reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Kadry i płace > Wynagrodzenia > Wynagrodzenia w służbie cywilnej 2014/2015 - poradnik

Wynagrodzenia w służbie cywilnej 2014/2015 - poradnik

Wynagrodzenie pracownika służby cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy oraz dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej. Jak wygląda sytuacja urzędników służby cywilnej?

Wynagrodzenia w służbie cywilnej

Wynagrodzenie w służbie cywilnej uregulowane zostało w sposób odrębny od powszechnego prawa pracy, co jest właściwe dla większości pragmatyk pracowniczych. Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, wynagrodzenie pracownika służby cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy oraz dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej. Z kolei wynagrodzenie urzędnika służby cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy, dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej oraz dodatku służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego.

Polecamy: Zasiłki rodzinne po zmianach

Przepis ten określa więc obligatoryjne składniki wynagrodzenia pracowników służby cywilnej, przy czym na uwagę zasługuje wprowadzony podział na pracowników służby cywilnej i urzędników służby cywilnej. W myśl art. 3 ustawy o służbie cywilnej, pracownikami tej służby są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zaś urzędnikami osoby zatrudniane na podstawie mianowania. Podstawowym zatem kryterium różnicującym status pracownika służby cywilnej jest podstawa nawiązania stosunku pracy. Urzędnik służby cywilnej, poza wynagrodzeniem zasadniczym i dodatkiem za wieloletnią pracę, uprawniony jest również do dodatku wynikającego z posiadanego stopnia służbowego.

Poza stałymi, obligatoryjnymi składnikami wynagrodzenia pracowników służby cywilnej, w szerokim pojęciu wynagrodzenia za pracę, mieszczą się również fakultatywne elementy wynagrodzenia oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Poniżej omówione zostały poszczególne elementy składające się na pojęcie wynagrodzenia w służbie cywilnej.

Polecamy: Komplet Zmiany w prawie pracy w 2016 r.

Wynagrodzenie zasadnicze

Zgodnie z art. 87 ustawy o służbie cywilnej, wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla zajmowanego stanowiska pracy oraz dodatek służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego ustala się z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. Kwota bazowa jest określana corocznie w ustawie budżetowej, mnożniki zaś do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego oraz mnożniki dodatku służby cywilnej zostały ustanowione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacjach zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej, zwanym dalej rozporządzeniem płacowym.

Mnożniki wynagrodzenia zasadniczego, w stosunku do poszczególnych grup stanowisk, ustalone zostały widełkowo. Zamiast jednej rozporządzenie wprowadza trzy tabele zawierające stawki mnożników służących do ustalania wysokości wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej, w zależności od miejsca ich zatrudnienia. Różne mnożniki będą obowiązywały w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich, w urzędach i izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, urzędach i izbach celnych oraz w zespolonej i niezespolonej administracji. Stawki mnożników do ustalenia wynagrodzeń zasadniczych zależą więc nie tylko od rodzaju zajmowanego stanowiska, ale przede wszystkim od miejsca zatrudnienia (rodzaju urzędu) członka korpusu służby cywilnej.

Na uwagę zasługuje fakt, że kwota bazowa dla członków korpusu służby cywilnej nie ulega zmianom od 2009 r. i wynosi 1.873,84 zł. 

Mimo teoretycznie odgórnego uregulowania wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej, pracodawca nie został pozbawiony możliwości indywidualnego ustalania konkretnej wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Wynika to z „widełkowego” uregulowania mnożników wynagrodzenia dla poszczególnych stanowisk w rozporządzeniu płacowym. W związku z tym, że można stosować różne mnożniki, wynagrodzenie zasadnicze osób zatrudnionych na tych samych stanowiskach w tych samych lub różnych urzędach może mieć różną wysokość. Przepisy nie ustalają bowiem sztywno, ile w odniesieniu do kwoty bazowej ma wynosić wynagrodzenie zasadnicze osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach w służbie cywilnej. Określają one jedynie minimalne i maksymalne mnożniki kwoty bazowej, jakie mogą być stosowane przy ustalaniu wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych grup stanowisk w poszczególnych urzędach. Możliwe jest więc zróżnicowanie wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla osób pracujących na tych samych stanowiskach, pod warunkiem że takie zróżnicowanie oparte jest na obiektywnych kryteriach. Pamiętać bowiem należy, o zasadach równego traktowania w zatrudnieniu, które dotyczą również członków korpusu służby cywilnej, a w szczególności przepisie art. 183c Kodeksu pracy, zgodnie z którym  pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. 

Ustawa nie wskazuje natomiast wyraźnie, kto ustala wynagrodzenie dyrektora generalnego urzędu. Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej przyjmuje się , że właściwy w tym zakresie jest Szef Służby Cywilnej, który w wyniku naboru przenosi członka służby cywilnej na stanowisko dyrektora generalnego urzędu albo zawiera na to stanowisko umowę o pracę z osobą niebędącą członkiem korpusu służby cywilnej. W decyzji o przeniesieniu albo w umowie o pracę powinno być wskazane wynagrodzenie zasadnicze dyrektora generalnego urzędu.

Zobacz również: Okresy uprawniające do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2020

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama