reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Podatki > Podatki i opłaty lokalne > Podatki i opłaty lokalne w 2018 r. - wysokość

Podatki i opłaty lokalne w 2018 r. - wysokość

Podniesiono stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych. Sprawdź ile zapłacisz w 2018 r.

Podatki i opłaty lokalne zostały uregulowane w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. W 2018 roku poniesiemy wyższe opłaty. Ustawa, o której mowa w zdaniu poprzednim normuje następujące podatki:

Podatek od nieruchomości

Do przedmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości należą grunty oraz budynki i ich części. Należy pamiętać, że opodatkowane omawianym podatkiem są także budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

INFORAKADEMIA poleca: POBÓR PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości w 2018 r. zapłacą osoby fizyczne oraz prawne, jak również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, zgodnie z art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych muszą być:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

3) użytkownikami wieczystymi gruntów;

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,

b) jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

W 2018 roku podatek od nieruchomości będzie wyższy. Wzrośnie o 1,9 %, czyli o wskaźnik inflacji.

Podatek od środków transportowych

Kolejnym podatkiem uregulowanym w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest podatek od środków transportowych. Zgodnie z art. 8 ustawy, o której mowa w zdaniu poprzednim opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

7) autobusy.

W poniższej tabeli zostały zebrane stawki maksymalne podatku od środków transportowych w 2018 r.

Przedmiot opodatkowania

Stawka maksymalna

Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

819,59 zł

Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1367,26 zł

Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton

1640,70

Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

3130,90 zł

Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1914,13

Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie

2419,98 zł

Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton

3130,90 zł

Przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1640,70 zł

Przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie

1914,13 zł

Przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton

2419,98 zł

Autobus, w którym jest mniej niż 22 miejsca siedzące poza siedzeniem kierowcy

1937,37 zł

Autobus, w którym jest równo lub więcej niż 22 miejsca siedzące poza siedzeniem kierowcy

2449,37 zł

Do opłat lokalnych uregulowanych w omawianej w niniejszym artykule ustawie należą:

  • opłata targowa;
  • opłata miejscowa;
  • opłata uzdrowiskowa;
  • opłata reklamowa;
  • opłata od posiadania psów.

Opłata targowa

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych i prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Opłata targowa pobierana jest od osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli dokonują one sprzedaży na targowiskach. Opłata ta wprowadzana jest przez radę gminy.

W roku 2018 r. opłata targowa może wynieść maksymalnie 765,94 zł.

Opłata miejscowa

Opłata miejscowa, także wprowadzana jest przez radę gminy a pobiera się ją od osób fizycznych, które w celach turystycznych, wypoczynkowych albo szkoleniowych przebywają w uzdrowisku dłużej niż dobę. Należy pamiętać, że chodzi tu o miejscowości, które posiadają korzystne walory klimatyczne, jak również krajobrazowe.

Opłata miejscowa, zwana inaczej klimatyczną, w roku 2018 wyniesie maksymalnie 2,22 zł dziennie lub 3,14 zł dziennie.

Stawka maksymalna uzależniona jest od miejscowości, w której przebywamy. Jeżeli teren posiada status obszaru ochrony uzdrowiskowej to zapłacimy maksymalnie 3,14 zł dziennie. Na pozostałych terenach zapłacimy maksymalnie 2,22 zł dziennie.

Opłata uzdrowiskowa

Opłata uzdrowiskowa, podobnie jak miejscowa, pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę na danym terenie. Jednakże osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim muszą przebywać w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych albo szkoleniowych na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

W roku 2018 opłata uzdrowiskowa może wynieść maksymalnie 4,33 zł dziennie.

Opłata reklamowa

Opłata reklamowa pobierana jest od umieszczonych tablic albo urządzeń reklamowych. Zgodnie z art. 17a ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pobiera się ją od:

1) właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,

2) użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,

3) posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,

4) posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego,

b) jest bez tytułu prawnego

– jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama.

Pamiętać należy, że opłata reklamowa składa się z części stałej oraz zmiennej.

W roku 2018 część stała opłaty wyniesie 2,50 zł, zaś zmienna nie więcej niż 0,21 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego.

Opłata od posiadania psów

Opłata od posiadania psa pobierana jest osób fizycznych posiadających pupila. To rada gminy podejmuje decyzję o jej wprowadzeniu.

W roku 2018 opłata od posiadania psa wynosi maksymalnie 121,24 zł rocznie za jednego psa.

Opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnic granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz. 800)

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wójcik

Doradca techniczny firmy Altax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama