otwarty i ustawodawca określa go w przepisach ustawy o pracownikach samorządowych. Zgodnie z nimi zobowiązani są oni do:

 • dbałości o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.
 • przestrzegania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
 • wykonywania zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 • udzielania informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępniania dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
 • dochowania tajemnicy ustawowo chronionej;
 • zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
 • zachowania się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 • stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.
 • jeżeli pracownik samorządowy jest przekonany, że polecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki, jest on obowiązany poinformować o tym na piśmie swojego bezpośredniego przełożonego. W przypadku pisemnego potwierdzenia polecenia pracownik jest obowiązany je wykonać, zawiadamiając jednocześnie kierownika jednostki, w której jest zatrudniony.
 • pracownik samorządowy nie wykonuje polecenia, jeżeli jest przekonany, że prowadziłoby to do popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub groziłoby niepowetowanymi stratami, o czym niezwłocznie informuje kierownika jednostki, w której jest zatrudniony.

Polecamy serwis: Kadry i płace

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2020

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Błaszkiewicz

Ekspert w zakresie VAT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama