REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wieloletni Plan Finansowy przyjęty

Wieloletni Plan Finansowy przyjęty./ fot. Fotolia
Wieloletni Plan Finansowy przyjęty./ fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Wieloletni Plan Finansowy przyjęty przez rząd. Plan obejmuje lata 2017-2020. W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa przewidziano m.in. ograniczenie deficytu sektora instytucji rządowych oraz samorządowych.
  • Priorytety polityki rządu i ich wpływ na finanse publiczne są zawarte w „Programie konwergencji. Aktualizacja 2017", który stanowi główną część WPFP na lata 2017-2020.
  • Program przewiduje m.in. 3,9 proc. wzrost PKB w 2020 r. i ograniczenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do 1,2 proc. PKB w 2020 r.
  • Finansowanie systemowych zmian wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) będzie realizowane przy zapewnieniu stabilności finansów publicznych.

Rada Ministrów 25 kwietnia 2017 r. podjęła uchwałę o przyjęciu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020. Wchodzący w skład planu „Program konwergencji. Aktualizacja 2017" zakłada, że inkluzywny (tj. sprzyjający włączeniu społecznemu) wzrost gospodarczy będzie wspierany przez politykę budżetową w ramach ograniczeń, które wynikają z prawa krajowego i unijnego.

REKLAMA

Założenia makroekonomiczne: wyższe PKB, niższe bezrobocie

Grafika informująca o Wieloletnim Planie Finansowym Państwa w tym napis „Przyspieszenie wzrostu gospodarczego z 2.7 proc. PKB w 2016 r. do 3,9 proc. PKB w 2020 r.

REKLAMA

Program przewiduje wzrost realnego tempa wzrostu gospodarczego w Polsce do poziomu 3,9 proc. w 2020 r., przede wszystkim w oparciu o popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych i przy istotnym wzroście udziału inwestycji w tworzeniu PKB. Wzrost ten będzie związany z przyśpieszeniem w wydawaniu środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-20.

Prognozuje się, że po okresie deflacji w latach 2015-2016, od 2017 r. średnioroczne zmiany inflacji będą stopniowo podążać w kierunku celu wyznaczonego przez NBP. I tak średnioroczny wskaźnik inflacji w 2017 r. powinien ukształtować się na poziomie 1,8 proc., by w latach 2018-19 wynieść po 2,3 proc. i w 2020 r. osiągnąć poziom 2,5 proc.

Według założeń programu w 2017 r. stopa bezrobocia spadnie do 5,7 proc. z 6,2 proc. w 2016 r. i będzie się zmniejszać do rekordowo niskiego poziomu 4,0 proc. w 2020 r. Przewidywane nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej będzie się zwiększać do 5,3 proc. w 2020 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Rachunkowość Budżetowa

Program bezpieczny dla finansów publicznych

Kluczowe – z perspektywy prognozy fiskalnej – parametry makroekonomiczne są zbieżne z prognozami rynkowymi i nie powodują ryzyka dla finansów publicznych. Przyjęta w programie prognoza wskaźnika CPI (inflacji) w latach 2017-2019 jest średnio o 0,1 pkt. proc. niższa niż przedstawiona przez Reuters w kwietniu br. (odpowiednio: 2,0 proc., 2,0 proc. i 2,5 proc.). W przypadku prognozy realnego PKB prognoza zawarta w programie na 2017 r. jest bardziej konserwatywna niż NBP (program: 3,6 proc., NBP: 3,7 proc.), zaś na lata 2018-2020 bardziej optymistyczna. Należy jednak zauważyć, że po pierwsze dobre wyniki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej napawają optymizmem w zakresie wzrostu w tym roku i skutkują ostatnio korektami w górę oczekiwań rynkowych, dotyczących wzrostu PKB. Po drugie, z punktu widzenia ryzyka dla finansów publicznych ważniejsza jest struktura wzrostu PKB. Prognoza zawarta w programie w zakresie najważniejszych indykatorów bazy podatkowej, tj. konsumpcji prywatnej oraz funduszu wynagrodzeń, jest zaś zbliżona do prognoz NBP i innych ośrodków.

Wynik i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

Szacuje się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. wyniesie 2,9 proc. PKB, a w kolejnych latach będzie się stopniowo obniżać. Wyniesie 2,5 proc. PKB w 2018 r., 2,0 proc. PKB w 2019 r. i 1,2 proc. PKB w 2020 r. Deficyt strukturalny (tj. deficyt nominalny oczyszczony o wpływ cyklu koniunkturalnego) zostanie ograniczony do 1,2 proc. PKB w 2020 r., a średniookresowy cel budżetowy (wynoszący minus 1,0 proc. PKB) zostanie osiągnięty rok później.

Zarządzanie długiem będzie się odbywało w warunkach stopniowego ograniczania deficytu oraz niepewności na rynkach finansowych. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r. szacuje się na 55,3 proc. PKB, a w kolejnych latach przewidywany jest spadek zadłużenia do poziomu 54,8 proc. PKB w 2018 r., 54,0 proc. PKB w 2019 r. i 52,1 proc. PKB w 2020 r.

Przedstawiona w programie prognoza ścieżki fiskalnej ma ostrożny charakter. Po pierwsze, w okresie 2018-20 zakłada pełną realizację limitów wydatków budżetu państwa, które wynikają ze stabilizującej reguły wydatkowej, podczas gdy w poprzednich aktualizacjach programu przyjmowano standardowe niewykonanie tych wydatków. Po drugie, w prognozie długu publicznego założono stały kurs walutowy, zaś w poprzednich aktualizacjach programu przyjmowano aprecjację złotego, która powodowała niższy poziom zagranicznej części długu.

Realizacja rekomendacji ECOFIN

W opinii z 12 lipca 2016 r. Rada ECOFIN zaleciła Polsce:

  • ograniczenie deficytu strukturalnego po 0,5 pkt. proc. PKB w 2016 r. i 2017 r.,
  • poprawę ściągalności dochodów podatkowych,
  • wzmocnienie ram budżetowych, w tym ustanowienie niezależnej rady fiskalnej.

Polska realizuje wymogi dochodzenia do średniookresowego celu budżetowego (MTO). W 2015 r. dokonano większego niż wymagane przez prawo UE wysiłku fiskalnego, mierzonego poprawą wyniku strukturalnego i przestrzeganiem benchmarku wydatkowego (tj. zalecanego przez UE tempa wzrostu wydatków). W 2016 r. tempo dochodzenia do MTO uległo nieznacznemu zmniejszeniu, jednak benchmark wydatkowy pozostawał spełniony.

Według wstępnych szacunków dotychczasowe działania, zmierzające do zwiększenia dochodów w 2016 r., pozwoliły na ograniczenie luki w podatku VAT o 1,6 pkt. proc. (z 23,5 proc. VTTL w 2015 r. do 21,9 proc. w 2016 r., gdzie VTTL to procent potencjalnych wpływów z VAT).

W programie przedstawiono kolejny pakiet działań, które uszczelnią system podatkowy w latach 2017-2018. Ograniczenie luki w VAT, co stanowi jeden z głównych celów Krajowej Administracji Skarbowej, umożliwią w szczególności:

  • analizator JPK, tj. system teleinformatyczny wspierający wykrywanie faktur dokumentujących czynności fikcyjne,
  • wdrożenie systemu teleinformatycznego i mechanizmu analizy ryzyka, dotyczącego wykorzystywania banków i SKOK do działań przestępczych w zakresie wyłudzeń skarbowych w podatku VAT,
  • wprowadzenie tzw. modelu podzielonej płatności (split payment).

Skutki finansowe (w ujęciu skumulowanym) działań uszczelniających system podatkowy w latach 2017-18 szacuje się na ok. 20 mld zł. Zakłada się, że w kolejnych latach działania te pozwolą na ograniczenie luki podatkowej o dalsze 10 mld zł.

Polskie ramy fiskalne obejmują system niezależnych instytucji fiskalnych o ugruntowanej pozycji i reputacji, w którym centralną rolę odgrywa Najwyższa Izba Kontroli. W ocenie Polski nie ma przesłanek ekonomicznych i prawnych, aby obecne instytucje fiskalne zastąpić nowo utworzoną radą fiskalną.

Cele głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji

Druga część Wieloletniego Planu Finansowego Państwa prezentuje cele głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji. Odzwierciedlają one podstawowe obszary działań (polityk) państwa i nawiązują do kluczowych priorytetów rozwojowych i kierunków polityki społeczno-gospodarczej, które są zdefiniowane w najważniejszych krajowych i unijnych dokumentach strategiczno-programowych.

Cele i mierniki przedstawiono z uwzględnieniem powiązań z planowanymi przedsięwzięciami, inicjatywami oraz zmianami, które mają wpłynąć na sprawność i efektywność państwa, konkurencyjność gospodarki oraz spójność społeczną i terytorialną.

„Program konwergencji. Aktualizacja 2017" do końca kwietnia zostanie przekazany Komisji Europejskiej oraz Radzie ECOFIN. Na podstawie analizy programu Rada ECOFIN wydaje zalecenia, dotyczące polityk gospodarczych państw członkowskich, które należy uwzględnić przy projektowaniu budżetu na kolejny rok.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Księgowość budżetowa
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej na zastępstwo

Czy wymiar etatu w umowie na zastępstwo może być mniejszy niż ten, w którym pracował pracownik zastępowany? Co warto wiedzieć o umowie na zastępstwo?

Podwójna składka zdrowotna pracującego emeryta. Czy będą zmiany?

Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie podwójnej składki zdrowotnej pracujących emerytów. Co z niej wynika? Jakie są aktualne przepisy?

Wczasy pod gruszą i zwrot za kolonie 2024 r. Dla kogo?

Tzw. wczasy pod gruszą czy zwrot za kolonie to popularne formy dofinansowania, jakie pracodawca może przyznać pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Kto może otrzymać takie świadczenia?

Pracownicy budżetówki wściekli. Podwyżek na horyzoncie nie widać

W 2025 roku urzędnikom i służbom mundurowym w Polsce pensje mają wzrosnąć jedynie o 4,1%. Są to dane z dokumentu ministra finansów, do którego dotarł "Dziennik Gazeta Prawna". 

REKLAMA

Ta grupa nie zapłaci PIT od otrzymanych nagród pieniężnych. Sprawdź szczegóły

Nagrody otrzymane przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków w 2024 r., na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy, nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zmiany w klasyfikacji budżetowej. Znamy szczegóły projektu

Przygotowane przez Ministerstwo Finansów rozporządzenie ma dostosować klasyfikację budżetową do ostatnich zmian w prawie. Pojawi się m.in. nowy rozdział „85518 Świadczenie wspierające”. Co jeszcze się zmieni?

Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Służby Więziennej

1 maja 2024 r. weszły w życie dwa nowe rozporządzenia dotyczące uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej.  Ile aktualnie wynoszą uposażenia zasadnicze i dodatki za stopień? 

Wzrost wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych działających w zakresie rolnictwa

Wzrosły stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych działających w zakresie rolnictwa. Chodzi o pracowników Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie i okręgowych stacji chemiczno-rolniczych oraz Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

REKLAMA

Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych

Wzrosły minimalne i maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników biur samorządowych kolegiów odwoławczych. Ile aktualnie wynoszą? Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Urlop rodzicielski dla ojca w trakcie wychowawczego matki

W jakim terminie należy wykorzystać urlop rodzicielski? Czy ojciec może skorzystać z 9-tygodniowej części takiego urlopu podczas urlopu wychowawczego matki?

REKLAMA