reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość budżetowa > Zamówienia publiczne > Strony umowy > Uzupełnienie braków oferty poprzez przedłożenie prawdziwych informacji

Uzupełnienie braków oferty poprzez przedłożenie prawdziwych informacji

Wykonawca na własne ryzyko przedkłada nieprawdziwe informacje zamawiającemu. W przypadku ustalenia przez zamawiającego, iż informacje te są faktycznie nieprawdziwe, wykonawca nie może tego już w żaden sposób konwalidować.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.) zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Zobacz również: Wykluczenie wykonawcy - uzasadnienie

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w wyroku z dnia 3 grudnia 2014 r., sygn. akt: KIO 2419/14 (LEX nr 1638755) stwierdziła, iż: „ustawa nie przewiduje żadnej możliwości sanowania nieprawdziwej informacji, nie znajdziemy w treści ustawy ani uprawnienia, ani obowiązku skierowanego do zamawiającego do wzywania wykonawcy, który przedstawił informacje nieprawdziwe do złożenia informacji niewadliwych. Naruszałoby to też uczciwą konkurencję między wykonawcami. Ustawowy tryb uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów określony w ustawie w art. 26 ust. 3 stosowany jest tylko wtedy, gdy po stronie wykonawcy składającego ofertę zaistniały uchybienia, których skutkiem jest niemożliwość wykazania na dzień składania ofert, że określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu spełnia.”

Wynika z powyższego, iż wykonawca na własne ryzyko przedkłada nieprawdziwe informacje zamawiającemu. W przypadku ustalenia przez zamawiającego, iż informacje te są faktycznie nieprawdziwe, wykonawca nie może tego już w żaden sposób konwalidować. Czyli zamawiający nie będzie wzywał wykonawcę do przedłożenia informacji prawdziwych. W takim przypadku wykonawca podlega automatycznie wykluczeniu. Słusznie KIO w/w orzeczeniu stwierdziła, iż inne rozwiązanie naruszałoby zasady nieuczciwej konkurencji. Trudno oczekiwać, aby wykonawca, który świadomie przedkłada nieprawdziwe informacje, poszukiwał ochrony, przysługującej wyłącznie wykonawcy, który w sposób niecelowy nie przedłożył wszystkich wymaganych dokumentów. Czyli nie można stawiać znaku równości pomiędzy wykonawcą, który w sposób zamierzony chce oszukać zamawiającego, z wykonawcą, który nie ma takiego zamiaru, zaś brak określonego dokumentu w ofercie powstał w wyniku jego nieuwagi.

Polecamy serwis: Zamówienia publiczne

reklama

Czytaj także

Ekspert:

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Zamówienia publiczne, prawo/ Fot. Fotolia
Zamówienia publiczne, prawo/ Fot. Fotolia

INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych199.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Kadry i płace 2020

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

URLOPY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama