| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Podatki > Pozostałe podatki i opłaty > Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień - dochód jednostki samorządowej

Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień - dochód jednostki samorządowej

Czy opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień jest dochodem jednostki samorządu terytorialnego? Czym skutkuje fakt nałożenia na zobowiązanego takiej opłaty?

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Rz 1029/12 (publ. CBOSA, orzeczenia.nsa.gov.pl) „opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień ma charakter opłaty administracyjnej i jest świadczeniem wynikającym ze stosunku publicznoprawnego. Opłata ta stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 60 pkt 7 u.f.p.”. W oparciu o ten przepis środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym są w szczególności następujące dochody budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw. Zgodnie z art. 422 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 1356 z późń. zm.) za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji od osoby przyjętej pobierana jest opłata.

Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 3 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Gl 1209/13 (LEX nr 1476123) stwierdził, iż: „w myśl art. 64 ust. 1 u.f.p. właściwy organ, na wniosek zobowiązanego, może udzielać określonych w art. 55 u.f.p. w spłacie zobowiązań z tytułu należności, o których mowa w art. 60. W przepisie tym chodzi o możliwość umarzania niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w całości albo w części lub odraczania albo rozkładania ich na raty. Środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym są zaś m.in. dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw.”

Wynika z powyższego, iż opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień jest dochodem jednostki samorządu terytorialnego. Jednakże sam fakt nałożenia takiej opłaty na zobowiązanego, nie skutkuje automatycznie, iż opłatę taką należy zapłacić. Można starać się umorzyć tą opłatę, odroczyć termin jej płatności lub rozłożyć ją na raty poprzez złożenie stosownego wniosku przez zobowiązanego do organu.

Autor: Przemysław Naworol - aplikant adwokacki

Polecamy w INFORRB

Czy grunt rolny zajmowany przez DPS jest opodatkowany podatkiem od nieruchomości

Czy można naliczać opłatę targową w formie abonamentu

Kto powinien ponieść opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

Kadry i płace 2019

reklama

Ostatnio na forum

ANGIELSKI DLA KSIĘGOWYCH

Eksperci portalu infor.pl

Emmerson Nieruchomości

Emmerson Twój Partner w Nieruchomościach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »