reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Podatki > Procedury podatkowe > Czy koszty egzekucyjne należy potrącić tylko od tytułu, którego dotyczy wpłata

Czy koszty egzekucyjne należy potrącić tylko od tytułu, którego dotyczy wpłata

Na jednego z podatników wystawiono trzy tytuły wykonawcze z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami: tytuł 1 – na kwotę 388 zł (należność główna plus odsetki) oraz koszty egzekucyjne – 3,88 zł; tytuł 2 – na kwotę 166 zł (należność główna plus odsetki) oraz koszty egzekucyjne – 1,66 zł; tytuł 3 – na kwotę 166 zł (należność główna plus odsetki) oraz koszty egzekucyjne – 1,66 zł. Na wyciągu bankowym widnieje wpłata w wysokości 388 zł bez wskazania, którego tytułu wykonawczego wpłata dotyczy. Czy koszty egzekucyjne należy pobrać ze wszystkich tytułów – w kwocie 7,20 zł (3,88 + 1,66 + 1,66), czy tylko z tytułu 1, czyli 3,88 zł? Czy gdyby dokonana wpłata była opisana jako wpłata za tytuł 1, to można pobrać koszty egzekucyjne w kwocie 7,20 zł czy tylko 3,88 zł?

W przypadku opisanym w pytaniu koszty egzekucyjne należy pobrać tylko z tytułu 1.

Organem właściwym do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego, w ramach którego odbywa się egzekucja należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie w pierwszej kolejności wójt.

Postępowanie organ ten prowadzi do momentu, gdy egzekucja prowadzona na podstawie konkretnego tytułu wykonawczego okaże się częściowo lub całkowicie bezskuteczna. Wtedy dopiero powstaje po stronie wójta obowiązek (a zarazem uprawnienie) skierowania tytułu wykonawczego do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, jako organu egzekucyjnego uprawnionego do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych. Wójt nie może od razu przekazać tytułu wykonawczego do naczelnika urzędu skarbowego, musi on wcześniej wszcząć postępowanie egzekucyjne i podjąć próbę wyegzekwowania należności.

Zobacz również: Ordynacja podatkowa 2016 - elektroniczne doręczanie pism

ZAPAMIĘTAJ!

Koszty egzekucji rozlicza się oddzielnie do każdego tytułu wystawionego na daną należność.

Koszty egzekucyjne powstałe w egzekucji należności pieniężnej są dochodzone na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego na tę należność, chyba że przepisy wyżej wymienionej ustawy stanowią inaczej, jak stanowi art. 64c § 6 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej: ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jedynie w niewielkim stopniu różni się od typowej egzekucji należności pieniężnych. Największe znaczenie może tu mieć uchwała rady gminy w sprawie treści deklaracji o opłacie śmieciowej.

Koszty egzekucyjne obejmują należności z tytułu:

● wydatków egzekucyjnych, czyli udokumentowanych i faktycznie poniesionych przez organ kosztów związanych z prowadzoną egzekucją,

● opłat za czynności egzekucyjne, których charakter można określić jako rodzaj wynagrodzenia dla organu egzekucyjnego za dokonanie określonej czynności czy zastosowanie danego środka egzekucyjnego (np. za pobranie pieniędzy u zobowiązanego: 5% kwoty pobranej, nie mniej niż 2,5 zł, za zajęcie wynagrodzenia za pracę: 4% – nie mniej niż 2,5 zł).

W myśl reguły zawartej w art. 64c § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, to zobowiązany jest obciążany kosztami egzekucyjnymi (nawet w sytuacji, gdy po dokonaniu czynności uregulował egzekwowaną należność). Od tej generalnej zasady ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przewiduje dwa wyjątki, w których koszty obciążają wierzyciela (i tym samym organ egzekucyjny). Są to przypadki, w których:

● koszty nie mogą być ściągnięte od zobowiązanego (który nie posiada majątku lub gdy egzekucja kosztów wiązałaby się z przewyższającymi je wydatkami),

● wszczęcie i prowadzenie egzekucji nastąpiło niezgodnie z prawem.

RENATA NIEMIEC

finansista, posiada długoletni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego oraz doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, obecnie główny księgowy w jednostce budżetowej

PODSTAWA PRAWNA

● art. 64c § 6 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1311)

Polecamy serwis: Rachunkowość budżetowa

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2020

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama