reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Zamówienia publiczne > Strony umowy > Wynagrodzenie dla podwykonawcy - zmiany w prawie zamówień publicznych

Wynagrodzenie dla podwykonawcy - zmiany w prawie zamówień publicznych

Aby wzmocnić ochronę pozycji podwykonawców w zakresie wynagrodzenia, z dniem 24 grudnia 2013 roku weszły w życie zmiany dotyczące ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047). Wprowadzone poprawki mają uregulować kwestie relacji wykonawca-podwykonawca, dotyczące wypłacanego podwykonawcy wynagrodzenia za udział w realizacji zamówienia publicznego.

Według nowych postanowień, zamawiający dokona bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia, które przysługuje podwykonawcy w sytuacji gdy wykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty. Podstawą tego będzie zaakceptowana wcześniej przez zamawiającego umowa o podwykonawstwo zawarta między wykonawcą, a podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmować będzie wyłącznie należne wynagrodzenie, nie włączając w to odsetek . Zanim zamawiający dokona tej zapłaty musi umożliwić wykonawcy zgłoszenie uwag na piśmie, podających w wątpliwość jej zasadność .

 Jeżeli wykonawca zgłosi zasadne uwagi, zamawiający będzie mógł:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

W momencie w którym zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, potrąca jej kwotę z wynagrodzenia należnego wykonawcy. Należy jednak zauważyć, że podstawą do odstąpienia zamawiającego od umowy dotyczącej zamówienia publicznego może być : „Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Polecamy: Forum

Wiele wprowadzonych zmian dotyczy głównie robót budowlanych z racji skali ich zawierania. Gdy  termin wykonania zamówienia na roboty budowlane przekracza 12 miesięcy, a umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach, wówczas wypłata kolejnych jego części, za odebrane roboty budowlane, następuje po przedstawieniu przez wykonawcę dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku gdy wynagrodzenie ma być wypłacone w całości, wtedy zamawiający może wstrzymać wypłatę kolejnych zaliczek. Tak więc gdy brak jest przedłożonych przez wykonawcę dowodów zapłaty wstrzymuje się odpowiednio:

1) wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

2) udzielenie kolejnej zaliczki

– w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

Zobacz również: Umowa o podwykonawstwo w prawie zamówień publicznych

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2021

reklama

Ostatnio na forum

reklama

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Witko

doradca w zakresie testowania oprogramowania i zarządzania jakością

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama